PREBUDILA, Martin

PREBUDILA, Martin

[*25. 5. 1960 Obrenovec, Srbsko]

Martin Prebudila, slovenský vojvodinský básnik, spisovateľ pre deti, prekladateľ, redaktor, predstaviteľ slovenského literárneho života vo Vojvodine, sa narodil 25. mája 1960 v Obrenovci v Srbsku.

Základnú školu a gymnázium vychodil v Starej Pazove, kde aj maturoval (1979). Absolvoval odbor slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (1979 – 1984). Žije a tvorí v Starej Pazove.

Vyučoval slovenský jazyk a literatúru na základnej škole v Novom Sade (1983 – 1984), bol turistickým sprievodcom v Belehrade (1985 – 1986), novinárom v týždenníku Hlas ľudu (1988 – 1989) v Novom Sade. Pracoval ako redaktor kultúrnej rubriky Slovenského vysielania Novosadskej televízie (od 1989), je redaktorom v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu.

Je predstaviteľom strednej generácie slovenského literárneho života  vo Vojvodine, patrí do literárneho zoskupenia – Generácia X. V tvorbe sa zamýšľa nad hodnotovou orientáciou súčasného človeka.

Debutoval bibliofilskou zbierkou srbo-chorvátsko a slovenských básní Prolecni plodovi/Jarné plody (1977). Vydal básnické zbierky – v slovenčine Dážď do tváre (1983) a Život na plejbek (1987), v srbčine bibliofíliu Sarajevska rapsodija (1987), v slovenčine Horeznačky (1992), bibliofílie Nedá sa metaforovať (1993), Nič nie je moje (1999) a zbierky básní Namiesto kodicilu (2001) a Tri bodky v dvoch vytiach... (2014). Pod názvom Nezamkýnaj prázdny dom mu vyšiel výber z poézoe (vybral a pripravil Ladislav Čáni, 2010). Je autorom dvoch kníh krátkych próz pre deti Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha (1996), divadelnej hry Záložák (1998), novely Rezervista bez rezervnej kože (2000), ktorý mu vyšiel aj v srbčine pod názvom Rezervista bez rezervne kože (preložil Samuel Boldocký, Prometej, Novi Sad, 2003), po srbsky román Ma, daj, nasmeši se... (Prometej, Nový Sad, 2007), ktorý mu vyšiel aj v slovenčine pod názvom No tak, usmej sa... (SVC, Báčsky Petrovec, 2012) v preklade Ladislava Čániho a s rovnakým názvom aj na Slovensku – No tak, usmej sa... (Vydavateľstvo SSS, Bratislava, 2019). Vydal knihu postmoderných jednominútoviek Príbehy z čiernej skrinky (2013) a zbierku poviedok Príbehy z čiernej skrinky (2013).

Zostavil monografickú knihu o staropazovskom hercovi, divadelnom režisérovi a dramatikovi Jurajovi Ondríkovi Život ako veľké divadlo (2007), pri príležitosti stého výročia narodenia staropazovského rodáka a nestora vojvodinskej slovakistiky profesora Michala Filipa (7. januára 1915 – 26. mája 1989) knihu Sny a hviezdy profesora Michala Filipa (2015) a monografiu Makan o Jánovi Makanovi k jeho šesťdesiatinám (2015). Je zostavovateľom ročenky Pazovský kalendár (od 2002).

Jeho prózy a básne vyšli vo viac ako 30 antológiach a čítankách v slovenčine, srbštine, rumunčine, angličtine i iných jazykoch. Zo slovenčiny do srbčiny preložil zbierky básní Daniela Heviera: Elektronski klovn (Elektrónkový klaun, 2002), Jozefa Leikerta: Iz dubine trave neba (Z hlbokej trávy neba, 2006), Miroslava Bielika I kada ne bih bio (Aj keby som nebol, 2012), Dany Podrackej Autoportret s prokrustovim ležajem (Autoporrét s prokrustovým lôžkom, 2015) a Jaroslava Rezníka Múdrosť jesenného lístia (Mudrost jesenjeg lišća, 2015).

Je nositeľom Ceny Nového života (2010, 2015) a Zlatého odznaku KOS Srbska za rok 2018.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska, Spolku spisovateľov Vojvodiny a Združenia spisovateľov Srbska.

DIELA

Poézia

 • Prolećni plodovi/Jarné plody [bibliofília, napísaná po slovensky a po srbsky]. 1. vyd. RSP, 1977.
 • Dážď do tváre.1. vyd. Nový Sad: Obzor, 1983
 • Život na plejbek. 1. vyd. Nový Sad: Obzor, 1987.
 • Horeznačky. Nový Sad: 1. vyd. Obzor, 1992.
 • Nedá sa metaforovať. [bibliofília]. 1. vyd. Petrovaradín, 1993.
 • Nič nie je moje. [bibliofília]. 1. vyd. Stará Pazova, 1999.
 • Namiesto kodicilu. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2001.
 • Takmer o ničom. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2010.
 • Tri bodky v dvoch vytiach... 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. 112 s.

Poézia (v srbskom jazyku)

 • Prolećni plodovi/Jarné plody [bibliofília, napísaná po slovensky a po srbsky]. 1. vyd. RSP, 1977.
 • Sarajevska rapsodija. [bibliofília, po srbsky]. 1. vyd. Sarajevo, 1987.

Poézia – výber

 • Nezamkýnaj prázdny dom. [vybral a pripravil Ladislav Čáni]. 1. vyd. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska, 2010. 88 s. Edícia: Knižnica Dolnozemského Slováka.

Próza

 • Rezervista bez rezervnej kože. [po slovensky]. 1. vyd. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska a Bratislava: ESA, 2000. ISBN 80-85684-14-4.
 • No tak, usmej sa... [z orig. Ma, daj, nasmeši se... do slovenčiny preložil Samuel Boldocký]. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 170 s. ISBN 978-86-7103-389-3.
 • Príbehy z čiernej skrinky. [zbierka poviedok]. 65 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013.

Próza (v srbskom jazyku)

 • Rezervista bez rezervne kože. [z orig. Rezervista bez rezervnej kože do srbštiny preložil Samuel Boldocký]. 1. vyd. Nový Sad: Prometej, 2003.
 • Ma, daj, nasmeši se... [po srbsky]. 1. vyd. Nový Sad: Prometej, 2007.

Dráma

 • Záložák (1998)

Pre deti a mládež – próza

 • Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996.
 • V Anninom sne črieda koní bdie. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum – Kultúra, 2007.

Iné – monografie

 • Život ako veľké divadlo [m onografia o staropazovskom hercovi, divadelnom režisérovi a dramatikovi Jurajovi Ondríkovi]. 2007.
 • Sny a hviezdy profesora Michala Filipa: Kniha vychádza pri príležitosti stého výročia narodenia staropazovského rodáka a nestora vojvodinskej slovakistiky profesora Michala Filipa (7. januára 1915 – 26. mája 1989). Stará Pazova: Cirkevný zbor a Ústredný archív SEAVC, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2015, ISBN 978-86-7103-438-8.
 • Makan. [monografia o Jánovi Makanovi k jeho šesťdesiatinám.] Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2015. 2. zväzok v Edícii Tália.

LITERÁRNA TVORBA – PREKLADY

 • Danijel Hevijer: Elektronski klovn. [pjesme]. [preložil zo slovenského originálu Daniel Hevier: Elektrónkový klaun]. 120 s. Báčsky Petrovec: Kultúra 2002. 3. zväzok  v edícii Bratislava.
 • Jozef Leikert: Iz dubine trave neba. [pjesme]. [preložil zo slovenského originálu Jozef Leikert: Z hlbokej trávy neba]. 191 s. Nový Sad: Prometej, 2006.
 • Miroslav Bielik: I kada ne bih bio. [pjesme]. [preložil zo slovenského originálu Aj keby som nebol]. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 7. zväzok v edícii Bratislava.
 • Dana Podracká: Autoportret s prokrustovim ležajem. Smederevo: Medju-narodni festival poezije Smederevska pesnička jesen, 2015. Edicija Meridijani./Dana Podracká: Autoporrét s prokrustovým lôžkom. [redaktor]. Smederevo: Medzinárodný festival poézie Smederevská básnická jeseň, 2015. Edícia Meridijani.
 • Jaroslav Rezník: Múdrosť jesenného lístia/Jaroslav Reznjik: Mudrost jesenjeg lišća, Bratislava: Biblioteka – Báčsky Petrovec/Bački Petrovac: Slovenské vydavateľské centrum/Slovački izdavački centar – Belehrad/Beograd: Združenie spisovateľov Srbska/ UKS, 2015. 10. zväzok v Edícii Bratislava.

OCENENIA

 • Cena Nového života (2010)
 • Cena Nového života (2015) – za cyklus básní Malá mi je malá/Malá ranná slabá metafora.
 • Zlatý odznak KOS Srbska za rok 2018

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.
 • ŠAH: Pripomíname si. Martin Prebudila – 55 In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 160.
 • -red-: Kaleidoskp. Laureát Ceny Nového života Martin Prebudila. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 12.

Rozhovory

 • TAZBERÍK, Ján – PREBUDILA, Martina: Odmalička je mi vzácne slovenské materinské slovo. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 1 – 2.

HODNOTENIE TVORBY AUTORA

Martin Prebudila: Tri bodky v dvoch vytiach... (2015)

 „Základnou črtou jeho básnického naturelu je úprimnosť. Martin Prebudila je slobodný duch, ktorý sa spovedá svojmu čitateľovi nielen zo svojich istôt, ale najmä zo svojich pochybností. Vieme však, že práve pochybnosti sú u dobrého básnika zdrojom básnickej sebaistoty – a u Martina Prebudilu sa s krásnymi pochybnosťami (čiže básnickými istotami) ako trebárs: so mnou sa nikdy nič dobre nezačínalo / ničím sa nič moje dobre nekončí... stretávame na každom kroku. Navyše – napriek spontánne napredujúcej básnickej výpovedi – cítime, že je v každej básni poriadok.“

ĽUBOMÍR FELDEK

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Prebudila, Martin. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 377.
 • HODOLIČOVÁ, Jarmila: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti. [Martin Prebudila, s. 13, 25, 49, 121 – 122,129, 158.] Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.
 • Antológia slovenskej vojvodinskej poézie.[Zostavil Víťazoslav Hronec]. [Matrin Prebudila, o autorovej tvorbe s. 33, o autorovi s. 197.] Báčsky Petrovec: Kultúra, 2007.
 • Medzi dvoma domovmi: Antológia slovenskej poézie v zahraničí. [Zostavil kol. – pre Srbsko Michal Harpáň].[Martin Prebudila, o autorovi s. 265] Bratislava: Literárne informačné centrum – Bratislava: Svetové združenie Slovákov v zahraničí – Martin: Matica Slovenská, 2008.
 • Odfotografovať odchod odnikiaľ: Antológia poézie z rubriky Rozlety mládežníckeho časopisu Vzlet (1970 – 2004). [Zostavil Víťazoslav Hronec.] [Martin Prebudila, o autorovi, s. 59 – 60]. Nový Sad: Hlas ľudu, 2008.
 • Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie. [Zostavil Víťazoslav Hronec].[Martin Prebudila, o autorovi a diele, s.: 98 – 100.] Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum – Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2010.
 • Významovo-tematické osobnosti v najnovšej knihe pre deti Martina Prebudilu. In: HODOLIČOVÁ, Jarmila: Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry. Báčsky Petrovec: SVC, 2011, s. 362 – 368.
 • Martin Prebudila: Nedá sa metaforovať. In: 50 rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom sade (1961 – 2011). Nový Sad: Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2014, s. 111. 

Internetové zdroje

 • Martin Prebudila [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Martin Prebudila [online]. In: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Martin Prebudila. In: Slovacki zavod. Dostupné z internetu: TU
 • Martin Prebudila: 3 bodky v dvoch vytiach... [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Prebudila, Martin [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.