LAUČEK, Anton

LAUČEK, Anton

[*7. 4. 1950 Ružomberok]

Anton Lauček, prozaik, autor literatúry pre deti, literárny vedec, sa narodil 7. apríla 1950 v Ružomberku.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku (1965 – 1968), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1970 – 1974), na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1979 – 1985).

Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, vychovávateľ v domove mládeže (1976 – 1995), je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (od 1995, dnes Katolícka univerzita).

Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), autor kníh noviel Pierko iba ľahúčko prichytené (1987) a Opušťák (1989), historickej prózy Cez utrpenie (1997), románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993). Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1976). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992). Po r. 2000 sa viac venoval literárnohistorickému výskumu, čo dokumentujú učebnice Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (1999) a synteticka práca Katolícka moderna (2003), monografia Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (2004), knihy Výrobný román (2004), Schéma a dogma v literatúre I. a II. (2006, 2011). Biografiu biskupa J. Vojtaššáka priblížil v publikácii Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Autor románu Keď lastovičky nemôžu lietať (2006) a románu o životných osudoch A. Hlinku Andrej (2007).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Zelená modrá. 1. vyd. Martin: Osveta, 112 s. 1982.
 • Pierko iba ľahúčko prichytené. 1987.
 • Opušťák. 1. vyd. Martin: Osveta, 1989. 192 s. ISBN 80-217-0044-0.
 • Cez utrpenie. 1. vyd. Dolný Kubín: Peter Huba, 1997. 87 s. ISBN 80-88803-16-0.
 • Keď lastovičky nemôžu lietať. 1. vyd. 2006. 173 s. ISBN 80-89253-06-7.
 • Andrej: Frangment zo života. 1. vyd. Ružomberok : Ján Šindléry – TESFO, 2007. 85 s. ISBN 978-80-89253-14-2.
 • Černovčania. Andrej/Cez utrpenie. 1. vyd. Bratislava: PostScriptum, 2007. 155 s. ISB 978-80-969850-0-5.; 2. vyd. ISBN 978-80-89567-28-7.
 • Andrej: Školské roky. 1. vyd. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2014. 32 s. 978-80-89602-14-8

Literatúra faktu

 • Anjelom svojim prikážem o tebe. 1 vyd. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišká Kapitula, 2000. 124 s. ISBN 80-7142-080-8.

Literárna veda

 • Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby. 1. vyd. V Žiline: Žilinská univerzita, 1999. 82 s. ISBN 80-7100-566-5.
 • Katolícka moderna. 1. vyd. V Ružomberku: Katolícka univerzita, 2003. 144 s. ISBN 978-80-89039-26-5.
 • Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch a na začiatku milénia. 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2004. ISBN 80-89039-82-0. 2. vyd. 71 s. ISBN 80-89039-87-1.; 2. dopl. vyd. 2004. 71 s. ISBN 80-89039-87-1.
 • Výrobný román: Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu (1950 – 1955) 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2004. ISBN 80-89039-58-8.
 • Schéma a dogma v literatúre. 1. vyd. V Ružomberku: Katolícka univerzita, 2006. 103 s. ISBN 80-8084-091-4.
 • Schéma a dogma v literatúre. II. 1. vyd. Ružomberok: Verbum, 2011. 74 s. ISBN 978-80-8084-718-0.

Odborná literatúra

 • Stručná príručka nemčiny pre turistov. 1992.

Pre deti a mládež

 • Pušky v hrnci, granáty v kredenci. Autor obálky: Ján Vrabec. 1. vyd. Martin: Osveta, 1993. 238 s. ISBN 80-217-0448-9.

Scenáristika

 • Benedikt (1976, TV inscenácia podľa románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci)

Iné

 • Černovčania. 1. vyd. Bratislava: PostScriptum, 2007. 155 s.  ISBN 978-80-969850-0-5.
 • Iba tak. 1. vyd. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2007. ISBN 978-80-89253-09-8.
 • Iba tak. II. 1. vyd. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2008. 114 s. ISBN 978-80-89253-21-0.
 • Iba tak. III. 1. vyd. Krivá: M-SERVIS, 2009. 110 s. ISBN 978-80-969978-5-5.
 • Perom pálil, perom chválil. 1. vyd. Prešov: Michal Vaško, 2009. 77 s. ISBN 978-80-8084-464-6
 • Iba tak: Výber plus. 1. vyd. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2011. 124 s. ISBN 978-80-970645-1-8.
 • Iba tak. IV. 1. vyd. Námestovo: Tlačiareň Kubík,  2013. 117 s. ISBN 978-80-89602-09-4

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 282.

Interentové zdroje

 • Anton Lauček. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Lauček, Anton [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.