LAUČEK, Anton

LAUČEK, Anton

[*7. 4. 1950 Ružomberok]

Anton Lauček, prozaik, autor literatúry pre deti, literárny vedec, sa narodil 7. apríla 1950 v Ružomberku.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku (1965 – 1968), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1970 – 1974), na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1979 – 1985).

Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, vychovávateľ v domove mládeže (1976 – 1995), je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (od 1995, dnes Katolícka univerzita).

Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), autor kníh noviel Pierko iba ľahúčko prichytené (1987) a Opušťák (1989), historickej prózy Cez utrpenie (1997), románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993). Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1976). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992). Po r. 2000 sa viac venoval literárnohistorickému výskumu, čo dokumentujú učebnice Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (1999) a synteticka práca Katolícka moderna (2003), monografia Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (2004), knihy Výrobný román (2004), Schéma a dogma v literatúre (2006). Biografiu biskupa J. Vojtaššáka priblížil v publikácii Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Autor románu Keď lastovičky nemôžu lietať (2006) a románu o životných osudoch A. Hlinku Andrej (2007).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Zelená modrá. 1982.
 • Pierko iba ľahúčko prichytené. 1987.
 • Opušťák. 1989.
 • Cez utrpenie. 1997.
 • Keď lastovičky nemôžu lietať. 2006.
 • Andrej. 2007.
 • Černovčania. Andrej/Cez utrpenie. 2007.
 • Pušky v hrnci. granáty v kredenci. 2008.

Literatúra faktu

 • Anjelom svojim prikážem o tebe. 2000.

Literárna veda

 • Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby. 1999.
 • Katolícka moderna. 2003.
 • Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch a na začiatku milénia. 2004.
 • Výrobný román. 2004.
 • Schéma a dogma v literatúre. 2006.

Odborná literatúra

 • Stručná príručka nemčiny pre turistov. 1992.

Pre deti a mládež

 • Pušky v hrnci, granáty v kredenci. 1993.

Scenáristika

 • Benedikt (1976, TV inscenácia podľa románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 282.

Interentové zdroje

 • Anton Lauček. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Lauček, Anton [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.