ČURMOVÁ, Viera

ČURMOVÁ, Viera

[* 1. 2. 1956 Snina]

Viera Čurmová, prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti a religióznej literatúry, zberateľka a autorka povestí, redaktorka, povolaním učiteľka, sa narodila 1. februára 1956 v Snine. Otec Michal Korba pracoval ako kooperátor a matka Helena Korbová, rod. Vataščinová, bola úradníčka. Manžel Ján Čurma (* 1953) bol geodet. Majú troch synov, Erika a Vratislava, ktorí žijú v zahraničí, v Írsku, a Jána, ktorý žije v Humennom a je ilustrátorom kníh. Žije v Humennom.

Na základnú školu začala chodiť v Snine (1962 – 1969) a dokončila ju v Humennom (1969 – 1971), kam sa presťahovali. Vyštudovala Gymnázium v Humennom (1971 – 1975). Študovala na Právnickej fakulte P: J: Šafárika v Košiciach (1975 – 1976), ktorú z finančných dôvodov nedokončila. Absolvovala ako nadstavbu Pedagogickú školu KG pre predškolské zariadenia v Prešove (1976 – 1977).

Vyučovala na základnej škole (1975 – 1976), učí v materskej škole v Humennom (od roku 1977).

Organizuje prednes poézie a prózy pre deti predškolského veku s názvom Včelička, pozývajú ju do odbornej poroty Hviezdoslavovho Kubína v Humennom, býva aj členkou poroty krajského kola súťaže A slovo bolo u Boha. Bola šéfredaktorkou novín rímskokatolíckej farnosti s názvom Spoločná cesta (2001).

Písaniu básní sa venuje od študentských čias. Zaujíma sa aj o regionálnu históriu. Je autorkou povestí, ktorých dej je zviazaný sa s regiónom Humenného (s humenským kaštieľom), s oblasťou Sniny, Michaloviec, Svidníka i Šariša či s hradmi Zemplín, Vinné, Jasenov, Čičva. V jej povestiach sa objavujú príbehy viažuce sa napríklad k jazerám Vinné, Morské oko či humenskému kaštieľu. Debutovala zbierkou poézie Božie dary (1994), nasledovala zbierka Brožúra blahoželaní (1995), vyšli jej poetické zamyslenia Miliónové duše (1998), zbierky poézie V tichu duše  (1999), Z tieňa pútnikov vychádza svetlo (2000), Rebríček lásky (2002), Oči modrej oblohy (2005), Čas zmieriteľný s láskou a pre lásku (2012) a Kývem si konárom (2014). Je autorkou kníh povestí Rozprávky a povesti (1995), Povesti a rozprávky spod Vihorlatu (1996), Čarovné kráľovstvo (2000), Tajomné pierka povestí (2002), Kráľovná hôr (2002), Vihorlatské povesti (2003), Kapsička povestí (2005), Povesti o hradoch a zámkoch (2009), Povesti bez konca (2015), práve jej vychádza kniha Trblietavé hviezdičky nad hradmi, zámkami a kaštieľmi (2016). Pre deti vydala omaľovánky Anjelíčku strážtičku (1995). Ako regionálnu autorku i slovenskú spisovateľku ju zaradili do výčby slovenského jazyka a literatúry na základných školách vo viacerých východoslovenských mestách (Snina, Michalovce, Trebišov, Prešov, Sobrance, Sabinov, Vranov nad Topľou) a obciach. Na Súkromnej odbornej škole DSA v Trebišove zaradili jej diela ako jednu z maturitných otázok a na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity jej povesti ako povinné čítanie. Spolupracuje s s rádiom Lumen, v ktorom recitovali pásmo z jej poézie (2007) banskobystrickí divadelní herci a ktoré odvysielalo čítanie jej povestí Čarovný tiger a Diamant východu z knihy Čarovné kráľovstvo (2008) a rozhovor s ňou (2008). V Humenskej televízii odvysielali o jej tvorbe reláciu Vérité o rodákoch (2009).

Za pedagogickú prácu ju ocenili titulom vzorný učiteľ (1999), ďakovnými listami Okresného úradu Humenné za pedagogickú prácu (2001), za osobný prínos pri rozvoji okresu Humenné (2001) a za dlhoročnú a úspešnú pedagogickú činnosť (2010) a Medailou J. A. Komenského za vykonanú prácu o deti predškolského veku, rozvoj talentovaných detí, za spisovateľskú tvorbu (2014).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Božie dary. 1. vyd. Zvolen: Združenie Jas, 1994. 77 s. ISBN: 80-967099-5-X.
 • Brožúra blahoželaní. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 1995. 29 s. ISBN: 80-7165-042-0.
 • Miliónové duše. 1. vyd. Kežmarok: Ing. M. Lipták, 1998. 35 s. ISBN: 80-88747-56-2.
 • V tichu duše. 1. vyd. [Ilustrácie Ján Čurma jr.]. Humenné: Vlastným nákladom (Garmond Humenné), 1999. 69 s.
 • Z tieňa pútnikov vychádza svetlo. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2000. 81 s.
 • Rebríček lásky. 1. vyd. Humenné: Vlastným nákladom, 2002. 52 s.
 • Oči modrej oblohy. [Ilustrácie Ján Čurma jr.]. Bardejov: Vlastným nákladom (Vydavateľ Jozef Vavrek), 2005. 59 s.
 • Čas zmieriteľný s láskou a pre lásku. [Ilustrácie Ján Čurma jr.]. 1. vyd. Bardejov: Vlastným nákladom (Grafotlač Bardejov), 2012. 67 s.
 • Kývem si konárom. 1. vyd. [Ilustrácie Ján Čurma jr., grafická úprava Ing. Irena Vavreková]. Bardejov: Vlastným nákladom (Vydavateľstvo I-plast Bardejov), 2014. 80 s. ISBN  978-80-971708-5-1.

Próza

 • Rozprávky a povesti. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1995. 73 s.
 • Povesti a rozprávky spod Vihorlatu. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1996. 73 s. ISBN: 80-7165-073-0.
 • Čarovné kráľovstvo. [Ilustrácie: Dagmara Ballaschová, Ján Čurma ml.]. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2000. 163 s. ISBN: 80-7165-230-X.
 • Tajomné pierka povestí. [Ilustrácie Viera Babušíková]. Humenné: Balada – Dr. Štefan Baláž, 2001. 67 s. ISBN: 80-967926-6-0.
 • Kráľovná hôr. 1. vyd. Humenné: Vlastným nákladom, 2002. 75 s.
 • Vihorlatské povesti. [Ilustrácie: Martina Ivancová, Ján Čurma jr.]. 1. vyd. Humenné: Viera Čurmová, 2003. 50 s. ISBN: 80-969013-4-6.
 • Kapsička povestí. [Ilustrácie: Ľudmila Hanáková]. Humenné: Viera Čurmová, 2005. 74 s. ISBN: 80-969244-9-4.
 • Povesti o hradoch a zámkoch. [Ilustrácie: Ján Čurma]. 1. vyd. Bardejov: Viera Čurmová, 2009. 101 s. ISBN: 978-80-970299-5-1.
 • Povesti bez konca. [Ilustrácie Jitka Fiľová, Ján Čurma jr.]. 1. vyd. Bardejov: Vydavateľstvo I-plast Bardejov, 2014. 108 s. ISBN 978-80-971708-1-1.
 • Trblietavé hviezdičky nad hradmi, zámkami a kaštieľmi. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2016. 93 s. ISBN 978-80-972580-9-2.

Pre deti a mládež

 • Anjelíčku strážtičku. [omaľovánky]. 1. vyd. Prešov: Vydavateľsvo Michala Vaška, 1995. 28 s.

OCENENIA

 • Titul Vzorný učiteľ (1999).
 • Ďakovný list Okresného úradu Humenné za pedagogickú prácu (2001).
 • Ďakovný list Okresného úradu Humenné za osobný prínos pri rozvoji okresu Humenné (2001)
 • Ďakovný list Okresného úradu Humenné za dlhoročnú a úspešnú pedagogickú činnosť (2010)
 • Medaila J. A. Komenského za vykonanú prácu o deti predškolského veku, rozvoj talentovaných detí, za spisovateľskú tvorbu (2014)

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Viera Čurmová.: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 16. 4. 2002. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Autorizácia

CIFRA, Štefan: ČURMOVÁ, Viera: Medailón členky SSS –  autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: literarny.tyzdennik@gmail.com (od: Viera Čurmová). 7. 8. 2016. [Cit. 14. 9. 2016].

Internetové zdroje

 • Čurmová, Viera. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 9. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Čurmová, Viera. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 9. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Čurmová, Viera. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 10. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Korpus. In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra [online]. [Citované 9. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Spisovateľka Viera Čurmová teší čitateľov novými knižkami. In: Humenné [online]. [Citované 10. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Povesti z pera humenskej učiteľky. In: Korzár [online]. Uverejnené: 27. 10. 2001 [citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.