ČAPLOVIČ, Dušan

ČAPLOVIČ, Dušan

[* 18. 9. 1946 Bratislava]

Dušan Čaplovič, prof. PhDr., slovenský politik, pôvodne historik a archeológ, sa narodil sa 18. septembera 1946 v Bratislave. Bol poslancom NR SR, podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR a ministrom školstve, vedy a výskumu SR, v súčasnosti je poradcom predsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny. Je podpredsedom strany SMER – sociálna demokracia.

Je členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných historických a archeologických časopisov.

Život

Výber z diela

  • Osídlenie Ostrej skaly nad Vyšným Kubínom. In:AVANS v r. 1977, Nitra 1978
  • Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku, Martin 1987
  • The Situation of Archaelogical Research of Middle Ages. Agricultural Settlements in the Territory of Slovakia, in: Ruralia I, 1996
  • Etnické zmeny a vývoj stredovekého osídlenia v juhovýchodných oblastiach karpatského oblúku (9. – 12. storočie). In: Poczatki sasiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu. Rzeszów 1996
  • Oblasti východných Karpát a horného Potisia za panovania Svätopluka I. In: Svätopluk I. 894-1994. Nitra 1997
  • Včasnostredoveké osídlenie Slovenska, Bratislava 1998
  • Osmičky v našich dejinách (Perfekt Brat. 1999)
  • Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I.,II. (Národné literárne centrum Brat. 1998)
  • Dejiny Slovenska. Spoluautori: Viliam Čičaj, Ľubomír Lipták, Ján Lukačka ()

Viac o autorovi:  Wikipédia a osobnosti.sk