MARCINKO, Ján

MARCINKO, Ján

* 10. 7. 1944 Žarkovce (okres Kežmarok)

JUDr. Ján Marcinko – advokát, autor odbornej literatúry z oblasti z oblasti kultúrnej histórie a pomocných historických vied.

Narodil sa 10. júla 1944 Žarkovciach, v jednej z najstarších obcí na Spiši. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (1975).

Má advokátsku kanceláriu, pracuje aj ako externý poradca pre Ústavný súd SR, pôsobí v Košiciach.

Píše odborné publikácie z kultúrnohistorickej, právnickej, numizmatickej, heraldickej, faleristickej oblasti. V agentúre Saša vydal Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky (Košice, 2002) a vlastným nákladom  Gelnické banské právo. (Košice, 2004) Slovenské bankovky, mince medaily  (Košice, 2006), Slovenské insígnie (Košice, 2010) a Šefan Grosch rytec a medailér (Košice, 2014).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

  • Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky  (spoluautor Alexander Jiroušek) (2002)
  • Gelnické banské právo (2004)
  • Slovenské bankovky, mince a medaily (2006)
  • Slovenské insígnie (2010)
  • Šefan Grosch rytec a medailér (2014)
Zdroje o autorovi

Prezentácie publikácií