KOBELA, Adolf (†)

KOBELA, Adolf (†)

[* 25. 7. 1936, Bolešov – 28. marca 2024]

Adolf Kobela, Mgr. pedagóg, historik, národovec, publicista, špotrovec, sa narodil 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe s manželkou Štefániou, rod. Knápkovou, s ktorou mali dve dcéry Darinu a Ľubicu, sa usadil v Borčiciach (1958), kde žil a tvoril. Zomrel 28. marca 2024.

Do školy začal chodiť počas druhej svetovej vojny v Bolešove, keď sa neskôr reorganizovalo školstvo, pokračoval na Vinárskej škole v Modre, odtiaľ prestúpil do Záblatia pri Trenčíne na Roľnícku školu, kde absolvoval odbor chovateľ.

Odmalička sa zaujímal o šport, hrával futbal, volejbal, venoval sa aj behu, plávaniu, jazde na bicykli, hokeju a lyžovaniu. S futbalom začínal v Bolešove, po strednej škole pred odchodom na vojnu pracoval na adjunkt a začal hrávať v Ilave. Povolávací rozkaz ho zavial do vtedajších Krídel vlasti v Olomouci, odkiaľ ho onedlho prevelili do Žatca. Tam hrával hokej s vtedajšími reprezentantami bratmi Klůcovcami za Chomutov; keď boli na vojenských hrách vo východnom Nemecku, počas zápasu proti Rusom začal vykašliavať krv, a tak absolvoval operáciu. V drese Dynama Bolešov vyhrali dorasteneckú súťaž z fantastickým skóre 111:11. V roku 1962 sa zdravotné problémy opakovali, a tak som podstúpil v Bratislave operáciu.

Pôsobil ako vychovávateľ v Pruskom, učiteľ v Bolešove, neskôr v sklárskom učilisku v Lednických Rovniach a ako učiteľ v Hornom Srní. Medzitým absolvoval odbor slovenský jazyk a telesná výchova na FTVŠ v Bratislave, kde napísal diplomovku na tému Štruktúra kolektívnych vzťahov v telovýchove a športe; vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1969. So žiakmi, ktorých učil, dosiahol viaceré úspechy v atletike aj v iných športoch, chodil s nimi však aj na spoznávacie zájazdy, aby videli kultúru, pamiatky a aby sa neorientovali iba jedným smerom.

Popri učiteľskej práci našiel veľkú záľubu v dejinách a literárnej histórii, ktorým sa venuje jadro jeho pomerne publikačnej činnosti. Svoje články a štúdie publikoval v regionálnych i celoslovenských periodikách vrátane Literárneho týždenníka a Slovenských pohľadov.

Je spoluautorom monografie obce Bolešov (1993), publikoval v zborníku Židia v Bolešove a Piechove – príklad spolunažívania Židov a kresťanov (1993), autorom monografie Borčice v znamení čias (2000), kníh o regionálnych osobnostiach Leopold Altus (2005), Štefan Petrík Slávnický, kňaz, básnik, národovec, Emil Hoenig O‘Caroll junior kňaz, univerzitný profesor (2005). Napísal aj monografiu História Dobrovoľného hasičského zboru v Bolešove (2008).

Aj napriek zdravotnému obmedzeniu až do konca života aktívne spolupracoval so  študentmi, diplomantmi, doktorandmi. Jeho poznatky boli o to cennejšie, že vďaka neuveriteľnej pamäti presne rozoznával deformovanie historických faktov a z osobne nažitého vedel, že premnohé udalosti sa odohrali inak, ibaže verejnosti sa tieto fakty cielene zneprístupňujú a zamlčiavajú, a tak ich po celý život uvádzal na správnu mieru.

 

 

DIELA

Literatúra faktu

 • Bolešov. [monografia obce]. [spoluautor] Žilina: Electa, 1993.
 • Borčice v znamení čias. Ametyst, 2000.
 • Leopold Altus, Žilina: Žilinská knižnica, 2005.
 • Štefan Petrík Slávnický, kňaz, básnik, národovec, Emil Hoenig O´Caroll junior kňaz, univerzitný profesor. Slávnica: Obecný úrad Slávnica, 2005.
 • História Dobrovoľného hasičského zboru v Bolešove. Bolešov: DHZ Bolešov, 2008.
 • Židia v Bolešove a Piechove príklad spolunažívania Židov a kresťanov. In: ACTA JUDAICA SLOVACA [zborník], roč. 1, č. 1, s. 60. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1993.

Štúdie, recenzie o autorovom diele a a rozhovory

 • WINKLER, Tomáš: Príkladná monografia. In: SNN, č. 23, 14. 6. 1994, s. 8.
 • RAFAJ, Emil : Nová monografia obec Borčice. In: SNN, 12, č. 2, 16. 1. 2001, s. 2.
 • BERNÁT, L.: Kobela, A.: Borčice v znamení čias. In: Historický časopis, 49, č. 2, r. 2001, s. 365 – 366.
 • RAFAJ, Emil: Pedagóg L. Altus. In: SNN, č. 13, 21. 6. 2005, s. 12.
 • LACKO, M.: Jeden zo zabudnutých. In: Kultúra, 15, 2005.
 • VLNKA, J.: Adolf Kobela: Štefan Petrík-Slávnický, Emil Hoenig O ´Caroll junior. In: Slovenské pohľady, 11, r. 2006, s. 126.

BIOGRAFIA A BIBLIOGRAFIA

Interentové zdroje

 • Adolf Kobela. In: Wikipédia.org. [Citované 9. 11. 2015]. Dostupné na interenete: <TU>.
 • ŠPROCHA, Jozef:  Počas celého života sa prelína šport s poznaním. Uverejnené: 20. jan 2011. [Citované 9. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Miklušová, Lucia: Adolf Kobela: Kto je kto. In: Slovenské národné noviny, 17, č. 18, r. 2002, s. 7.
 • Margita Ivaničková: Pocta pre jubilanta ADOLFA KOBELU. In: Spolok slovenských spisovateľov. Dostupné na internete: <TU>.