BRÁZDIL, Bernard

BRÁZDIL, Bernard

[* 17. 9. 1932 Trenčianske Bohuslavice (okres Nové Mesto nad Váhom)]

Bernard Brázdil, MUDr., básnik, prozaik, autor literatúry faktu, povolaním lekár, sa narodil 17.septembra 1932 v Trenčianskych Bohuslaviciach v okrese Nové Mesto nad Váhom. Žije v Topoľčanoch.

Študoval na gymnáziách v Trenčíne a Galante, kde maturoval (1951). Absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave (1951 – 1957).

Po štúdiách pôsobil ako lekár v nemocnici (od r. 1957), po roku obvodný lekár a neskôr primár na Poliklinike v Topoľčanoch.

Už ako študent medicíny sa zaujímal o bohatý literárny život v Bratislave. Prvé básne uverejňoval v časopisoch a novinách Kultúrny život, Slovenské pohľady, Matičné čítanie, Pravda, Práca, Smena a i., ako aj v Almanachu mladých autorov (1956). Knižne debutoval zbierkou reflexívnej lyriky Kalich a Had (1979), inšpirovanou medicínskou tematikou, neskôr vydal zbierky básní Od nepamäti po pamäť (1993) a Rozuzly (1993). Kniha Tieňoviská vyšla k jeho 70. narodeninám v roku 2002, v tom istom roku vydal aj zbierku lyrických básní Mandala o dva roky román Blízko konca sveta (2004). V spolupráci s primárskym zborom a vedúcimi pracovníkmi OUNZ a NsP v Topoľčanoch zostavil, napísal a pripravil vydanie publikáciu k 100. výročiu vzniku topoľčianskej nemocnice s názvom Storočnica topoľčianskej nemocnice (1986). v

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.
 

DIELA

Poézia

 • Kalich a Had. [Ilustroval František Kalina, ml.]. 52 s. 1. vyd. Martin: Osveta, 1979.
 • Od nepamäti po pamäť. 78 s.  Nitra: Artex , 1992. ISBN 8085654008 (brož.).
 • Rozuzly. 59 s. Banská Bystrica: DATEI, 1993. ISBN  8085306131.
 • Mandala. 57 s. Bratislava: Topas, 2002. ISBN 8085353156 (viaz.)
 • Tieňoviská. 39 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. ISBN 8080611386.

Próza

 • Blízko konca sveta. 92 s. 1.vyd. Bratislava: Topas, 2004. ISBN 8085353202 (viaz.).

Iné

 • Storočnica topoľčianskej nemocnice. [zostavil a napísal v spolupráci s kol.; fotografie Július Majláth, Ernest Vašš, Jozef Volanský]. 130 s. Martin: Osveta, 1986.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Bernard Brázdil: bibliografický leták [zostavila: Eva Vicelová; zodp. red. : Mária Kráľová; graf. úprava: Branislav Smolka]. 1 zlož. list ([6] s.). Topoľčany: Tribečská knižnica, 2003.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • BRÁZDIL, Bernard. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 51.

Internetové zdroje

 • Bernard Brázdil [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. Dostupné z internetu: TU.
 • Brázdil, Bernard [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Brázdil, Bernard [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Iné zdroje

 • Slávnostné posedenie pri príležitosti životného jubilea lekára a básnika Bernarda Brázdila. 4 s. Topoľčany : Miestny odbor Matice slovenskej , 1992