PISARSKÁ, Ľudmila (†)

[* 22. 2. 1933 Trnava – † 11. 7. 2020 Prešov]

Ľudmila Pisarská, rodená Ondrušková, poetka, povolaním zdravotníčka, sa narodila 22. februára 1933 v Trnave ako prvé zo šiestich detí, ktoré všetky dobre vládnu perom. Jej sestra poetka, spisovateľka a dramatička Bohuslava Vargová vydala osem kníh a ďalšia sestra Eva Kopúnková vydala päť kníh.

Ľ. Pisarská takmer 40 rokov pracovala v zdravotníctve, zväčša v OÚNZ v Prešove, kde žila. Zomrela 11. júla 2020.

Vyšli jej básnické zbierky: Dni odchádzajú, láska nie, Vedľa mňa kráča slnko (obe 2009), Obrátené slová (2012), Zatúlané ticho a  Samota v prelete (obe 2013), s motívmi lásky, času, rodiny.

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Poézia

  • Dni odchádzajú, láska nie. 1. vyd. Trnava: Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska, 2009. 47 s. ISBN 978-80-89214-46-4.
  • Vedľa mňa kráča slnko. 1. vyd. Bratislava: Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, 2009. 57 s. ISBN 978-80-89397-08-2.
  • Obrátené slová. 1. vyd. Bratislava: Multikultúra v nás, 2012. 48 s. ISBN 978-80-970691-8-6.
  • Zatúlané ticho. 1. vyd. Bratislava: Multikultúra v nás, 2013. 48 s. ISBN: 978-80-89622-07-8.
  • Samota v prelete. 1. vyd. Bratislava: Multikultúra v nás, 2012. 75 s. ISBN 978-80-89622-03-0.

Internetové zdroje

  • Ľudmila Pisarská: Životopis. In: DatabazeKnih.cz [online]. Dostupné v internete: TU.
  • Pisarská, Ľudmila. In: Slovenská národná knižnica v Martine: O nline katalóg [online]. Dostupné na internete: TU.
  • Pisarská, Ľudmila. In: ŠVK Košice [online]. Dostupné na internete: TU.
  • Pisarská, Ľudmila. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg U KB [online]. Dostupné na internete: TU.