APFEL, Viliam

APFEL, Viliam

[* 3. 6. 1940 Nové Mesto nad Váhom]

Viliam Apfel, JUDr., autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, sa narodil 3. júna 1940 v Novom Meste nad Váhom.  Žije v Bratislave.

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Pôsobil ako novinár a redaktor. Pracoval v Národnom literárnom centre v Bratislave.

Publicistike a literárnej činnosti sa venuje od polovice 60. rokov 20. stor. Od roku 1990 hlavné ťažisko jeho záujmu predstavuje literatúra faktu, kde sa sústreďuje na príbehy z histórie Slovenska. Uverejňoval v novinách a časopisoch Národná obroda, Život, Slovenská REPUBLIKA, Literárny týždenník, od roku 1995 začal spolupracovať s literárnou redakciou Slovenského rozhlasu, štúdio Bratislava. 

Debutoval vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov knižkou jedenástich príbehov s historickou tematikou pod názvom Tajomstvo stratených hrobov: Príbehy ktoré sa nedostali do učebníc dejepisu (1996). Je autorom literatúry kníh faktu: Vyznania: k Roku slovenskej literatúry (1998), Čas pekelných ohňov: Procesy s bosorkami na Slovensku (1506 – 1766)  (2001), Panteón zlomených nádejí: Nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. Štefánika na Bradle  (s Ľubicou Apfelovou, 2004), Čas bez rozlúčky: Prvá svetová vojna a taliansky front na Piave 1915 – 1918  (s Ľubicou Apfelovou, 2005); ... lebo len prach si: Príbehy z histórie, ktoré nevošli do dejepisu (2006), ktorá vyšla aj ako elektronická kniha na CD (2006), Čas služobníkov diabla: Tri storočia procesov s bosorkami v Európe i zámorí (2008), Kliatba zvaná Alžbeta: Posledné tajomstvo čachtickej panej (2010), Prípad Mayerling (2013) a i.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov  a Klubu spisovateľov literatúry faktu.

DIELA

Literatúra faktu

 • Tajomstvo stratených hrobov: Príbehy ktoré sa nedostali do učebníc dejepisu. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1996.
 • Čas pekelných ohňov: Procesy s bosorkami na Slovensku (1506 – 1766). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2001.
 • Panteón zlomených nádejí: Nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. Štefánika na Bradle. [s Ľubicou Apfelovou]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2004.
 • Čas bez rozlúčky: Prvá svetová vojna a taliansky front na Piave 1915 – 1918  [s Ľubicou Apfelovou]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005.
 • ... lebo len prach si: Príbehy z histórie, ktoré nevošli do dejepisu. Martin: Vydavateľstvo MS, 2006.
 • Čas služobníkov diabla: Tri storočia procesov s bosorkami v Európe i zámorí. Martin: Matica slovenská, 2008.
 • Kliatba zvaná Alžbeta: Posledné tajomstvo čachtickej panej. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010.
 • Prípad Mayerling. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013.

Odborná literatúra

 • Vyznania: k Roku slovenskej literatúry. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998.

Iné

 • Album of Slovak writers. [et. al.]. Bratislava: Centre for information on literature, 2003.

OCENENIA

 • Cena E. E. Kischa za rok 2006 za knihu Čas bez rozlúčky
 • Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004 za knihu Panteón zlomených nádejí: Nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. Štefánika na Bradle
 • Cena E. E. Kischa za rok 2002 za knihu Čas peklených ohňov
 • Cena Petra Jilemnického za knihu Prípad Mayerling v roku 2014

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Informačné materiály

 • Viliam Apfel: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov. Dátum: 20. 4. 1997. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
Internetové zdroje
 • Viliam Apfel [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované: 11. 1. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Viliam Apfel [online]. In: Vydavateľstvo Rak. [Citované: 11. 1. 2015]. Dostup né z internetu:  <T U>.
 • Viliam Apfel [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Viliam Apfel [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 1. 2015]. dostupné z internetu: <TU>.
 • Viliam Apfel [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.