BORČIN, Emil

BORČIN, Emil

[* 24. 2. 1946 Hostie (okres Zlaté Moravce)]

Emil Borčin, rozhlasový dramatik, autor rozhlasových hier pre deti a dospelých, prozaik, publicista, redaktor, sa narodil 24. februára 1946 v Hostie v okrese Zlaté Moravce. Žije v Bratislave. Pseudonymy: Ján Eben, Ján Eebben.

Vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Zlatých Moravciach (1964). Absolvoval odbor dejepis a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964 – 1969).

Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol kratší čas stredoškolským profesorom na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (1970 – 1973). Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde bol redaktorom kultúrnej rubriky v denníku Práca (1973 – 1997), vedúcim edičnej sekcie v Národnom literárnom centre (1997 – 1999), potom redaktorom časopisu Javisko (1999 – 2000), mesačníka Národného osvetového centra. Od roku 2000 bol vedúcim redaktorom vydavateľstva Slovenskej akadémie vied Veda a aj hlavným redaktorom časopisu Správy SAV, ktorý vydáva SAV vo Vede. Žije a tvorí na dôchodku v Bratislave.

Prózy pre mládež a dospelých publikoval od polovice 60. rokov v Mladej tvorbe, v novinách a časopisoch Nedeľná Pravda, Bojovník, Kamarát, Slovenský rozhlas a i. Ťažiskom jeho literárnej aktivity je rozhlasová dramatická tvorba, v ktorej debutoval rozprávkovou hrou Malý princ z Ružovej planéty (1983). Po nej nasledovali rozhlasové hry pre mládež Hľadá sa hrdina (1984), Príbeh nástenných hodín (1985), Rozprávka o kométe (1991) a hra pre dospelých Krajina v daždi (1998). Ako prozaik debutoval súborom piatich poviedok Neobývateľné miesto (1995), prinášajúcich reminiscencie na detstvo, mladosť i rodinné prostredie. Detským čitateľom adresoval prózu o dospievajúcom chlapcovi Srdce na dne (2002), ktorý na seba berie zodpovednosť za rozpadajúci sa rodičovský vzťah, metaforicky vyjadrený stratou rodinného amuletu – zlatého srdiečka. Pre autorove výrazové prostriedky je charakteristická symbolika, metaforické videnie sveta, vkladanie vedľajších rozprávkových sujetov, ktoré vyvažuje humorom a chlapčenským slangom. Pre deti vydal aj  prózu Rozprávka o kométe (2012), v ktorej zaznieva jeho obľúbený motív Exupéryho Malého princa. Naposledy mu vyšla prozaická kniha Hodinárovo srdce (2022).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Neobývateľné miesto [cyklus próz]. Ilustrovala Naďa Rappensbergerová. [Graf. úpr. DESIGN SIČO]. 1. vyd. Bratislava: Juga, 1995. 105 s. ISBN 8085506270.
 • Hodinárovo srdce.1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Forum Sapientiae, 2022. ISBN 978-80-99961-08-2.

Próza – pre deti a mládež

 • Srdce na dne. Ilustroval František Blaško. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo FB, 2002. 71 s. ISBN 809682841X.

Dráma – rozhlasové hry

 • Malý princ z Ružovej planéty. [rozprávková hra]. 1983.
 • Hľadá sa hrdina. [hra pre mládež]. 1984.
 • Príbeh nástenných hodín. [hra pre mládež]. 1985.
 • Neobývateľné miesto. [hra pre mládež]. 1995.
 • Rozprávka o kométe. [hra pre mládež]. 1991.
 • Krajina v daždi. [hra pre dospelých]. 1998.

Iné

 • Národné literárne centrum: National Literary Centre. 1. vyd. Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998. 31 s.
 • Tak som rozmýšľal & Slovo dalo slovo. 1. vyd. Hostie: Eben, 2014. 85 s. ISBN 9788097110031 (brož.).

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • KASSAY, Štefan: Enterprise and entrepreneurship (1). [editor Emil Borčin ; translation Roger Heyes, Július Paur, Magdaléna Paurová]. 659 s.  Bratislava: Veda, 2010. ISBN 9788022411387 (viaz.)
 • KASSAY, Štefan: Enterprise and entrepreneurship (2) [editor: Emil Borčin ; translation Július Paur, Magdaléna Paurová]. 614 s. Bratislava: Veda, 2011. ISBN 9788022411448 (viaz.).
 • KASSAY, Štefan: Enterprise and entrepreneurship (2); [editor: Emil Borčin ; preklad Július Paur, Magdaléna Paurová]. 614 s. Bratislava : Veda, 2011. ISBN 9788022411448 (viaz.).
 • Správy SAV.  [hlavný redaktor]. Bratislava: SAV vo Vede, 2009; 2010;  2011; 10 čísel (z toho 2 dvojčísla 6 – 7 a 11 – 12), 2012; 2013; 2014; 2015. ISSN 0139-6307.

OCENENIA

 • 3. cena v súťaži na rozprávkovú hru za rozhlasovú rozprávkovú Malý princ
 • Prémie v súťaži na rozhlasovú hru za rozhlasovú rozprávkovú Príbeh nástenných hodín a rozhlasovú hru pre mládež Hľadá sa hrdina
 • Cena za najlepšiu stereohru na Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v kategórii hier pre deti a mládež za za rozhlasovú rozprávkovú Malý princ
 • 1. cena v literárnej súťaž Jašíkova Turzovka
 • Pocta ministra kultúry SR za debut Neobývateľné miesto
 • Cena SAV za propagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja (2014)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rozhovory

 • Helena Dvořáková – Emil Borčin: Ešte je tu aj Malý princ [online]. In: Kultúra.Pravda.sk. Uverejnené: 24. 12. 2012. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 48.

Databázy

 • Emil Borčin: Spolok slovenských spisovateľov – žiadosť o prijatie za člena SSS, životopis. 25. 3. 1998. 2 s.. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Emil Borčin [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Borčin, Emil [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: .
 • Borčin, Emil [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • (SITA): SAV ocenila najšikovnejších vedcov [online]. In: TECH.sme. Vydané 20. 6. 2014 o 0:00 [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.