LOGVINOV, Oleg

LOGVINOV, Oleg

* 8. 8. 1929 Bratislava

Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista a prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, neskôr dôstojník Čs. armády, teraz dôstojník vo výslužbe, žije v Bratislave. Pseudonym: László Orosz.

Je autorom dobrodružných próz, trilógie s historickou vojenskou tematikou a prekladateľom dobrodružných a špionážnych prozaických diel. Debutoval románom Kolotoč pod občianskym menom Oleg Logvinov (1964). Sarkastickú novelu zo života bratislavskej mládeže Mustafa (1968) a a novele Nie sme z rodu bohatierov (1973) už uverejnil pod umeleckým menom Peter Hajdúk, pod ktorým odvtedy publikuje až dodnes. Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvom Naše vojsko, ktoré vydávalo jeho tvorbu v českých prekladoch i po slovensky. Vrcholom jeho tvorby je trilógia, ktorej prvá časť Ostrov (1977) sa zameriava na obdobie posledných príprav SNP a vnútorné rozpoloženie dôstojníkov slovenskej armády pred Povstaním. Druhá časť Ostrov v bouři (1980) nadväzuje na novelu Ostrov a stvárňuje situáciu slovenských vojakov za SNP, osudy a čírenie charakterov príslušníkov spojovacieho práporu za bojových akcií na jednom úseku fronty i v čase prechodu na partizánsky spôsob vedenia boja. V tretej časti Úsvit nad ostrovem (1981), ktorá vyšla v češtine, a neskôr aj v slovenčine ako Úsvit nad ostrovom (1985), píše o bizarnej povojnovej Bratislave plnej kontrastov a na pozadí společenského a názorového kvasu vrcholiaceho februárom 1948 vykresľuje osudy niekoľkých frontových a partizánskych bojovníkov. Všetky tri časti preložil do češtiny Emil Charous. V Našom vojsku vyšli aj prózy v češtine Čekejte kurýra! a v slovenčine Čakajte kuriéra! (1983) či v češtine Hodina rozhodnutí (1985) a Dozrávání (1988). S Jánom Ňiňajom vydal prózy Akcia Edelstein (1985), ktorá bola aj sfilmovaná, a Krycie heslo Regensburg (1987). Autor televíznych hier Operácia skok ďaleký (1973), Ostrov (1981), spracovanej podľa rovnomennej knihy ako predobraz jeho trilológie, a Predsunutý (1985), spracovaný podľa novely Nie sme z rodu bohatierov. Intenzívne sa venoval prekladateľstvu z i do maďarčiny. Zo slovenčiny do maďarčiny preložil súbor politických článkov Laca Novomeského, z češtiny do slovenčiny a do maďarčiny prekladal hlavne dobrodružnú literatúru (F. Běhounek, V. Fiala, B. Novotný, M. Gruber a i.), podobne z maďarčiny do slovenčiny (I. Benedek, J. Rejtő, J. Mattyasovszky  a i.). Niektoré jeho knihy vyšli po maďarsky a po nemecky.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Kolotoč [pod menom Oleg Logvinov] (Bratislava: Smena, 1964)
 • Mustafa (Bratislava: Smena, 1968)
 • Nie sme z rodu bohatierov (Bratislava: Pravda, 1973)
 • Předsunutý [zo slovenského rukopisu Nie sme z rodu bohatierov preložil Emil Charous; obálka a vazba: Václav Rytina] (Praha: Naše vojsko , 1976)
 • Ostrov (1. časť trilógie v češ.) [zo slovenského rukopisu preložil Emil Charous; Obálka a väzba: Jan Tománek] (Praha: Naše vojsko, 1977)
 • Ostrov v bouři (2. časť trilógie v češ.) [zo slovenského rukopisu Ostrov v búrke preložil Emil Charous; Kresba na obálke a vstupná kresba: Jiří Brázda; obálka a väzba: Jan Solpera] (Praha: Naše vojsko , 1980)
 • Úsvit nad ostrovem (3. časť trilógie v češ.) [zo slovenského rukopisu Úsvit nad ostrovom preložil Emil Charous; obálka: Jan Solpera] (Praha: Naše vojsko, 1981)
 • Čakejte kurýra! [ilustr. Miloslav Havlíček] (Praha: Naše vojsko, 1983)
 • Čakajte kuriéra! [ilustr. Miloslav Havlíček] (Praha: Naše vojsko, 1983)
 • Akcia Edelstein [s Jánom Niňajom] (Praha: Naše vojsko, 1985)
 • Hodina rozhodnutí (Praha: Naše vojsko, 1985)
 • Úsvit nad ostrovom (3. časť trilógie v slov.) [ilustr. Vojtech Kolenčík] (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985)
 • Krycie heslo Regensburg [s Jánom Niňajom; ilustr. Miloslav Havlíček] (Praha: Naše vojsko, 1987)
 • Krycí heslo Regensburg [s Jánom Niňajom; ilustr. Miloslav Havlíček] (Praha: Naše vojsko, 1987)
 • Dozrávání (Praha: Naše vojsko, 1988)

Dráma

 • Operácia skok ďaleký (1973, televízna hra)
 • Ostrov (1981, televízna hra)
 • Predsunutý (1985, televízna hra, podľa novely Nie sme z rodu bohatierov)

Prekladateľská činnosť

 • REJTŐ, Jenő: Prekliate pobrežie [z maď. orig. Az elátkozott párt prel. Peter Hajdúk (Bratislava: Smena , 1968)
 • BĚHOUNEK, František: A Rjukani szurdok [prel. Oleg Lovignov] (Budapešt: Zrínyi Katonai Kiadó, 1970)
 • REJTŐ, Jenő: Predsunutá garnizóna [z maďarského originálu Az előretolt helyőrség preložil Peter Hajdúk; ilustrácie Ján Krížik] (Bratislava: Smena , 1976)
 • HORSKÝ, Jiří: Kúpeľný hosť z Norimbergu [preložil Peter Hajdúk] (Praha: Naše vojsko , 1977)
 • BENEDEK, István:            Parížske salóny: 1. – 10. zoš. [István Benedek, Peter Hajdúk, Zoltán Salamon] (Bratislava: Smena , 1977)
 • GRUBER, Milan: Kľúče z Erdingu [Prel. Peter Hajdúk; Ilustr. Pavel Frček] (Praha: Naše vojsko , 1979)
 • KRAUS, Arno: Vyhláste poplach! [preložil Peter Hajdúk] (Praha: Naše vojsko, 1980)
 • MATĚJKA, Květoslav: Prízrak smrčiny [Prel. Peter Hajdúk ; Ilustr. Pavel Frček] (Praha: Naše vojsko , 1980)
 • HOWARD Paul. (Rejtő, Jenő): Štrnásťkarátové auto [Peter Hajdúk, Gabriel Erdélyi, Ján Meisner] (Bratislava: Smena , 1980)
 • FIALA, Vladimír: Akcia „Brusel“ [Prel. Peter Hajdúk ; Ilustr. Jiřina Palková] (Praha: Naše vojsko , 1981)
 • TŘEŠŇÁK, Zdeněk: Príbeh čudného života [preložil Peter Hajdúk] (Praha: Naše vojsko , 1981)
 • FIALA, Vladimír: Kam si prišiel, krásavec [preložil Peter Hajdúk] (Praha: Naše vojsko , 1982)
 • NOVOTNÝ, Bohuslav: Zradné konto [preložil Peter Hajdúk] (Praha: Naše vojsko , 1982)
 • HOWARD, P.: Neviditeľná légia [preklad: Peter Hajdúk] (Bratislava: Kalligram , 2004)
 • MATTYASOVSZKY, Jenő: Prípad mŕtveho agenta [Peter Hajdúk, Zoltán Salamon] (Bratislava: Smena, 1981)
 • HOWARD, Paul (Rejtő, Jenő): Traja mušketieri na Prekliatom pobreží [preklad z anglického originálu Peter Hajdúk; ilustrácie Tomáš Krčméry] (Ružomberok : Epos, 2002)
 • HOWARD, Paul (Rejtő, Jenő): Názov               Traja mušketieri v Afrike [preklad Peter Hajdúk; ilustrácie Tomáš Krčméry] (Ružomberok: Epos, 2003)
 • REJTŐ, Jenő:       Ukradnutý krížnik. Kapitán Fred / Jenő Rejtő; [Prel. Peter Hajdúk ; Obálku navrhol Jaroslav Sládeček] (Bratislava: Presskop , 1993)
 • HOWARD Paul. (Rejtő, Jenő): Štrnásťkarátové auto [z maďarského originálu A tizennégykarátos autó Peter Hajdúk] (Bratislava : Kalligram , 2004)

 

Iné zdroje o autorovi:

Portál LIC