Odbočky Spolku slovenských spisovateľov

Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom jeho odbočiek v krajských mestách:

BANSKÁ BYSTRICA

KOŠICE

NITRA

PREŠOV

TRENČÍN

TRN AVA

ŽILINA

 

 Činnosť odbočiek Spolku slovenských spisovateľov a regionálny literárny život na stránkach Literárneho týždenníka