PIUS, Pavol Stanislav

PIUS, Pavol Stanislav

Pius Stanislav Pavol sa narodil 6.mája 1943 v Nemčiňanoch, okr. Zlaté Moravce.

Básnik. Taktiež herec v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene, v Bákovom divadle Nitra a po roku 1968 za svoj otvorený list Husákovi voči vstupu sovietskych vojsk prešiel rôznymi zamestnaniami, po roku 1989 rehabilitovaný. Pracuje ako odborný pracovník kultúry v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici až do dôchodku.Od roku 1964 publikuje  svoje básne pod menom Pavol Stanislav. Doteraz vydal 19 básnickych zbierok a v posledno obdobý dvojjazyčne a to v slovenskom a nemeckom jazyku, tiež vo francúzskom, macedónskom, ruskom, talianskom a v anglickom jazyku.

Viac o autorovi: Portál LIC    a    Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov