GREGOR, Peter (†)

GREGOR, Peter (†)

Narodil sa 27. februára 1944 v Prešove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Po maturite v roku 1962 študoval slovenský a španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promoval v roku 1967. Profesionálne sa okrem literárnej činnosti uplatnil ako redaktor. V rokoch 1967 –  1969 pôsobil v Československom rozhlase, potom približne jeden rok v Československej televízii a od roku 1971 až do roku 1983 v časopise Osvetová práca. Od ukončenia redaktorskej činnosti v tomto periodiku žije Bratislave ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

 

Dielo

 

 •  

  • Próza

   • Denník nebožtíka (1998)

   Poézia

   • Potreba visieť (1968)
   • Nebeský policajt (1970)
   • Rozhovor (1975)
   • Delta (1979)
   • Odniesť si oheň z horiaceho domu (1989)
   • Zberateľ hodín (1992)
   • Muž menom Jób (1993)
   • Listy zo záhrady Eden (2004, 1.vydanie)
   • Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom (2010, výber)
    •  
    
  • Rozhlasová tvorba

   • Prosím vás, inšpektor, nechajte ma zomrieť (1980)
   • Záznam spred potopy (1980)
   • Don Juan na sídlisku (1982)
   • Odsúdenie Sokrata (1984)
   • Horúčka doktora Semmelweisa (1985)
   • Polhodina pravdy (1986)
   • Potkan (1991)
   • Čo si to urobil, Heraklés (1994)
   • Tá, ktorá zomiera posledná (1995)
   • Smrť v Aténach (1996)
   • Interview (1998)
   • Smrť v Aténach a iné hry (2000, súborné knižné vydanie)

   Iné

   • Malé maléry (1991, 1991, kniha humoresiek, aforizmov a mikropoviedok)
   • Idiotár alebo A takto to dopadlo (2008, 1.vydanie, zbierka humorných sentencií a satirických úvah)
  • Gregorove básnické texty boli preložené do nemčiny, bulharčiny, poľštiny a maďarčiny. Publikované boli časopisecky a v antológiách slovenskej poézie. Po nemecky vyšli v antológii Weisse Nächte mit Hahn (Eine Anthologie der slowakischen Poesie des 20. Jahrhunderts, 1996), po bulharsky v antológiiMalka zvezdna muzika (Antologija 101 slovaški stichotvorenija, 1996). Niektoré autorove rozhlasové hry boli uvedené aj v nemeckom, srbskom a maďarskom jazyku.

   Oheň z hořícího domu (výber z poézie, 2005 po česky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  • Diela vydané s podporou SLOLIA

  • Monografie a štúdie o autorovi

   Bžoch, J.: Pohyb v kruhu. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

   Bžoch, J.: Smrť ako téma i schéma, SME, 6. 12. 2001, s. 8.

   Hochel, I. Dotyky, sondy, postoje, Nitra 2003, s. 42 – 48.

  • Viac o autorovi: Portál LIC