ROJČEK, František

ROJČEK, František

[* 4. 7. 1949 Trutnov (ČR)]

František Rojček, JUDr., spisovateľ, autor básní pre deti a epigramov, redaktor, osvetový pracovník, vydavateľ, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 4. júla 1949 v Trutnove v Českej republike. Žije v Bratislave.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Hrádku, nadstavbovo na Strednej ekonomickej škole v Martine. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (1970 – 1975).

Pôsobil ako právnik v Textilných závodoch v Liptovskom Mikuláši (1975 – 1976), na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky (1976 – 1988), bol zástupcom riaditeľa Krajského osvetového strediska (1989 – 1990), šéfredaktorom vydavateľstva Genezis (1990 – 1992), redaktorom a právnikom spoločnosti Prima art (1992 – 1995) a od 1995 riaditeľom agentúry NONA v Bratislave.

Detské verše publikoval vo viacerých časopisoch (Včielka, Ohník, Zornička, Slniečko a i.). Deti oslovujefantazijnou hrou, nonsensom a jazykovou komikou. Je autorom kníh veršov pre deti: Neposlušné čižmičky (1987), Veršostrojček: Nezvyčajné básnické dobrodružstvá (1989), Postavme si z písmen dom (1991), Šašo v ústach (1997), Keď lietame na veľrybe (2003), Torta z piesku (2009) a výberu z kníh veršov pre deti pod názvom Snehuliačik šepol mame (2014). Vyšla mu aj kniha epigramov pre dospelých Od pol ôsmej do pol ôsmej (1990).

Získal Prémiu v rámci Ceny Literárneho fondu za pôdovnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 v kategórii literatúra pre deti a mládež za dielo Snehuliačik šepol mame. Jeho knižku Neuveriteľné dobrodružstvá uja Fera – próza pre chlapcov ocenila Bibiana v rámci najlepších kníh 2015.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Diela

Básne pre deti a mládež

 • Neposlušné čižmičky. 1987. 1. vyd. Bratislava: Genezis, 1991. 57 s. ISBN: 80-85220-28-8.
 • Veršostrojček: Nezvyčajné básnické dobrodružstvá. [Ilustrovala Daniela Krajčová]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1989. 96 s.
 • Postavme si z písmen dom. 1. vyd. Martin: Osveta, 1991. 56 s. ISBN: 80-217-0236-2.
 • Šašo v ústach. [ilustroval Peter Cpin.] 1. vyd. Bratislava: Prima Art, 1997. 47 s. ISBN: 80-967244-4-4.
 • Keď lietame na veľrybe. 1. vyd. Prešov: ART press, 1992. ISBN: 80-7119-020-9.; 2003.
 • Torta z piesku. 1. vyd. Vydavateľstvo: NONA, 2009. 54 s. ISBN: 978-80-970132-0-2.
 • Snehuliačik šepol mame. [Výber z kníh veršov pre deti]. 1. vyd. Martin: Matica Slovenská, 2014. 75 s. ISBN: 978-80-8115-188-0.

Próza pre deti a mládež

 • Neuveriteľné dobrodružstvá uja Fera – próza pre chlapcov. [Ilustrácie: Ján Kurinec.] Martin: Matica slovenská, 2015.124 s. ISBN: 978-80-8115-201-6.

Iné

 • Epigramy: Od pol ôsmej do pol ôsmej. Vydavateľstvo Genezis, 1990. 140 s. ISBN: 80-85220-00-8.

OCENENIA

 • Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii literatúra pre deti a mládež za rok 2014 za výber z kníh veršov pre deti Snehuliačik šepol mame
 • Cena Bibiany v rámci najlepších kníh roka 2015 za knihu Neuveriteľné dobrodružstvá uja Fera – próza pre chlapcov ocenila

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠAH: Pripomíname si v júli. František Rojček. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 316.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • František Rojček. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 392, 393.

Internetové zdroje

 • František Rojček [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.