DUFEKOVÁ, Otília (†)

DUFEKOVÁ, Otília (†)

[*11. 7. 1951 Bratislava – † 9. 9. 2019]

Otília Dufeková, poetka, na rodila 11. júla 1951 v Bratislave. Žije v Bratislave. Zomrela 9. 9. 2019.

Absolvovala štúdium na Strednej ekonomickej škole, kde aj maturovala (1975) a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1975 – 1980).

Pracovala ako administratívna pracovníčka v Elektromontážnych závodoch (1968 – 1969), štátna zamestnankyňa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave (od 1969). 

Básne publikovala časopisecky. Debutovala básnickou zbierkou Kôň v oblakoch (1992) vo vydavateľstve eR. Vo vydavateľstve Odkaz jej vyšli básnické zbierky Nebeská jazda (1995), Markove šnúry bleskov (2000). Vydala aj zbierku básní Tabakové listy (2012).

Bola členkou FEMINY – Klubu slovenských spisovateliek a Spolku slovenských spisovateľov (1999).

DIELA

Poézia

  • Kôň v oblakoch. 1. vyd. 78 s. Bratislava: eR, 1992. ISBN: 8090051766.
  • Nebeská jazda. 1995. 1. vyd. 76 s. Bratislava: Odkaz , 1995. ISBN: 8085193388.
  • Markove šnúry bleskov. 1. vyd. 44 s. Bratislava: Odkaz, 2000. ISBN: 8088986060 (brož.).
  • Tabakové listy. 1. vyd. 48 s. Bratislava: Otília Dufeková, 2012. 9878097085704 (brož.).

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • DUFEKOVÁ, Otília. IN: M AŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 86.

Internetové zdroje

  • Otília Dufeková [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 31. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Otília Dufeková [online]. In: Femina – Klub slovenských spisovateliek. [Citované 31. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Otília Dufeková: Tabakové listy: Pozvánka na autorské čítanie  [online]. In: Humanisti.sk. [Citované 31. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • DUFEKOVÁ, Otília. [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.