ARATÓOVÁ, Patrícia

ARATÓOVÁ, Patrícia

[* 16. 5. 1971 Bratislava]

Patrícia Aratóová-Gallová, Mgr.,  poetka, projektová manažérka, televízna reportérka, moderátorka a redaktorka, sa narodila 16. mája 1971 v Bratislave v rodine spisovateľa a novinára Igora Galla a novinárky a historičky Mgr. Marcely Gallovej.

Navštevovala osemročnú ZŠ v Bratislave  (1977 – 1985), kde vyštudovala aj gymnázium  (1985 – 1987). Študovala odbor anglický a francúzsky jazyk na FF UK V Bratislave (1989 – 1990, 1991 – 1994), medzitým dva semestre francúzskeho jazyka a reálií na Univerzite Sorboňa v Paríži (1990 – 1991). Neskôr absolvovala odbor slovenský jazyk a anglický jazyk na Katedre jazykov FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1997 – 2005).

Pôsobila v Nemecku v BA RA Gubh Lemgo v zamestnaneckej pozícii PR – manažérka (1991 – 1994), vo Vollkschule, Paerborn (1994 – 1995), ako reportérka v TV Markíza (2001 – 2002), redaktorka v Rádio Rock FM (2002 – 2003), projektová manažérka a moderátorka v TVA v Bratislave (2003 – 2005). Žila v Stupave, žije v Bratislave.

Publikovala v časopisoch Slniečko, Literárny týždenník, v dennej tlači, Slovenskom rozhlase – štúdio Bratislava a Banská Bystrica. Je spoluautorkou výtvarno-poetického projektu Kavuljak – Arootová. Orientuje sa najmä na poetickú tvorbu, reportáže a kultúrnu publicistiku. V TV Markíza, Rádio Rock FM a TVA písala väčšinu scenárov pre kultúrne relácie, rozhovory a i. žánre, ktoré uvádzala.

Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov jej vyšla básnická zbierka Piaty element (2008).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

  • Piaty element. Bratislava:  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Databázy

  • Patrícia Aratóova: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum: 27. 11. 2005. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internet

  • Gallo a Aratóová-Gallová: Pozvánka na autorské čítanie kníh od Igora Galla a Patricie Aratóovej-Gallovej [online]. In: Humanisti.sk. [Citované: 1. 2. 2015] Dostupné z internetu: TU.