GÜRTLEROVÁ, Anna

GÜRTLEROVÁ, Anna
NA STRÁNKE SA PRACUJE. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

 

[* 30. 7. 1980 Bratislava]

Anna Kittel Gurtlerová, Dis. art., poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, výtvarníčka, knižná ilustrátorka, recitátorka, učiteľka, sa narodila 30. júla 1980 v Bratislave. Má dve dcéry Elu a Grétu, je vydatá, jej manžel je výtvarník Vladimír Kittel. Žije v Handlovej.

Absolvovala Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (1994 – 2000).

Pôsobí ako učiteľka výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Handlovej. Od r. 1998 pôsobila aj ako lektorka a účinkujúca na rozličných podujatiach na  Bojnickom zámku v Slovenskom národnom múzeu – Múzeum Bojnice. Profesionálne sa venovala i muzikálovému spievaniu a výchovným koncertom. Momentálne sa venuje prevažne  besedám o knihách. Každoročne reprezentuje Trenčiansky kraj v recitácii na Vansovej Lomničke.

Je viacnásobnou  víťazkou krajských kôl v recitácii na Hviezdoslavovom Kubíne, Štúrov Uhrovec (2013) v kategórii recitácie poézie.

Je autorkou deviatich kníh. Debutovala básnickou zbierkou Až dodnes (2002), v tom istom roku jej vyšla knižka Spomienky na budúcnosť (2004). Vydala zbierky poézie Pierka (2010), O vílach a ľuďoch (2014), ktorá obsahuje melancholickú poéziu. Básne v zbierke Chcela by som krídla: Veršované psychologické sondy (2007, 2013), s témami depresie a autoterapie, s objavovaním nových a povzbudzujúcich dôvodov pre ďalší život, sú inšpirované autorkiným pobytom/odlúčením v cudzine. Kniha Vtáci v klietkach (2019) hovorí o ľudskom zvyku stavať si pomyselné klietky duševných blokov. Vyšla jej knižka próz Kútovské a iné poviedky (2014), v ktorých píše o detstve na bývalom pálfiovskom majeri, kde žila u starých rodičov a kde sa naučila aj jazdiť na koni. Napísala knihy pre deti Rozprávky, básničky do detskej izbičky (2004) a Rozprávky o lese Lese (2014). Vyšla jej zvierka básní Spomienky na budúcnosť a predpovede minulosti (2021), ktorá prináša „zamýšľanie sa nad životom, láskou, starosťami, radosťami“. Knižky si ilustruje sama. Venuje sa i výtvarnej tvorbe, hudbe a divadelnému herectvu. Je autorkou veselých scenárov pre rozličné herecké zoskupenia.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od 2013).

 

DIELA

Poézia

 • Pierka. 1. vyd. Prievidza: vlastným nákladom, 2010.
 • Chcela by som krídla: Veršované psychologické sondy. 1. vyd. Prievidza: vlastným nákladom, 2007. 161 s. (brož.); Prievidza: Ofsetka, 2013.
 • O vílach a ľuďoch. 1. vyd. Prievidza: Donatien Press, 2014.
 • Vtáci v klietkach. 2019.
 • Spomienky na budúcnosť a predpovede minulosti. 2021

Próza

 • Kútovské a iné poviedky. 1. vyd. Anna Gürtlerová, vl. nákladom, 2014. 102 s. 2. vyd., 2021.

Pre deti a mládež

 • Rozprávky, básničky do detskej izbičky. 1. vyd. Prievidza: Tlačiareň Ofsetka, 2004. 68 s.
 • Rozprávky o lese Lese. Ilustrovala Anna Gürtlerová. 1. vyd. Prievidza: vlastným nákladom, 2015.

Iné

 • Až dodnes. [poézia, próza]. Prievidza: Ofsetka, 2002.
 • Spomienky na budúcnosť. 1. vyd. Prievidza: Tlačiareň Ofsetka, 2004. 100 s.

 

RECENZIE A ŠTÚDIE O AUTORKINOM DIELE

Štúdie a recenzie v periodikách

 • MATEJOV, Radoslav: Istoty a neistoty lyriky (Slovenská poézia 2007) [online]. In: Literárne informačné centrum: Poézia 2007. [Citované 12. 7. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Prezentácie autorkiných diel

 • Anna Gürtlerová predstavila čitateľom tri nové knihy [online]. In: naša.Prievidza.sk. Uverejnené 22. 2. 2014. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Rozhovory

 • Beáta Repíková, Anna Gürtlerová: Poetka Anna Gürtlerová. [Citované 12. 5. 2015]. In: Rádio Regina. Uverejnené: 01. 03. 2014 07:25. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: TU a TU.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Anna Gürtlerová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 6. 3. 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Vlastná webová stránka

 • Anna Gürtlerová. In: Dostupné v internete: TU.
 • Anna Gurtlerová. In: Facebook. Dostupné v internete: TU.
 • Anna Gurtlerová. In: Pinterest. Dostupné v internete: TU.
 • Anna Gürtlerová: O mne. In: Dostupné v internete: TU.

Internetové zdroje

 • Anna Gürtlerová: Informácie. In: Anna Gurtlerová. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Anna Kittel Gürtlerová: Vtáci v klietkach. Redaktorka, kamera: I. Čukanová. In: RTV Handlová. Dostupné v internete: TU.
 • Anna Gürtlerová: Zoznam súborov: Počas noci s Hansom Christianom Andersenom k nám zavíta na besedu Anna Gürtlerová. In: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. Dostupné z internetu: TU.
 • Novinky: Anna Gürtlerová [online]. In: Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Gürtlerová, Anna [online]. In: Slovenská národná knižnica: Online katalóg. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Gürtlerová, Anna [online]. In: Knižnica Handlová. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Spisovateľka A. Kittel Gürtlerová uviedla do života dve nové knihy. In: teraz.sk. Dostupné v interente:  T U
 • Spisovateľka Anna Kittel Gürtlerová s novými knihami: Poviedky zo zámku Bojnice, In: Dnes 24 Prievidza. Dostupné v internet: aTU TU