ŠTEFANIKOVÁ, Ľubica

ŠTEFANIKOVÁ, Ľubica

* 2. 11. 1964 Prešov

Ľubica Štefaniková, Adamová (pseud. Lubica Stefanik Hupka), prozaička, poetka, sa narodila 2. 11. 1964 v Prešove.

Študovala na Strednej ekonomickej školePrešove, kde aj žije, tvorí a pracuje v súkromnom sektore ako účtovníčka.

Debutovala románom zo slovenskej súčasnosti Roman a Júlia; prózu s príbehom o Romanovi a Júlii zaslala do literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka, a aj keď sa neumiestnila na popredných priečkach, odporučili ju na vydanie vo vydavateľstve Tribun Brno EU, ktoré podporuje začínajúcich autorov. Napísala komorný románový príbeh zo začiatku 19. storočia Kroky (2009), román s detektívnou zápletkou zo súčasného Slovenska Choď domov (2009), „pravdivý príbeh“ Tajomný denník o starom mrzutom vdovcovi, ktorý si pri výchove detí potrpel na dodržiavanie tradícií, a romány Návrat strateného meča (2011) a Ruža zo zálivu (2012). Vydala zbierku poézie Vyznanie duše (2011) s fotografiami od českého cestovateľa a horolezca Lukáš Uhera, ktorý zdolal vrchol K2, a ďalších, s ilustráciami, maľbami a kolážami prešovského maliara Jozefa Žigraja, a zbierku básní Pondelkové (2012), ktorú takisto ilustroval Jozef Žigraj. Takmer všetky knihy vyšli aj ako e-knihy – na elektronických optických diskoch CD určených na čítanie v čítačke elektronických kníh.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

 • Roman a Júlia. [fotografie Lukáš Uher]. 235 s. Brno: Tribun EU, 2008.
 • Kroky. 149 s. Brno: Tribun EU, 2009.
 • Choď domov. 218 s. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2009.
 • Tajomný denník. 55 s. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2010.
 • Návrat strateného meča. 98 s. [Prešov]: Ľubica Štefaniková, 2011.
 • Ruža zo zálivu. 480 s. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2012.

Poézia

 • Vyznanie duše. [pseud. Stefanik Hupka, Lubica]. 1. vyd. [autor fotografií: Lukáš Uher, Vladislav Zatloukal; autor ilustrácií: Jozef Žigraj]. 78 s. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2011.
 • Pondelkové. [pseud. Lubica Stefanik Hupka]. [Ilustrácie: Jozef Žigraj]. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2012.

Elektronické publikácie

 • Roman a Júlia. [1 elektronický optický disk (CD-ROM), e-book v doc a html verzii]. [Nové Zámky]: MEA2000, 2012, 2013.
 • Choď domov. [1 elektronický optický disk (CD-ROM), e-book v doc a html verzii]. 311 s. Edícia Mladá éra autorov nového tisícročia. Prešov: Ľubica Štefaniková, 2009, 2012, 2103.
 • Ruža zo zálivu. [1 elektronický optický disk (CD-ROM), e-book v doc a html verzii]. [Nové Zámky]: MEA2000 , 2012.
 • Návrat strateného meča. [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. Edícia Mladá éra autorov nového tisícročia. [Nové Zámky]: MEA2000, 2013.
 • Kroky. [1 elektronický optický disk (CD-ROM), e-book v doc a html verzii]. 212 s. Edícia Mladá éra autorov nového tisícročia. [Nové Zámky]: MEA2000 , 2012, 2013.
 • Vyznanie duše [zbierka veršov]. [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. [Nové Zámky]: MEA2000, 2013.
 • Pondelkové verše. [pseud. Lubica Stefanik Hupka]. [1 elektronický optický disk (CD-ROM), e-book v doc a html verzii]. [Nové Zámky]: MEA2000, 2013.

OCENENIA

 • Literárna Ilava 2013 – 2. miesto v kategórii Poézia dospelí

o autorke a jej diele

Interentové zdroje

 • Niečo o mne [online]. In: Ľubka Hupka a jej tvorba. [Citované 31. 10. 2014]. Interent: TU.
 • Ľubica Štefaniková [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Ľubica Štefaniková (1964) [online]. In: Martinus.sk. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.