MRÁZ, Igor (†)

MRÁZ, Igor (†)

[* 29. 4. 1929 Chorvátsky Grob – † 7. 4. 2016 Bratislava]

Igor Mráz, slovenský novinár, športový redaktor, publicista, autor literatúry faktu, sa narodil 29. 4. 1929 v Chorvátskom Grobe.

Známy slovenský novinár a publicista pôsobil po 20 rokov v denníkoch Smena a Pravda, kde sa zaslúžil o pozdvihnutie športovej žurnalistiky. Tesne pred dovŕšením svojho dôchodkového veku bol šéfredaktorom denníka Šport (1986 – 1989). Neskôr, už ako dôchodca, pracoval v časopise TIP, v denníkoch Ľud, Slovenská REPUBLIKA, Nový deň a Hospodárske noviny. Zároveň písal aj do ďalších periodík ako Štart, ŽivotSlovenka. Priestor dostával aj v Slovenskej televíziu, pre ktorú písal scenáre. Zomrel nedožitých 87 rokov 7. apríla 2016 v Bratislave.

Počas dlhotrvajúcej novinárskej kariéry dominantne zameriaval na futbal, ktorému sa pôvodne venoval aj ako hráč v kluboch ŠK Bratislava, Dynamo Bernolákovo, Stredomlyny Levice, Kablo Bratislava, resp. PŠC Pezinok. Písal však aj o cyklistike, krasokorčuľovaní, lyžovaní a o niektorých ďalších športoch. Bol známy svojim kritickým a odvážnym perom. Ako novinár sa zúčastnil na mnohých majstrovstvách sveta či Európy vo futbale. Zo svetových šampionátov, ktoré sa konali v rokoch 1978 – 1990, pravidelne písal aj knižné publikácie. Zúčastňoval sa aj na príprave kníh o olympijských hrách 1972 v Mníchove, resp. o zimných olympijských hrách 1968 v Grenobli, 1980 v Lake Placide a 1988 v Calgary. Pôsobil aj ako vedúci tlačových stredísk pri viacerých významných športových podujatiach na Slovensku. Okrem toho sa dlhoročne aktívne zúčastňoval aj na riadení federálneho či slovenského Klubu športových redaktorov v Česko-Slovensku, pritom niekoľko rokov viedol tento klub na Slovensku (v rámci vtedajšieho Slovenského zväzu novinárov, predchodcu Slovenského syndikátu novinárov, SSN).

Časopisecky začal publikovať začal v roku 1953. Bol autorom alebo spoluautorom 25 publikácií, väčšiny najmä z futbalu. Od roku 1954 do roku 1990 napísal knihy o všetkých majstrovstvách sveta vo futbale od Mníchova až po Mexiko a naposledy Taliansko 1990. Okrem toho mu vyšli knihy o olympijských hrách v Mníchove, Grenobli, Calgary, Lake Pacidu. K jeho najúspešnejším knihám patril Svet deväťdesiatich minút (1. diel 1979, 2. diel 1981), ktorý vyšiel v slovenčine i v češtine von dvoch vydaniach vo veľkých nákladoch.  Vyšla mu aj Encyklopédia futbalu (1986), ako jedna z prvých v Európe, kniha Preslávili Slovensko (1991), venovaná slovenským olympionikom, životopisy Stopér Popluhár (1967) a o Jozefovi Adamcovi Ako som strieľal góly (1991). V spoluautorstve s J. Kšiňanom napísal knihy o Slovane Osemdesiat belasých rokov 1919 – 1999 (1999) a Deväťdesiat belasých rokov (2009) a  s autorským kolektívom Slovenský futbal (1889 – 2009) (vedúci autorského kolektívu Slavomír Ondrejička). Napísal aj pamätnicu Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní: Bratislava 1973 (1974).

Bol nositeľ Ceny Vojtecha Zamarovského a ďalších ocenení za literatúru faktu. Slovenský olympijský výbor (SOV) mu udelil Bronzové kruhy SOV a Cenu Mira Procházku (2007) za celoživotnú novinársku a publicistickú činnosť. In memoriam mu udelili Cenu Gaba Zelenaya v oblasti športovej žurnalistiky (2018).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

DIELA

Literatúra faktu

 • Športy na kolesách.  Ilustrácie Ján Mráz. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1965. 22 s.
 • ĎURIŠIN, Ivan – MRÁZ, Igor: Hurá hokej! 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1966. 117 s.
 • Stopér Popluhár. Bratislava: Šport, 1967. 106 s.
 • MALEC, Vlado –  MRÁZ, Igor: Hokej ’72: Saporo – Praha. Autor obálky: Ján Meisner. Ilustrácie/foto: Štefan Mašlonka, Jiří Pekárek, Karel Kučera, Jiří Kruliš, Jaroslav Skála. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1972. 88 s. (viaz.).
 • Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní: Bratislava 1973. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1974. 91 s.
 • Pohár je náš! 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 158 s.
 • Argentína ‘78. Bratislava: Šport, Smena, 1979. 164 s. (viaz).
 • Svet deväťdesiatich minút: Z dejín československého futbalu 1901 – 1945: 1 diel. 1. vyd. Bratislava: Šport, Olympia,1979. 480 s.; 2. dopl. a aktual. vyd. Bratislava: Šport, 1981. 420 s.
 • Mexiko 1982: XII. majstrovstvá sveta vo futbale.1. vyd. Bratislava: Šport, smena, 1983. 160 s. (viaz.)
 • Španielsko 82. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1983. 154 s. Edícia Máj.
 • Svet deväťdesiatich minút:  Z dejín československého futbalu 1945 – 1976: 2 diel. 1. vyd. Bratislava: Šport, Olympia, 1981. 577 s. (viaz.).
 • KORČEK, – KŠIŇAN, Jozef – MRÁZ, Igor: Futbal: Encyklopédia. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1986. 400 s. (viaz).
 • Mexiko 1986: XIII. majstrovstvá sveta vo futbale. Autori obálky: József Farkas, Jolana Mišurová. Ilustrácie/foto: József Farkas, Oto Svoboda, Karel Novák, Igor Mráz. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1987. 248 s. (viaz.).
 • Calgary 88: XV. zimné olympijské hry. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1989. 164 s. (viaz.). ISBN 80-7096-000-0.
 • Ako som strieľal góly (o Jozefovi Adamcovi). Bratislava: Šport, 1991. 1. vyd. ISBN 80-7096-156-2. 232 s. (brož.).
 • Preslávili Slovensko. Autor obálky: František Mayer. Ilustrácie/foto: Dušan Koutný, Peter Pospíšil, Ján Géci, Jaromír Polák. 1. vyd. Bratislava: S-Glóbus, 1991. 179 s. ISBN 80-900455-3-7 (viaz.).
 • Päť rokov futbalu: (fakty a názory). Fotografie Peter Pospíšil, Ján Súkup; kresby Jozef Hrušovský. 1. vyd. Bratislava: Slovenský futbalový zväz v Bratislave, 1998. 256 s. ISBN 80-968040-0-6.
 • KŠIŇAN, Jozef – MRÁZ, Igor: 80 belasých rokov 1919 – 1999. 1. vyd. Bratislava: Slovan, Športmedia, 1999. 230 s. ISBN 80-968154-3-1.
 • Najlepší v kopačkách SR. 1. vyd. Bratislava: Šport Press, 2000. 235 s. ISBN 80-85742-15-2.
 • KŠIŇAN, Jozef – MRÁZ, Igor:  90 belasých rokov: Slovan: Tituly, úspechy, prehry, vzostupy a fanúšikovia. Fotografie Ján Sukup a kol. 1. vyd. Bratislava: ŠK Slovan, 2009. 287 s. ISBN 978-80-970651-5-7 (brož).
 • KŠIŇAN, Jozef – MRÁZ, Igor:  90 belasých rokov: Slovan: Tituly, úspechy, prehry, vzostupy a fanúšikovia. Fotografie Ján Sukup a kol. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ŠK Slovan, 2009. 288 s. ISBN 978-80-970651-5-7 (brož).
 • Slovenský futbal (1889 – 2009) (autorský kolektív: Slavomír Ondrejička, vedúci autorského kolektívu, L. Harsányi, J. Kšiňan, E. Magda, I. Mráz, P. Šurin). 1. vyd. Bratislava: Slovenský futbalový zväz, 2010. 327 s. (viaz.).

 

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Svět devadesáti minut: 1 díl: 1901 – 1945: Z dejín československé kopané 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 348 s. (viaz.).
 • Svět devadesáti minut: 2 díl: 1945 – 1980: Z dejín československé kopané. 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 522 s. (viaz.).

 

OCENENIA

 • Cena Vojtecha Zamarovského
 • Bronzové kruhy Slovenského olympijského výboru (SOV) (2007)
 • Cena Mira Procházku (SOV) (2007) za celoživotnú novinársku a publicistickú činnosť
 • Cena Gaba Zelenaya v oblasti športovej žurnalistiky – in memoriam (2018)

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

 • BUČEK, Peter: Športový novinár a publicista Igor Mráz. In: Web [online]. Uverejnené: 29. 4. 2014. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ceny Gaba Zelenaya dostali Lehoťan, Tomášik, Merčiak i Adamec: Cena nesie meno po legendárnom reportérovi, komentátorovi a zakladateľovi Únie slovenských novinárov. In: Teraz-sk [online]. Uverejnené: 16. 5. 2018. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Mazár: Ocenenia odbornosti i ľudskej kvality. In: Bystrické noviny [online]. Uverejnené: 17. 5. 2018. Dostupné na internete: <TU>.
 • KUCHÁR, Jozef: Igor Mráz, výrazná osobnosť slovenskej žurnalistiky oslávil životné jubileum. In: Slovenský ROZHĽAD: Internetové noviny  [online], ročník IV., č. 10 (28. 5. 2014). Dostupné na internete: <TU>.
 • Mráz, Igor. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mráz, Igor. In: ŠVK Košice [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mráz, Igor. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Naše rady opustil Igor Mráz. In: Svet športu [online]. Uverejnené: 7. 4. 2016. Dostupné na internete: <TU>.
 • SOUČEK, Ľubomír: Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel legendárny športový novinár a publicista Igor Mráz. In: Slovenský olympijský výbor [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zomrel Igor MRÁZ. [Pridal Klub športových redaktorov SSN]. In: SSN [online]. Uverejnené: 8. 4. 2016. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zomrela novinárska legenda Igor Mráz. In: FC Slovan [online]. Uverejnené: 8. 4. 2016. Dostupné na internete: <TU>.