GREGOR, Ján (†)

GREGOR, Ján (†)

[* 25. 7. 1926 Uhorské (okr. Poltár) – † 10. 6. 2017]

Ján Gregor, spisovateľ literatúry faktu, regionalista, sa narodil 25. 7. 1926 Uhorskom v okrese Poltár. Žil v Brezne. Zomrel 10. 6. 2017.

Vykonával  35 rokov službu v ozbrojených silách.

Bol autorom 10 literárnych prác.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Literatúra faktu

 • História obce Uhorské 1332 – 1995. 1. diel. 1. vyd. Lučenec: Novohradské osvetové stredisko, 1999. 122 s. ISBN 80-85155-11-7
 • História obce Uhorské: 1330 – 1988. 2. diel. 1. vyd.. Banská Bystrica: Dali-B B., 2012. ISBN 978-80-8141-009-3.
 • Stratené šance. 1. vyd. Banská Bystrica: Dali-BB, 2009. 205 s. ISBN 978-80-89090-59-4.
 • Životná dráha rodu Čepkovcov Búzikovcov: 1838 – 2006. 1. vyd. Banská Bystrica: Dali-BB, 2007. 213 s. ISBN 978-80-89090-57-0.
 • Sága rodu Stráňavských-Kiráľovcov 1700 – 1988. 1. vyd.. Banská Bystrica: Dali-BB, 2007. 176 s. ISBN 978-80-89090-38-9.
 • Životná dráha rodu Čepkovcov – Búzikovcov: 1838 – 2006. 1. vyd.. Banská Bystrica: Dali-BB, 2007.  213 s. ISBN 978-80-89090-57-0
 • Spomienky a úvahy breznianskych delostrelcov: 1938 – 2003: Zborník k sedemdesiatemu výročiu vzniku vojenskej posádky. 1. vyd.. Banská Bystrica: Dali-BB, 2008. 95 s. ISBN 978-80-89090-40-2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

 • Uhorské [online]. In: Rekus: Regionálny kultúrny spravodajca, Ročník 22, číslo 7 – 8, rok 2012, s. 2.  [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Evidenčná karta obce (monitoring miestnej kultúry pre NOS Lučenec): Uhorské  [online]. In: Novohradské osvetové stredisko. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • C.2 Kultúrno-spoločenskézdroje, pamiatky atradície, významné osobnosti [online]. In: PHSRO. Poltár: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov vPoltári, 2014. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Gregor, Ján. In: SNK. Dostupné na interente: <TU>.