JUDÍNYOVÁ, Jana

JUDÍNYOVÁ, Jana

[* 22. 3. 1957 Trnava]

Jana Judinyová-Babirátová, slovenská publicistka, reportérka, fotografka, prekladateľka, editorka, sa narodila 22. 3. 1957 v Trnave, kde aj žije.

Zverejňuje reportáže zo zahraničia i z domova, v ktorých sa zameriava najmä na kultúrnu históriu a pamiatky. Je stálou prispievateľkou Literárneho týždenníka.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, jeho trnavskej odbočky.