JUDÍNYOVÁ, Jana

JUDÍNYOVÁ, Jana

[* 22. 3. 1975 Trnava]

Jana Judinyová-Babirátová, slovenská publicistka, reportérka, fotografka, prekladateľka, editorka, sa narodila 22. 3. 1975 v Trnave, kde aj žije.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, jeho trnavskej odbočky.