JUDÍNYOVÁ, Jana

JUDÍNYOVÁ, Jana

[* 22. 3. 1957 Trnava]

Jana Judinyová-Babirátová, slovenská publicistka, reportérka, fotografka, prekladateľka, editorka, sa narodila 22. marca 1957 v Trnave, kde aj žije.

Zverejňuje reportáže zo zahraničia i z domova, v ktorých sa zameriava najmä na kultúrnu históriu a pamiatky. Je stálou prispievateľkou Literárneho týždenníka. Prekladá z a do angličtiny.

Knižne debutovala knihou Natália Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria (2013), ktorá jej neskôr  vyšla v 2. rozšírenom vydaní (2022). Za knihu Dožinkový veniec pre kňažnú:  Šľachtické rodiny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov na Slovensku a umelecká bohéma (2019) získala Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2021.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, jeho trnavskej odbočky.

 

DIELA

  • Natália Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2013. 221 s. ISBN: 978-80-8128-050-4.
  • Natália Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria. [Preklad básní a aforizmov Jana Judinyová]. 2. dopl. vyd. Martin : Matica slovenská, 2022. 244 s. ISBN: 978-80-570-3738-5.
  • Dožinkový veniec pre kňažnú:  Šľachtické rodiny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov na Slovensku a umelecká bohéma. 1. vyd. Trnava: Vlastným nákladom, 2019. 394 s. ISBN: 978-80-570-1121-7

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

  • KOBAN, Vasil Stefan: Marienkine žiale: Púť Slovákov za lepším životom do Ameriky. [Z anglického originálu preložila a doslov napísala Jana Judinyová-Babirátová]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. 165 s. ISBN: 80-8061-245-5.
  • DOBŠINSKÝ, Pavol: Slovak folktales. Ilustroval Dávid Ursíny. [Do angličtiny preložila Jana Judinyová] 1. vyd. Trnava: B-print, 2004. 147 s. ISBN 8089118038.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

  • Program Socrates/Erasmus: Štúdium v zahraničí. [Editorka: Jana Judinyová]. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2002. 22 s. ISBN 80-89034-20-9.

OCENENIA

  • Cena Egona Erwina Kischa za rok 2021 za knihu Dožinkový veniec pre kňažnú:  Šľachtické rodiny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov na Slovensku a umelecká bohéma (2019)

INTERNETOVÉ ZDROJE:

  • Judinyová, Jana. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. Dostupné v internete: <TU>.
  • Jana Judinyová: Životopis. In: Databaze knih.cz. Dostupné v internete: <TU>.
  • Judinyová, Jana, 1957. In: SNK. Dostupné v internete: <TU>.