FOJTÍKOVÁ, Sabína

FOJTÍKOVÁ, Sabína

 [* 7. 5. 1968 Vítkov (ČR)]

FOJTÍKOVÁ, Sabína sa narodila  7. mája 1968 Vítkove v Českej republike. Od roku 1975 žije  Bratislave.

Stredoškolské štúdia absolvovala v Bratislave. Absolvovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1990).

Pracuje ako redaktorka v časopise Jednota, ktorý kontinuálne nadväzuje na Družstevné noviny (Vydavateľom je COOP Jednota Slovensko).

V rámci publikačnej praxe spolupracovala od roku 1987 s denníkom Ľud (dnešný Nový čas), kde vyšla jej prvá reportáž Nežné srdce v pavučinách koľajníc – z prostredia slovenských železníc. Spolupracovala s denníkom Pravda, s týždenníkom Nové slovo, s časopismi Slovenka, Gama magazín, so Slovenským rozhlasom (publicistická relácia Živé slová, diskusie o literatúre na rádiu Devín), s rádiom Twist, Slovenskými pohľadmi, Slovenskými národnými novinami atď. Poéziu publikovala v zborníkoch Správna chvíľa (1993) a Dotyky slova (1994). Vo vydavateľstve Odkaz v edícii Hviezdoslav jej vyšli tri básnické zbierky Cesta za tebou (1995), Zlatá sfinga (1977) a Motýlie svetlo (2000). Prvú knihu ocenili Prémiou Ivana Kraska, ktorú jej udelil Literárny fond SR. V rámci služobných ciest sa začala realizovať aj ako fotografka.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Cesta za tebou. Odkaz, 1995.
  • Zlatá sfinga. Odkaz, 1977.
  • Motýlie svetlo. Odkaz, 2000.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • Fojtíková, Sabina. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 104.

Internetové zdroje

  • Sabina Fojtíková alias: @Sabina-Fojtíková [online]. In: Flog Pravda. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Sabina Fojtíková [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.