STANO, Dalimír

STANO, Dalimír

* 10. 2. 1955 v Trenčíne.

Dalimír Stano, básnik, prozaik, knižný ilustrátor, grafik, editor, vydavateľ, zakladateľ edície Dielne Autorov Literatúry, sa narodil 10. februára 1955 v Trenčíne.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine (1970 – 1973). Absolvoval vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1973 – 1981).

Pracoval ako dispečer vo Východoslovenských elektrárňach v Košiciach (od roku 1982). Od roku 1981 žije a tvorí v Košiciach, s ktorých literárnym a kultúrnym životom sa spája i väčšina jeho tvorivých aktivít. V rokoch 1997 až 1999 viedol v košickom vydavateľstve Slovo edíciu Klub Ozvena. Od roku 1999 začal viesť slobodnú edíciu DALi (Dielňa autorov literatúry) v košických vydavateľstvách Interart, Vienala a Pectus, ako aj v bratislavskom Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Zúčastnil sa na založení pobočky Slovenského centra PEN v Košiciach (2007). Medzi jeho aktivity patrí aj založenie založenie vydavateľstva DALi (2008).

Stanove publikačné aktivity sa spájajú s literárnymi časopismi Dotyky, Knižná revue, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, RAK a Romboid či českými literárnymi časopismi Psí víno, Obrys-Kmen, Host, Tvar a i., v ktorých dodnes uverejňuje básne a prózy od roku 1995. Publikoval v zborníku poézie a prózy Prvosienky (1982). Debutoval básnickou zbierkou Vaša esencia (1997), jej subjektívna lyrika napísaná viazaným veršom obsahuje presah na základné problémy ľudskej existencie. Znelkový (sonetový) veniec Oxana (1988) sa skladá z troch vencov sonetov (Oxana, Gašparko, Natalka). Po ňom vydal zbierky Kolotoč (2003), Žreb môjho bytia (2005), Edo je deväť (2006) a Diabolské balady (2007). Je zostavovateľom literárneho zborníka Dlh a spolu s Richardom Kittom publikoval zborník interaktívne písanej poézie Poemat 2007. Je autorom textov muzikálu Kubo (2008) a aj ilustrátorom a grafikom (najmä vlastných zbierok). Je Laureátom ceny Literárny Zvolen (1997).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a tajomníkom jeho odbočky v Košiciach (od roku 2004).

DIELO

Poézia

 • Vaša esencia. 43 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997.
 • Oxana. [vence sonetov]. 58 s. Košice: Vydavateľstvo Slovo, 1998.
 • Samotka: Ohnivý anjel. 53 s. Košice: Vydavateľstvo Vienala, 2001.
 • Kolotoč (alfa). [ilustrácie Dalimír Stano]. 2003.
 • Žreb môjho bytia. 79 s. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005.
 • Edo je deväť. 64 s. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006.
 • Diabolské balady. 76 s. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007.

O autorovi a jeho diele

Slovníky a encyklopédie
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 422.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin  LIC a SNK, 2008.

Periodická tlač

 • RÁCOVÁ, V.: Baletka v bagančiach. In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 12, s. 42 – 44.
 • BRENKUS, R.: Najviac nariekajú klauni. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 5, s. 29 – 30.
 • BRENKUS, R.: Vnútorná dráma súčasníka. In: Knižná revue, roč. XVII, 2007, č. 12, s. 5.
 • KITTA, R.: Deväť životov nestačí. In: Dotyky, roč. XIX, 2007, č. 2, s. 103.
 • Pagáčová, D.: Dalimír Stano – Edo je deväť. In: Knižná revue, roč. XVIII, 2007, č. 4, s. 3.
 • BALÁŽ, I.: Dalimír Stano – Edo je deväť. In: Dotyky, roč. XVIII, 2006, č. 3-4, s. 141.
 • BRENKUS, R.: Trialóg Martina Vlada, Radovana Brenkusa a Dalimíra Stana – autor, o ktorom sa nepíše, nie je mŕtvy. In: Dotyky, roč. XVIII, 2006, č. 2, s. 2-11.
 • HÁBER, S.: Abecedné kruhy poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV+122, 2006, č. 4, s. 105-107.
 • VLNKA, J.: Viac-menej abeceda poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV+122, 2006, č. 4, s. 104-105.
 • BRENKUS, R.: Lotéria s dušami. In: Knižná revue, roč. XV, 2005, č. 8, s. 5.
 • HÁBER, S.: Abecedné kruhy poézie. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XVIII, 2005, č. 39-40, s. 12.
 • BARNOKY, I.: Na kolotoči. In: Slovenské pohľady, roč. IV+119, 2003, č. 12, s. 113 – 114.
 • VLADO, M.: Nechám sa písať. Rozhovor s Dalimírom Stanom. In: Dotyky, roč. XII, 2000, č. 4 – 5, s. 2 – 4.
 • KONDRÓT, V.: Dom sa stavia od strechy (Doslov). In: Oxana. Košice: Vydavateľstvo Slovo, 1998.
 • VLADO, M.: A menej nepoviem. In: Knižná revue, roč. VIII, 1998, č. 18, s. 5.
 • GABRIEL, T.: Preklenutie vákua po postmoderne (rozhovor s Dalimírem Stanem). In: Kafe, 2009, č. 2. Interent: .
 • NITKULINCOVÁ, A.: Dalimír Stano – „Moje knihy sú ako moje deti“ (rozhovor). In: Korzár, 26. 3. 2008. Interent: .
 • KITTA, R.: Mlyny melú pomaly. Internet: .
Internetové zdroje o autorovi
 • Dalimír Stano [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 15. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Dalimír Stano [online]. In: Wikipédia. [Citované 15. 10. 2014]. Internet: TU.