JURÁK, Ján (†)

JURÁK, Ján (†)

[* 5. 3. 1930 Bošáca – † 29. 9. 2015 Bošáca]

Ján Jurák, Mgr., slovenský regionálny historik a spisovateľ, dramatik, autor divadelných hier, publicista, novinár, osvetár, vydavateľ, povolaním pedagóg, sa narodil 5. 3. 1930 v Bošáci.

Absolvoval Pedagogické gymnázium v Trnave, neskôr vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave (1967).

Pôsobil ako pedagóg, učiť začal v Beluši, kde sa venoval i osvetovej činnosti. Neskôr učil v Lednických Rovniach. So žiakmi nacvičoval divadelné hry, pracoval v divadelnom krúžku dospelých, vydával dedinské noviny. Po skončení vysokoškolského štúdia sa presťahoval sa do rodnej Bošáce, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa základnej školy. Popri zamestnaní zároveň pôsobil ako osvetový pracovník – zúčastnil sa na rekonštrukcii kultúrneho domu, každoročne nacvičoval divadelné hry s deťmi i dospelými.

Prvé divadelné hry, do ktorých zaraďoval aj ľudové piesne a zvyky, začal písať v Bošáci. Viaceré z nich postupne uverejňoval. Napísal asi 40 divadelných hier pre deti i dospelých, ako režisér naštudoval 20 divadelných hier. Založil si vlastné vydavateľstvo Karuj (2006) v Bošáci, kde vydal 5 titulov divadelných hier. Zároveň mu vyšlo 13 titulov jeho vlastných divadelných hier vo vydavateľstve Flopy servis v Novom Meste nad Váhom. Napísal a zostavil aj niekoľko kníh a zbierok poviedok. V svojich dielach približuje život a osudy velikánov, ako je Jozef Ľudovít Holuby, Ľudovít Vladimír Rizner, Ľudmila Podavorinská i ďalších, ktorých život a tvorbu spracoval v dielach Osobnosti Podjavoriny (2001) či Po Holubyho chodníkoch (1996). Jeho diela sú výsledkom náročného štúdia archívnych materiálov. V divadelných hrách zo súčasnosti uplatnil svoje veľké rozprávačské umenie: Srdce (2006), Céder a Limba (2009), Kto je hlava, kto je krk (2009) a i.

Udelili mu ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny (2009).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (od r. 2003).

 

DIELA

Literatúra faktu, odborná literatúra

 • Teta Ľudmila: Život a tvorba Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. 1. vyd. Bošáca: Vydavateľstvo KARUJ, 2006. 12 s. ISBN 80-969612-1-7.
 • Utajená krása a úskalia života zberateľa starých porcelánových hrnčekov Jozefa Polláka. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2002. 59 s. ISBN 80-89053-03-3.
 • Osobnosti Podjavoriny. 1.: Jozef Ľudovít Holuby, Ľudovít Vladimír Rizner, Ľudmila Riznerová-Podjavorinská. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 77 s. ISBN 80-89053-05-X.
 • Svetlo života : obrazy zo života Ľudovíta Holubyho a jeho syna Cyrila. Bošáca: [vl. n], 1993. 58 s.; Svetlo života: Obrazy zo života Jozefa Ľudovíta Holubyho a jeho syna Cyrila. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 39 s. ISBN 80-89053-02-5.

Scenáristika  (divadelné hry)

 • Výlet do Kocúrkova: Spracované na základe poviedky Branislava Podolinského ... v časopise Černokňažník – II. roč. – v roku 1862. 1. vyd. Bošáca: KARUJ, 2009. 36 s. ISBN 978-80-969612-9-0
 • Kto je hlava, kto je krk: Komédia so spevmi zo súčasného života. 1. vyd.  Bošáca: Karuj, 2009. 35 s. ISBN 978-80-969612-8-3
 • Srdce: Hra so spevmi. 1. vyd. Bošáca: Karuj, 2006. 29 s. ISBN 80-969612-2-5, 9788096961221.
 • Korunovaní klamári. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2002. 23 s. ISBN 80-89053-04-1.
 • Natália: Hra o deťoch, ktoré napodobňujú slávnych spevákov a kúzelníkov. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom : Floppy servis , 2002. 19 s. ISBN 80-89053-09-2.
 • Čarovný klobúk: Rozprávková hra. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 22 s. ISBN 80-89053-00-9.
 • Ruže detstva: Detská divadelná hra zo súčasnosti. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 22 s. ISBN 80-89053-01-7.
 • Céder a limba: Obrazy zo života bibliografa, národného buditeľa Ľ.V. Riznera a jeho dcéry. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 43 s. ISBN 80-89053-07-6.; Céder a limba: Obrazy zo života bibliografa, národného buditeľa Ľ.V. Riznera a jeho dcéry. 1. vyd. Bošáca : Karuj, 2009. 40 s.  ISBN 978-80-969612-7-6.

Iné

Úsmev lieči. 1. vyd. Bošáca: Vydavateľstvo KARUJ, 2007. 79 s. ISBN 978-80-969612-3-8

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • DZURÁK, Peter (1958 – 1995): Ako sa žilo v Bošáci: (Národopisný náhrdelník 2). [Zostavil a upravil: Ján Jurák]. 1. vyd. Bošáca: KARUJ, 2008. 107 s. ISBN 978-80-969612-5-2.
 • Zemianske Podhradie: Križovatka slovenských dejín: Zborník príspevkov zo seminára o Pavlovi Doležalovi, rodine Príleských a štúrovských tradíciách Zemianskeho Podhradia. [Do tlače pripravil Ján Jurák]. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom : Floppy servis, 2001. 67 s. ISBN 80-89053-06-8.
 • Pestré všeličo: Výber z prác Ľudovíta Vladimíra Riznera. [Zostavil Ján Jurák]. 1. vyd. Bošáca: Miestny odbor Matice slovenskej, 1999. 185 s. ISBN 80-968171-6-7.
 • Zemianske Podhradie v histórii. [autori: Vladimír Dovina a kol; zostavovatelia publikácie: Ján Jurák, Jozef Karlík, Adam Rydzí]. 1. vyd. Zemianske Podhradie : Obecný úrad, 1997. 220 s. ISBN 80-967781-2-9.
 • Po Holubyho chodníkoch – Bošáckou dolinou: Stručný turistický sprievodca. [Ján Jurák, Pavel Bujna, Stanislav Černý]. 1. vyd. Zemianske Podhradie: Obecné zastupiteľstvo Bošáca: MO MS, 1996. 24 s. ISBN 80-967517-9-4.
 • ŠÁNDORFI-ŠKRABÁNEK, Eduard: Slovo k rodákom. [Zost. Ján Jurák; fotogr. Dušan Ochodnický; aut. úv. Ján Jurák]. 1. vyd. Bošáca: Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca: Obecný úrad, 1994. 160 s. ISBN 80-7090-132-2.
 • Jozef Ľudovít Holuby: Obrazy zo života. [zost. Ján Jurák; obál. navrhol Pavol Čisárik; úvod nap. Ján Jurák]. 1. vyd. Bratislava: Alfa Zemianske Podhradie: Obecný úrad, 1993. 208 s. ISBN 80-05-01174-1.

OCENENIA

 • Významná osobnosť Podjavoriny (2009)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

 • Jurák, Ján. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mgr. Ján Jurák, Bošáca. In: NOC [online].  Dostupné na internete: <TU>.
 • Ján Jurák. In: Spolok slovenských spisovateľov – odbočka Trenčín [online].  Dostupné na internete: <TU>.