PAVLOVIČ, Jozef (†)

PAVLOVIČ, Jozef (†)

[* 13. 6. 1934 Veľké Kostoľany – † 12. 10. 2020]

Jozef Pavlovič, promovaný pedagóg, prozaik, básnik, dramatik, autor literatúry pre deti, aforizmov a epigramov, scenárov bábkových hier, televíznych večerníčkov a prekladateľ, sa narodil 13. júna 1934 vo Veľkých Kostoľanoch (okres Piešťany), kde prežil rané detstvo v lone kostolianskej roviny.

Základnú školu navštevoval v rodnej obci, pokračoval tri roky na škole v Trnave, 4. ročník v Šaštíne a 5. ročník v Hodoch (súčasť Galanty), kde urobil skúšky na gymnázium do Trnavy k saleziánom. Po zatvorení kláštora (1951) zmaturoval na gymnáziu v Piešťanoch. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1953 – 1957). Takmer štvrťstoročie pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trenčíne (1957 – 1981), potom sa venoval výlučne literárnej tvorbe ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Žil v Bratislave, zomrel 12. októbra 2020.

Prvé básne pre deti publikoval časopisecky. Od začiatku sa zameriaval na tvorbu pre najmladších čitateľov, písal však aj epigramy pre dospelých a ľúbostné verše. Knižne debutoval zbierkou tradičných riekaniek pre deti Pri potoku, pri vode (1957), už v nej sa prejavila jeho „schopnosť experimentovať s jazykom a metaforou, spájajúc pritom modernú poéziu s tradičnou jednoduchosťou drobného príbehu či vtipnej básnickej momentky. Hneď od začiatku začal už udomácnené témy detskej lyriky obohacovať o nové prvky – humor a hru so slovom. Jeho básne sú tematicky pestré: od prírodných motívov až po moderné civilizačné javy. Vtipným spôsobom reagujú na okolitý svet, na svojrázne detské výpovede. Príznačné sú pre ne melodickosť, rytmus, zvukomalebnosť, princíp hry, fantázie, humoru a básnickej obrazotvornosti“. „Jozef Pavlovič patrí k druhej povojnovej vlne autorov pre deti, do ktorej literárna kritika a história slovenskej literatúry zaoberajúca sa touto špecifickou oblasťou literárnej tvorby zaraďuje spolu s ním K. Jarunkovú, E. Gašparovú, Ľ. Feldeka, M. Válka, J. Blažkovú a I. Navrátila.“ (A. Šikulová).

V básnických zbierkach pre deti Na jarnom slniečku (1961, aj pod názvom Veselé zvieratká, 1970), Košíček plný básničiek (1962), O usilovných kolieskach (1963), Veselá abeceda (1963), Kvetinové dvojhriadky (1966), Dnu i vonku (1967), Príhody na divoko (1970) i v ďalších „prevažuje výrazová hravosť, zameraná najmä na hru so slovom a jeho významom“. Autor pritom „má vyvinutý zmysel pre humor, nonsens a jazykové hračky“. Platí to aj o jeho zbierkach Dúha farbičky si strúha (1977), Kam sa skryli púpavy (1977), Kolieska nás odvezú (1979), Generál Guľôčka (1981), Hádanky z lesa a lúky (1983), Píšťalky (1984), Polička a jej políčka (1989). „Z celkového charakteru jeho básnickej tvorby vybočuje epickejšie koncipovaná zbierka humorno-satirických básní so školským motívom Odslova doslova (1965).“ Jeho knihy Štvornohé rozprávky (1975), Kuriatko a obláčik (1977) či Prózy kozy Rózy (1980) umne „využívajú personifikáciu a tradičné rozprávkové sujety s jednoduchou kumulatívnou kompozíciou, aktualizovanou faktmi zo skúsenostného obzoru dnešných detí.“ (Ondrej Sliacky, zost., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti: M – Ž. In: Bibiana, 3 – 4/2004).

Od šesťdesiatych rokov 20. storočia tvoril a vydával aj prózy pre deti. Jeho prvotinou v tomto žánri boli Roztopašné rozprávky (1963), veľmi známou detskou knižkou sa však stal titul Bračekovia mravčekovia (1972). Hru so slovom, jeho významom a humor uplatnil aj vo svojich zbierkach veršíkov, hlavolamov, riekaniek, detských próz a rozprávok z obdobia ostatných dvoch desaťročí ako Bola raz škola, bol raz žiak, Mliečne rozprávky, Parádnice zajačice, Povedala abeceda (všetky 2000), Zajkovia Majko a Kajko (2001), Dom píše verše komínom, Zábavné oriešky pre bystré hlavičky (obe 2002), Macko Lacko, Riekankovo (obe 2003), Rozprávkam je do spevu (2005) či Výlety tety Ety (2007). Hádankám pre deti sa venoval v knižkách Plece, na ňom hádaniek vrece alebo Čarovná reč hádaniek (2006) či Hádankové korenie (2014). Pre dospelých čitateľov napísal zbierku Lýra láry fáry: Svine sa menia, válov je večný (2011), ktorá pozostáva zo štyroch veršovaných (Hore bez/nadpisov, Eropero, Ozveny, Cepygramy) a dvoch neveršovaných (Aperitívy, Amorizmy) častí. Významu slovenských slov a ich etymológii sa hravou formou venoval v publikáciách pre deti Podivuhodné príbehy našich slov: Príručka pre mladých mudrlantov (2004), Putovanie so slovenčinou (2009) a Slováci a slová (2015). V spoluautorstve s Agátou Pavlovičovou napísal knihu Interpretácie hier divadla SKRAT (2018). Ako spoluzostavovateľ a spoluautor sa zúčastnil na tvorbe čítaniek pre 2. – 4. ročník a alternatívnej čítanky pre 2 – 3. ročník základnej školy. Zostavil spevníky Slovenské mamičky a iné pesničky 1 a 2 (1998, 2012) a Tisíc slovenských ľudových piesní (2004). Prekladal detskú literatúru z angličtiny a poľštiny.

Celkovo je autorom asi sto päťdesiat kníh, najmä próz a poézie pre deti i dospelých, básničiek, riekaniek, hádaniek či hlavolamov pre deti, zbierok aforizmov, epigramov a iných krátkych humoristických žánrov. Napísal scenáre, z ktorých mnohé boli naštudované ako rozprávkové bábkové hry či spracované do podoby animovanej televíznej rozprávky či televíznych večerníčkov. Jeho knihy preložili do viacerých jazykov ako čeština, francúzština, maďarčina, nemčina, ruština a i.

Venoval sa aj hudbe, zaujímal sa o históriu a vytvoril množstvo sôch zo samorastov.

Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia v súťaži Bibiany Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku ako cenu Najkrajšia detská kniha jari – za knihu Lov slov (1997), Najlepšia detská kniha jari – za knižku Rozprávky ostrihané na ježka (1999), Najkrajšia detská kniha jari – za knihu Z košíčka (2005). Získal Cenu vydavateľstva Mladé letá Trojruža 1998 – za knihu Bračekovia Mravčekovia. V roku 2013 ho ocenilo vydavateľstvo Ikar za predaj jeho diel v roku 2012 dvoma Platinovými knihami (za viac ako 25 000 predaných výtlačkov) – za knižky pre deti Parádnice zajačice a Rozprávky ostrihané na ježka a Zlatou knihou (za 15 000 výtlačkov) – za rozprávkovú knižku Zajkovia Majko a Kajko. Za rok 2016 získal Zlatú knihu za rozprávku Macko Lacko.

Bol dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

 

DIELA

POÉZIA

 • Lýra láry fáry: Svine sa menia, válov je večný. [Zbierka epigramov a aforizmov]. Ilustrácie Hana Fašungová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2011. 61 s. ISBN 978-80-8061-450-8 (brož.).

PRE DETI A MLÁDEŽ – poézia

 • Pri potoku, pri vode. Ilustroval Róbert Dúbravec. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1957. 55 s.
 • Na jarnom slniečku. [leporelo]. Ilustroval František Skála. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1961. 12 s.
 • Košíček plný básničiek. Ilustroval Štefan Cpin. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1962. 29 s.
 • O usilovných kolieskach. [leporelo]. Ilustroval Ján Mráz. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1963. 12 s.
 • Veselá abeceda. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1963. 20 s.
 • Odslova doslova. Ilustrovala Božena Plocháňová-Hajdučíková. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1965. 66 s.
 • Kvetinové dvojhriadky. Ilustrácie Oto Bachorík. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1966. 1 zv. pp.
 • Dnu i vonku.  Ilustrácie Jozef Cesnak. 1. vyd. Bratislava: Mladé Letá. 1967. [32] s.
 • Veselé zvieratká. [leporelo]. Ilustrácie Jarmila Dicová. 1. vyd. (prepracované 1. vyd. s názvom Na jarnom slniečku). Bratislava: Mladé letá, 1970. [12] s.; Ilustrovala Jarmila Dicová. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1970. Nestr.; Ilustrácie Adolf Dudek. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1994. Nestr. ISBN 80-06-00569-9; Ilustrácie Adolf Dudek. Bratislava: Mladé letá – Ostrava: Librex, 1997. 12 s. ISBN 80-06-00569-9; 2. vyd. Ilustrácie Adolf Dudek. Bratislava: Mladé letá – Ostrava: Librex, 1997. ISBN 80-06-00762-4. 1 skladačka ([12]) s.
 • Za kľúčovou dierkou. [leporelo]. [Spoluautor Ján Prexta]. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1971. 1 s.
 • Dúha farbičky si strúha. Ilustrácie Ondrej Zimka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 48 s..; 1. vyd. [reedícia]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2014. 77 s. ISBN 978-80-10-02515-2.
 • Kam sa skryli púpavy. [leporelo]. [Spoluautor – ilustrácie Vladimír Kardelis]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 12 s.; [Spoluautor – ilustrácie Vladimír Kardelis]. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 12 s.
 • Kolieska nás odvezú. [leporelo]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1979. 12 s.; Ilustrácie Viera Kardelisová-Hrúzová. Bratislava: Fortuna Libri, 2013. 10 s. ISBN 978-80-8142-085-6.
 • Generál Guľôčka. Ilustrácie Alojz Klimo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981, 48 s.; 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2003. 45 s. ISBN 80-06-01242-3.
 • Hurá do Afriky. [leporelo]. Ilustrácie Marián Čapka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 12 s.;. Ilustrácie Marián Čapka. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985. 12 s.; Ilustrácie Marián Čapka. 3. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 12 s.;. Ilustroval Marián Čapka. Bratislava: Litera, 1999. 16 s. ISBN 80-968296-2-9.
 • Píšťalky. [leporelo]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1984. 12 s.
 • Slzičky. Ilustrácie Svetozár Mydlo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1996. 62 s. ISBN 80-06-00736-5.
 • Dom píše verše komínom. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2002. 38. s. 2002, ISBN 80-88986-27-3.
 • Riekankovo. Ilustrácie Daniela Krajčová. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2003. 59 s. ISBN 80-7090-706-1.
 • Alica v krajine zázrakov [leporelo]. Ilustrácie Carlos Busquets. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [10] s. ISBN 80-7360-338-1.
 • Čo to je? [leporelo]. Ilustrácie Valérie Pernot. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [7] nečísl. s. ISBN 80-7360-340-3.
 • Hostiteľka myška. [leporelo]. Ilustrácie Peral. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [7] nečísl. s. ISBN 80-7360-347-0.
 • Kocúr v čižmách. [leporelo]. Ilustrácie Carlos Busquets. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-335-7.
 • Králik Uško. [leporelo]. Ilustrácie Pierre Couronne. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [10] s. ISBN 80-7360-343-8.
 • Kto býva v lese? [leporelo]. Ilustrácie Joëlle Barbané. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [8] nečísl. s. ISBN 978-80-73603-441.
 • Mackovia športujú. [leporelo]. Ilustrácie Carline. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. Nestr. ISBN 80-7360-354-3.
 • Mačky [leporelo]. Ilustrácie Joëlle Barbané. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [8] nečísl. s. ISBN 80-7360-350-0.
 • Medovníkova chalúpka. [leporelo]. Ilustrácie Liliane Crismer. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-342-X.
 • Mláďatká. [leporelo]. Ilustrácie J. L. Macias Sampedro. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [10] s. ISBN 80-7360-346-2.
 • Moje auto. [leporelo]. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2005. Nestr. ISBN 978-80-7360-353-3.
 • Môj psík. [leporelo]. Ilustrácie J. L. Macias Sampedro. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. [10] s. 80-7360-348-9.
 • Nebojím sa tmy. [leporelo]. Ilustrácie Valériane. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-351-9.
 • O lietajúcom zajkovi. [leporelo]. Ilustrácie Isabella Camino. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7361-349-7.
 • Popoluška. [leporelo]. Ilustrácie Liliane Crismer. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-341-1.
 • Snehulienka a sedem trpaslíkov. [leporelo]. Ilustrácie Carlos Busquets. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-339-X
 • Veci a ich mená. [leporelo]. 1. vyd. Illustrácie Karel Boemans. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 12 s. ISBN 80-7360-352-7.
 • Vlk a sedem kozliatok. [leporelo]. Ilustrácie Carlos Busquets. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-337-3.
 • Zajačik Robko. [leporelo]. Ilustrácie Carlos Busquets. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 10 s. ISBN 80-7360-336-5
 • Rieka rieke riekla: Riekanky o abecede. Ilustroval Peter Cpin. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2013. 63 s. ISBN 978-80-8142-102-0. Edícia Fortuna Junior.
 • Za vrátkami zvieratká. [leporelo]. Ilustrácie Viera Kardelisová-Hrúzová. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2013. 10 s. ISBN 978-80-8142-083-2.
 • Cingi-Lingi. Ilustrácie Peter Cpin. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2014. 64 s. ISBN 978-80-8142-315-4 (viaz.).
 • Gúľalo sa jabĺčko. [leporelo]. Ilustrovala Daniela Ondreičková. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2015. [12] s. ISBN 978-80-8142-402-1 (brož.). Edícia Fortuna Junior.
 • O lese veselo. [leporelo]. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2015. 12 s. ISBN 978-80-8142-401-4 (brož).
 • Veselí prváci. [Kniha básničiek typograficky prispôsobená na čítanie pre prváčikov.] Ilustrovala Zuzana Nemčíková. 1. vyd. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo, 2018. 56 s. ISBN 978-80-7451-699-3 (viaz.).

PRE DETI A MLÁDEŽ – básničky, hlavolamy, hádanky

 • Lov slov. [básne, hádanky a hlavolamy.] Ilustrácie Koloman Leššo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1971. 83 s.; Ilustrácie Martin Kellenberger. 2. prepr. vyd. Martin: Matica slovenská, 1997. 86 s. ISBN 80-7090-419-4.
 • Hádanky z lesa a lúky. [leporelo]. Ilustrácie Miluše Oravcová 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 12 s.
 • Hádali sa hádanky. Ilustrácie Juraj Balogh. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1996. 78 s. ISBN 80-06-00683-0.; Ilustroval Juraj Balogh. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1997. 78 s. ISBN 80-06-00760-8.; Ilustrácie Juraj Balogh. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2004. 78 s. ISBN 80-10-00551-7 (viaz.).
 • Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1998. 93 s. ISBN 80-06-00859-0.; Ilustrácie Svetozár Mydlo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2000. 93 s. ISBN 80-06-01024-2.
 • Bola raz škola, bol raz žiak. Ilustrácie Svetozár Mydlo. 1. vyd. (prepracované vydanie Lov slov, 1971, 1997). Bratislava: Mladé letá, 2000. 96 s. ISBN 80-06-01064-1.
 • Zábavné oriešky pre bystré hlavičky. [Výber hádaniek, hlavolamov a vtipných úloh v častiach: Bodka za knižkami, Hádali sa hádanky, Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami.] Ilustroval Miloš Kopták. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2002. 99 s., ISBN 978-80-06-01195-8 (viaz.).
 • Plece, na ňom hádaniek vrece alebo Čarovná reč hádaniek. 1. vyd. Senica: Arkus, 2006. 77 s., ISBN 80-88822-82-3 (viaz.).
 • Hádankové korenie. Ilustrácie Daniela Ondreičková. 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2014. 61 s. ISBN 978-80-8142-363-5 (viaz.). Edícia Fortuna Junior.

PRÓZA

 • Slovenská Sibyla. [humorné spracovanie rozličných úryvok, príbehov a vtipov]. [Spoluautor a ilustrácie Milan Stano]. 1. vyd. Bratislava: Štúdio humoru, satiry atď., 1991. 96 s. ISBN 80-85451-01-8.

PRE DETI A MLÁDEŽ – próza

 • Roztopašné rozprávky. Ilustrovali Marcel Stecker a Věra Steckerová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1963. 80 s.
 • Neobyčajný poľovník. Ilustroval František Mráz. Bratislava: Mladé letá, 1968. 62 s.
 • Bračekovia mravčekovia. Ilustrácie Jarmila Dicová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1972 (viaz). 81 s.; Ilustrácie Jarmila Dicová. 2. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1984. 88 s.; Bratislava: Mladé letá, 2002. 96 s. ISBN 80-06-01225-3; Ilustrácie Jarmila Dicová. 1. vyd. Bratislava: Verbarium, 2014. 83 s. ISBN 978-80-89612-10-9 (viaz.).
 • Z môjho kráľovstva. Ilustrácie Ján Dressler. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1973. 100 s.
 • Princezná Kvapôčka. Ilustrácie Alžbeta Szabová-Štefunková. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1975. 42 s.; Ilustrácie Alžbeta Szabová-Štefunková. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 44 s.
 • Štvornohé rozprávky. Diel 1. Ilustrácie Božena Plocháňová. Bratislava: Mladé letá, 1975. 50 s.; 2. vyd. Ilustrácie Božena Plocháňová. Bratislava: Mladé letá, 1983. 50 s.;.
 • Kuriatko a obláčik. Ilustrácie Vladimír Machaj. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 64 s.
 • Ježko Jožko a krtko Rudko. Ilustrácie Jarmila Dicová-Ondrejková. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1978. 68 s.
 • Prózy kozy Rózy. Ilustrácie Ján Dressler. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1980. 47 s.
 • Tri zlé princezné. Ilustroval Róbert Brun. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981. 46 s.; 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1996. 45 s. ISBN 80-06-00737-3.
 • Lienka Anulienka. Ilustrácie Ľuba Končeková-Veselá. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 139 s.; 2 vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. 125 s. ISBN 978-80-10-02263-2 (viaz.).
 • Veveričiak Dodo. Ilustrácie Renáta Vlachová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1986. 93 s.
 • Krochkajúca postieľka. Ilustrácie František Jaksics. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 49 s.
 • Števko Drievko a Alenka z polienka. Ilustrácie Peter Kľúčik. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 144 s.
 • Tri zelené rozprávky. Ilustrácie František Blaško. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 119 s. ISBN 80-06-00282-7.
 • Moje priateľky myšky alebo Ako kocúr Pazúr robil za rozprávkami bodky. Ilustrácie Bohumil Šejda. Bratislava: Slovart, 1991. 92 s.
 • Kvapôčka. [beztextové leporelo, autorské príbehy]. Ilustrácie Juraj Oravec. 1. vyd. Bratislava: Slovenský výbor Československého Červeného kríža, Československý Červený kríž (SV) – Ostrava: Profil, 1991. 40. s. ISBN 80-85511-01-0.
 • Najkrajšie biblické príbehy 1. Ilustroval Peter Pollág. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. 81 s. ISBN 80-234-0056-8.
 • Najkrajšie biblické príbehy 2. Ilustroval Peter Pollág. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1992. 87 s. ISBN 80-234-0025-8.
 • Deduško Večerníček. Ilustrácie Ladislav Čapek. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1993. 100 s. ISBN 80-234-0052-5.; Ilustrácie Ladislav Čapek. 2. vyd. Košice: Oriens, 1994. 97 s. ISBN 80-967220-4-2.; 2. slov. vyd. Bratislava: Cesty, 2003. 96 s. ISBN 80-7181-551-9.
 • Čítajte si s nami. [Spoluautorka Ružena Smatanová]. Ilustrácie: Peter Cpin. Bratislava: Mladé letá, 1995. 92 s.; [Spoluautorka Ružena Smatanová]. Ilustrácie: Peter Cpin. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1998. 95 s. ISBN 80-06-00857-4.; [Spoluautorka Ružena Smatanová]. Ilustrácie: Peter Cpin. 3. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2007. 92 s. ISBN 978-80-10-01194-0.
 • Vrabec Florián. Ilustroval Marián Čapka. 1. vyd. Senica: Arkus, 1995 (1996). 35 s. ISBN 80-88822-06-8 (viaz).
 • Rozprávka naboso alebo Slimák Fezoj. Ilustroval Stanislav Lajda. 1. vyd. Senica Arkus, 1999. 36 s. ISBN 80-88822-27-0.
 • Rozprávky ostrihané na ježka. Ilustrovala Ľuba-Končeková Veselá. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 1999. 44 s. ISBN 80-7118-761-5.; 3. vyd. Bratislava: Ikar, 2013. 44 s. ISBN 978-80-551-3431-4.; Bratislava: Ikar, a. s. – Stonožka, 2019. 44 s. ISBN 978-80-551-7269-9.; Ilustrovala Ľuba-Končeková Veselá. 4. vyd. Bratislava: Ikar – Stonožka, 2020. 48 s. ISBN 978-80-551-7269-9 (viaz.).
 • Parádnice zajačice. Ilustrovala Ľuba-Končeková Veselá. Bratislava: Ikar, 2000. 43 s. ISBN 80-7118-869-7.; 2. vyd. Bratislava: Ikar, 2011. 43 s. ISBN 978-80-551-2702-6.
 • Mliečne rozprávky. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Kozák-Press, 2000. 30 s. ISBN 80-900482-3-4.
 • Zajkovia Majko a Kajko. ilustrovala Katarína Ševellová. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2001. 43 s. ISBN 80-551-0044-6.; Ilustrovala Katarína Ševellová. 2. vyd. Bratislava: Ikar, 2013. 43 s. ISBN 978-80-551-3430-7.
 • Bračekovia mravčekovia. Ilustrácie Zdena Vojtková. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2002. 96 s. ISBN 80-06-01225-3 (viaz.).
 • Macko Lacko. Ilustroval Vladimír Machaj. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2003. 43 s. ISBN 80-551-0083-7 (viaz.).
 • Rozprávkam je do spevu. Ilustroval Ján Vrabec. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 100 s. ISBN 978-80-89208-30-4 (viaz.).
 • Druhá knižka deduška Večerníčka. Ilustrácie Zuzana Nemčíková. 1. vyd. Bratislava: Ottovo nakladatelství, 2006. 96 s. ISBN 80-736-0427-2 (viaz).
 • Prózy kozy Rózy aj riadky zo záhradky. Ilustroval Peter Cpin. 1. spoloč. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2006. 92. s. ISBN 80-10-01117-7 (viaz.).
 • Čítajte si s nami. [Spoluautorka Ružena Smatanová Sláviková]. Ilustrácie Peter Cpin. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2007. 92 s. ISBN 978-80-10-01194-0 (viaz.).
 • Výlety tety Ety. Ilustrácie Ján Valter. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 91 s. ISBN 978-80-89208-78-4 (viaz.).
 • Šlabikár včielky Maji. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 96 s. ISBN 978.80-7360-659-6 (viaz.). Edícia Ottíkova škola.
 • Jožko Mrkvička: Moja supernajlebšia kniška. Ilustrácie Svetozár Mydlo. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008 (2009). 78 s. ISBN 978-80-89208-90-6 (viaz.).
 • Putovanie so slovenčinou. Nakreslil Miroslav Knap. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009. 96 s. ISBN 978-80-7090-948-5 (viaz.).
 • Pes Celebes a mačka Kamčatka. Ilustrácie Stanislav Lajda. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2014. ISBN 978-80-551-3772-8 (viaz).
 • Futronela a iné rozprávky: Tretia knižka deduška večerníčka. Ilustrácie Zuzana Nemčíková. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015. 97 s. 978-80-7451-198-1.
 • Štvornohé rozprávky. Ilustrácie Zuzana Nemčíková. 1. vyd. [reedícia]. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015. 52 s. ISBN 978-80-7451-4012.
 • Rozprávky o mašinkách. Ilustrácie Zuzana Nemčíková. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2019. 104 s. ISBN 978-80-7451-582-8.

PRE DETI A MLÁDEŽ – poézia a próza

 • Príhody na divoko. Ilustroval Miroslav Cipár. 1. vyd. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970. 51 s.
 • Veselí prváci. Ilustrácie Jarmila Dicová-Ondrejková. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1987. 71 s.; Ilustrácie Zuzana Nemčíková. 2. slov. vyd., v Ottovom nakladatelství prvé. Praha: Ottovo nakladatelství, 2017. 56 s. ISBN 80-7360-131-1.; Ilustrácie: Zuzana Nemčíková. Druhé slovenské vydanie. Praha: Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2018. 56 s. ISBN 978-80-7451-699-3.
 • Polička a jej políčka. Ilustrácie Božena Augustínová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1989. 143 s. ISBN 80-06-00013-1.
 • Povedala abeceda. Ilustroval Peter Cpin. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2000. 61 s. ISBN 80-7118-956-1.

VÝBERY

 • Rozprávky od výmyslu sveta. Ilustrácie Svetozár Mydlo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985. 144 s.
 • Košíček. Ilustroval Vladimír Machaj. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1986. 120 s.
 • Z košíčka. Ilustroval Vladimír Machaj. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1993. 64 s.; Ilustroval Vladimír Machaj. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1996. ISBN 80-06-00686-5. 61 s.; Ilustrácie Vladimír Machaj. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 83 s. ISBN 80-10-00685-8 (viaz.).

ODBORNÁ LITERATÚRA – dráma

 • Interpretácie hier divadla SKRAT. [Spoluautorka Agáta Pavlovičová]. 1. vyd.  Bratislava: Veda, 2018. 104 s. ISBN 978-80-568-0133-8  (brož.).

ODBORNÁ LITERATÚRA – učebnice, príručky

 • BENKOVÁ, Soňa, a kol.: Čítanka pre 2. ročník základných škôl [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 1. vyd. Bratislava: Litera, 1996. 176 s. ISBN 80-85452-10-3.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 2. vyd. Bratislava: Litera, 1998. 176 s. ISBN 80-88894-11-5.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 3. vyd. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2000. 176 s. ISBN 80-89002-18-8.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 2. vyd. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2002. 176 s. ISBN 80-89002-41-2.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 3. vyd. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2003. 176 s. ISBN 80-89002-71-4.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 4. vyd. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2002. 176 s. ISBN 80-89002-41-2.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Kamila Štefeková, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 5. vyd.: (3. vyd. v OG – Vydav. Poľana). Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2003. 176 s.
 • BENKOVÁ, Soňa, a kol.: Čítanka pre 3. ročník základných škôl. [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič, Kamila Štefeková]. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Litera, 1997. 176 s. ISBN 80-85452-86-3.; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič, Kamila Štefeková]. Ilustrácie Martin Kellenberger. 2. vyd. (1. vyd. v Poľane). Bratislava: Poľana, 2000. 176 s. ISBN 80-89002-03-X; [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič, Kamila Štefeková]. Ilustrácie Martin Kellenberger. 3. vyd. (2. vyd. v OG – Vydav. Poľana). Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2003. 176 s. ISBN 80-89002-72-2.
 • BENKOVÁ, Soňa, a kol.: Čítanka pre 4. ročník základných škôl [Spoluautori: Soňa Benková, Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič]. 1. vyd. Bratislava: Poľana, 1999. 192 s. ISBN 80-968002-5-6; [Spoluautori: Soňa Benková; Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Zdena Vojtková. 2. vyd. Bratislava: Poľana, 2001. 192 s. ISBN 80-89002-27-7; [Spoluautori: Soňa Benková; Helena Komlóssyová, Jozef Pavlovič]. Ilustrácie Zdena Vojtková. 3. vyd. (2. vyd. v OG – Vydav. Poľana) Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 2003. 192 s. ISBN 80-89002-73-0.
 • Slováci a slová. [etymológia, publikácie pre deti]. Ilustrovala Daniela Ondreičková. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 93 s. ISBN 978-80-8115-202-3.
 • Podivuhodné príbehy našich slov: Príručka pre mladých mudrlantov. Ilustrácie: Miroslav Knap. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 180 s. ISBN 978-80-70-90751-1.

SCENÁRISTIKA – dráma

 • Ťap, ťap, ťapušky. 1. vyd. Bratislava: Diliza, 1968. 26 s.
 • Baranove trampoty. 1. vyd. Bratislava: Diliza, 1969. 37 s.
 • Baran bé: Bábková hra v dvoch častiach. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1970. 34. s.
 • Bračekovia mravčekovia: Rozprávková hra v štyroch obrazoch. Bratislava: Lita, 1981. 27 s.
 • Dvaja kamaráti. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1982. 41 s.

SCENÁRISTIKA, DRAMATIZÁCIA – tvorba pre deti

 • Števko Drievko a Ale nka z polienka. 1978.
 • Sedem statočných budíkov. 1978.
 • Princezná Kvapôčka. 1978.
 • Bračekovia mravčekovia. 1981.
 • Jedna žabka, dve žabky. 1983.
 • Ježko Jožko a krtko Rudko. 1983.
 • Sedem múdrych budíkov. 1983.
 • Moje priateľky myšky. 1987.
 • V chalúpke a za chalúpkou. 1987.
 • Lienka Anulienka. 1988.
 • Sedem výmyselných budíkov. 1992.
 • Veveričiak Dodo. 1993.
 • V zabudnutom lesíku. 1994.
 • Kuchárske rozprávky. 1996. 

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Na jarním sluníčku. [leporelo]. [Autor: Jozef Pavlovič; zo slovenského rkp. Na jarnom slniečku preložil Josef Brukner.] Ilustrácie Fratišek Skála. Bratislava: Mladé letá, 1961. [12] s.
 • Hádanky z lesa a louky. [leporelo]. [Autor Jozef Pavlovič; Prebásnil Jiří Žáček]. Ilustrácie Miluše Oravcová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. Nestr.
 • Na kolečkách. [leporelo]. [Autor Jozef Pavlovič; prebásnil Michal Černík]. ilustrácie Viera Kardelisová-Hrúzová. Praha: Fortuna Libri, 2013. 10 s. ISBN 978-80-7321-700-6.
 • Domácí zvířátka. [leporelo]. [Autor Jozef Pavlovič; prebásnil Michal Černík]. ilustrácie Viera Kardelisová-Hrúzová. Praha: Fortuna Libri, 2013. 10 s. ISBN 978-80-7321-699-3.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • Medvedík Dodo je lakomý. [leporelo]. [Prebásnil Jozef Pavlovič.] Ilustrácie Kennedy Design. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2000. 1. s. ISBN 80-06-01054-4.
 • Prasiatko Gogo ide do školy. [leporelo]. [Prebásnil Jozef Pavlovič.] Ilustrácie Kennedy Design. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2000. 21 s. ISBN 80-06-01053-6.
 • Psíček Miki sa hrá v parku. [leporelo]. [Prebásnil Jozef Pavlovič.] Ilustrácie Kennedy Design. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2000. 21 s. ISBN 80-06-01056-0.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Slovenské mamičky a iné pesničky 1. [hudobnina]. 1. vyd. Bratislava: Prima Art, 1998. 219 s. ISBN 80-967244-5-2.
 • Tisíc slovenských ľudových piesní. [hudobnina]. [Zostavil a autorsky spracoval Jozef Pavlovič.] Ilustrácie Alena Holánová. 1. vyd. Bratislava: Prima Art, 2004. 1023 s. ISBN 80-968839-3-3.
 • Slovenské mamičky a iné pesničky 2. [hudobnina]. Ilustrácie Alena Holánová. 1. vyd. Bratislava: Prima Art, 2002. 187 s. ISBN 80-968839-0-9.

OCENENIA

 • Cena vydavateľstva Mladé letá Trojruža 1998 – za knihu Bračekovia Mravčekovia
 • Platinová kniha (za viac ako 25 000 predaných výtlačkov) vydavateľstva Ikar za predaj diela v roku 2012 – za knižku pre deti Parádnice zajačice
 • Platinová kniha vydavateľstva Ikar za predaj diela v roku 2012 – za knižku pre deti Rozprávky ostrihané na ježka
 • Zlatá kniha (za 15 000 výtlačkov) vydavateľstva Ikar za predaj diela v roku 2012 – rozprávkovú knižku Zajkovia Majko a Kajko
 • Zlatá kniha vydavateľstva Ikar za predaj diela v roku 2016 – za rozprávku Macko Lacko
 • V súťaži Bibiany Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku cenu:
 • Najkrajšia detská kniha jari za knihu Lov slov (1997)
 • Najlepšia detská kniha jari – Rozprávky ostrihané na ježka (1999)
 • Najkrajšia detská kniha jari – Z košíčka (2005)
 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • KASÁČ, Zdenko: Hádanky sa hádajú. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 49.
 • MORAVČÍK, Štefan: Lov slov. In: Slovenské pohľady, č. 1 (1998), s. 109 – 111.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Jozef Pavlovič: (13. 6. 1934 Veľké Kostoľany). [Zostavila: Mária Mazánová.] Veľký Krtíš: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, 1998. 1 zlož. list ([2] s.); 21 x 15 cm.
 • Rozprávky od výmyslu sveta: (Bibliografický leták z tvorby Jozefa Pavloviča). [Zostavila: Zuzana Sekáčová.] Bratislava: Mestská knižnica, 1999. 6 s.
 • Jozef Pavlovič: Bibliografický leták [Zostavila: D. Ďurkechová]. Trenčín: Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, 2000. 1 zlož. list ([4] s.).
 • Košíček plný básničiek: (Bibliografický leták z tvorby Jozefa Pavloviča). [Zostavila: Zuzana Sekáčová]. Bratislava: Mestská knižnica, 2004. 9 s.
 • Jozef Pavlovič: Bibliografický leták [Zostavila: Helena Mižáková]. 1. vyd. Nitra: Krajská knižnica Karola Kmeťka, 2012. 1 zlož. list ([5] s.).
 • Jozef Pavlovič [Zostavila Helena Mižáková]. 2. dopl. vyd. Nitra: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 2019.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • PAVLOVIČ, Jozef. In: Slovník slovenských spisovateľov pre deti: M – Ž. [Zostavovateľ, vedecký a výkonný redaktor: Ondrej Sliacky; obálku navrhol: Ľubomír Krátky]. Zdroj: Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež [online], ročník XI., č. 3 – 4/2004. ISNN 1335-7263, s. 37 – 38.
 • PAVLOVIČ, Jozef. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 656 s. ISBN 80-7149-801-7, s. 434.
 • PAVLOVIČ, Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008. 576 s., s, 368 – 369.
 • PAVLOVIČ, Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin).

Databázy

 • Meno a priezvisko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Profily autora v periodikách

 • ŠAH: Pripomíname si (Jozef Pavlovič – 85). In: Slovenské pohľady. Roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 155 – 156.
 • ŠAH: Pripomíname si (Jozef Pavlovič – 80). In: Slovenské pohľady. Roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 157.
 • ŠAH: Jozef Pavlovič – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 155.

Internetové zdroje

 • DVOŘÁKOVÁ, Helena: Spisovateľ Jozef Pavlovič stvoril svet, kde sú všetci milí (). In: Pravda.  Uverejnené: 5. 2. 2014. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Pavlovič (* 13. 6. 1934 Veľké Kostoľany). In: Bibiana [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Pavlovič, In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Jozef Pavlovič. In: Databazeknik-cz. Dostupné v internete: <TU>.
 • Jozef Pavlovič. In: ťaháky-referáty. Dostupné v internete: <TU>.
 • NITKOVÁ, Mária: Jozef Pavlovič, spisovateľ. In: Oficiálna stránka obce Veľké Kostolany [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pavlovič, Jozef. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pavlovič, Jozef. In: Slovník slovenských spisovateľov pre deti: M – Ž. [Zostavovateľ, vedecký a výkonný redaktor: Ondrej Sliacky; obálku navrhol: Ľubomír Krátky]. Zdroj: Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež [online], ročník XI., č. 3 – 4/2004. ISNN 1335-7263, s. 37 – 38. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Pavlovič. Jozef. In: ŠVK Košice [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pavlovič, Jozef. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zomrel spisovateľ Jozef Pavlovič. In: Pravda/Kultúra. Uverejnené: 13. 10. 2020.  Dostupné na internete: <TU>.
 • Zomrel spisovateľ Jozef Pavlovič. In: Teraz.sk. Uverejnené: 15. 10. 2020.  Dostupné na internete: <TU>.
 
Medailón člena SSS spracoval: Štefan Cifra