HAKALA, Robert

HAKALA, Robert

* 16. 7. 1958 v Partizánske

Robert Hakala, Ing., CSc., pedagóg, básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, editor, sa narodil 16. júla 1958 v Partizánskom.

Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1982), v roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Pedagogické vzdelanie získal štúdiom na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach (2001) a štúdiom špeciálnej pedagogiky – psychopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2004).

Pracuje ako špeciálny pedagóg v Odbornom učilisku internátnom v Trebišove. Od roku 1987 vedie Literárno-umelecký klub, ktorý pracuje pri Zemplínskej knižnici v Trebišove.

Básne uverejnil vo všetkých významných slovenských literárnych časopisoch, v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Okrem poézie sa venuje aj písaniu prózy. Niekoľko desiatok jeho prozaických textov odvysielal Slovenský rozhlas v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Rádio Devín. Píše aj poéziu pre deti. Vydal zbierky básní Mäsožravé mesto (1993), Deň pre bláznov a panny (1998),  Rekviem za Ježiša K. (2008),  Krása a Bolesť (2012). Zostavil a vydal viaceré zborníky Literárno-umeleckého klubu pri Zemplínskej knižnici v Trebišove.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Mäsožravé mesto. 53 s. Partizánske: [v. n.] , 1993.
 • Deň pre bláznov a panny. 67 s. Košice: Slovo, 1998.
 • Rekviem za Ježiša K. 78 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisoateľov, 2008.
 • Krása a Bolesť. 77 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisoateľov, 2012.

Editorská činnosť

 • Ária v jaskyni: zborník prác Literárno-umeleckého klubu. [zostavil]. 48 s. Trebišov: Zemplínska knižnica, 1998.
 • Medzi nebom a zemou: zborník prác Literárno-umeleckého klubu. [zostavil]. 59 s. Trebišov: Zemplínska knižnica, 2007.
 • Druhá šanca: zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu. [zostavil]. 63 s. Trebišov: Zemplínska knižnica , 2009.
 • Ráno za oknami: zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu. [zostavil; ilustrácie: Etela Krištofová]. 102 s. Trebišov: Zemplínska knižnica, 2010.
 • Čistiareň duší : zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu [zostavil; ilustrácie: Etela Krištofová]. 78 s. Trebišov: Zemplínska knižnica, 2011.
 • Rodinná slávnosť: zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu [zostavil]. 127 s. Trebišov: Zemplínska knižnica v Trebišove, 2012.

 

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Personálna bibliografia
 • Básnik Robert Hakala a jeho literárna štvrťstoročnica v umeleckom klube: (biografia a výberová personálna bibliografia) [zostavili Anna Hanulová, Erika Závodská; zodp. redaktorka: Janka Vargová].10 s. Trebišov: Zemplínska knižnica v Trebišove, 2012.
Internetové zdroje
 • Robert Hakala [online]. In: Robert Hakala. [Citované 13. 10. 2014]. Internet: TU
 • Naši regionálni autori: Robert Hakala. [online]. In: Zemplínska knižnica Trebišov. [Citované 13. 10. 2014]. Internet: TU.