GROLL, Mojmír

GROLL, Mojmír

[*28. 7. 1940 Bratislava]

Mojmír Groll, dramatik, scenárista, autor rozprávok pre deti, fíčrov, humoristických pásiem, rozhlasových a kabaretných hier, redaktor, sa narodil 28.júla 1940 v Bratislave. Je ženatý, má tri deti, žije v Bratislave.

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Myjave (1954 – 1957). Absolvoval odbor slovenčina a hudobná výchova na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1961) a rozšírené štúdium popri zamestnaní na Katedre estetiky a estetickej výchovy UK (1970 – 1975).

Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby (1961 – 1963) pôsobil ako učiteľ na viacerých bratislavských školách (1963 – 1970), vedúci redaktor Vysielania pre školy v Slovenskej televízii (1970 – 1990), neskôr ako zástupca šéfredaktora Hlavnej redakcie programu v ČSTV v Bratislave (do roku 1991). Potom pracoval ako redaktor časopisu Talent (1991), redaktor, vedúci literárnej prílohy a napokon šéfredaktor dvojtýždenníka TELE plus (od 1992). Pedagogické pôsobenie a práca s deťmi ho inšpirovali k tvorbe náučno-výchovných hudobných relácií a dramatizácií rozprávok pre televíziu a rozhlas, ktorým sa venoval aj profesionálne.

Literárne začal tvoriť na vojenčine, kde napísal svoj prvý kabaret. V tlači publikoval od roku 1964, fejtóny a humoresky, v časopiscoh Slovenka, Roháč, Dikobraz a i. Autor scenárov televíznych rozprávkových hier pre deti Ovčiar Peter (1969), Raz bol valach kráľom (1971), Maťko a princezná Uliana (1983), Ako sa husár učiteľom stal (1984) a i., televíznych sci-fi príbehov (Muž, ktorý sa dotkol slnka, 1980, Akcia malý vodný had, 1982, a i.) a fíčrov (Otrávené ópium, Seveso-malá Hirošima). Ako redaktor televízneho vzdelávania napísal viacero scenárov k hudobno-výchovným a vzdelávacím reláciám, najviac však písal pre rozhlas. Vytvoril texty k množstvu hudobno-slovných relácií (Hlava génia, Dve svadby pána Mozarta, princezná Turandot a i.), s rozhlasom spolupracoval popri tvorbe zábavných pasiem, kabaretov, zábavných relácií, grotesiek (Hra o Sokrata, Štvrtá žena Henricha VIII, kráľovská balada, Boh ochraňuj klráľovnú, Kosti) a pod. Je autorom rozhlasových hier s tematikou slovenských i svetových dejín a ich osobností. V žánri rozhlasová hra pre dospelých debutoval hrou Mier nie je korisť ani dar (1996), vo verejnej anonymnej súťaži na pôvodnú rozhlasovú hru roku 1996 získal 2 cenu za hru Návrat pána ministra (1996), Čas mágov (1997). Napísal hry Zrada grófa Mirabeaua (1998), Omyl občana Robespiera (1999), Majster Johann (2000), Vigília kráľa Štefana (2002), Eniki-beniki (2002), Prekliatie Charlesa Baudelaira (2003) a i. Napísal i hru A slovo vzklíčilo (1988), ktorá vyšla pod rovnomenným názvom aj knižne (2010) vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, v nej predstavuje zlomový bod slovenských dejín, keď v našom národe zásluhou sv. Cyrila a Metoda „vzklíčilo slovo“. Hra ukazuje historické postavy v pravdivom svetle bez zastierania Svätoplukovej zrady pri obetovaní najvzácnejšieho daru vierozvestcov pre mocenské dôvody.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Rozhlasové hry  (knižné vydania)

 • A slovo vzklíčilo: (rozhlasové hry). 1 vyd. 103 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010. ISBN: 9788080614157 (brož).

Dramatická tvorba – rozhlas

 • Mier nie je korisť ani dar. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1990.
 • Návrat pána ministra. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1996.
 • Čas mágov. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1997.
 • Kosti [groteska]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1997.
 • A slovo vzklíčilo. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas,1998.
 • Zrada grófa Mirabeaua. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1998.
 • Omyl občana Robespiera. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1999.
 • Majster Johann. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2000.
 • Eniki-beniki. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2002.
 • Vigília kráľa Štefana. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2002.
 • Prekliatie Charlesa Baudelaira. [hra]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2003.

Scenáristika – televízia, film

 • Ovčiar Peter. [televízna rozprávková hra]. 1969.
 • Raz bol valach kráľom. [televízna rozprávková hra]. 1971.
 • Klamstvo dočasu, pravda naveky. [televízna rozprávka]. Bratislava: Slovenská televízia, 1976.
 • Muž, ktorý sa dotkol slnka. [televízny sci-fi príbeh.] [réžia Pavel Čalovka]. 1980.
 • Akcia malý vodný had. [televízny sci-fi príbeh]. Praha: KF, 1982.
 • Maťko a princezná Uliana. [televízna rozprávková hra]. 1983.
 • Ako sa husár učiteľom stal. [televízna rozprávková hra]. 1984.

Iné

 • Fatima. [libreto k muzikálu]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1996.
 • Leto s TELE plusom. 63 s. Bratislava: Vydavateľstvo eR, 1992.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Mojmír Groll. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 123.

Databázy

 • Evuidenčná list člena Spolku slovenských spisovateľov – Mojmír Groll. 28. 10. 1998. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Mojmír Groll: Spolok slovenských spisovateľov – žiadosť o prijatie, životopis. 10. 7. 1997. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Mojmír Groll. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • GROLL, Mojmír [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.