MARTINCOVÁ-MINÁČOVÁ, Jana

[* 7. 2. 1966 v Hnúšti (okres Rimavská Sobota)]

 

Jana Martincová, rod. Mináčová, Ing., scenáristka, editorka, redaktorka, jazyková korektora, manažérka, štátna radkyňa, sa narodila 7. februára 1966 v Hnúšti (okres Rimavská Sobota).

VYštudovala Gymnázium Hnúšťa (1980 – 1984). Absolvovala odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Vysokej školu dopravy a spojov v Žiline (1984 – 1988).

Pracovala ako asistentka na oddelení dopravy v Útvare hlavného kontrolóra Podnikového riaditeľstva v Zelenine, š. p., Žilina (1988 – 1990), vedúca odborná referentka organizácie technického riadenia v Lesnom závode Hnúšta (1990 – 1997, po zlúčení od r. 1995 Rimavská Sobota), riaditeľka – štatutárka neštátneho sociálneho zariadenia v Domove detí v Ľubietovej (v súčasnosti so sídlom v B. Bystrici, 1997 – 2000). Zabezpečovala administrovanie funkcie riaditeľa v Evanjelickej diakonii (ED) v Bratislave (1998). Pracovala ako externá redaktorka v Slovenskej televízii Bratislava – spolupracovala pri príprave publicistických relácií Dámska jazda, Čas pre dvoch a Televízny posol (2000). Bola koordinátorkou projektu EMP (2000 – 2002), spoluzakladateľkou OZ EMP a manažérkou pre styk s verejnosťou OZ EMP (2002 – 2004) v Evanjelickom mediálnom programe (EMP), Bratislava (2000 – 2004), koordinátorkou trojročného rozvojového projektu na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Bratislave (2004 – 2007),  programovou koordinátorkou Nadácie Pontis, Bratislava (2007 – 2008). Pracuje ako štátna radkyňa odboru sociálnych štatistík v Štatistickom úrade SR (od roku 2008).

Je autorkou scenárov televíznych dokumentov odvysielaných v Slovenskej televízii: V moci milosti (GBÚ ECAV na Slovensku, 2001), Potrebujem tvoje ruky (v slovenčine a v nem., Evanjelický mediálny program, 2004), Viditeľné slovo – krst svätý. (GBÚ ECAV na Slovensku – Evanjelický mediálny program, 2005 a Viditeľné slovo – večera Pánova (GBÚ ECAV na Slovensku – Evanjelický mediálny program, 2006). Je autorkou scenárov televíznych publicistických relácií Samaritán (14 relácií, premiéry: 2001 – 2002), Televízny posol (7 relácií, premiéry: 2000, 2001, 2003, 2004) a Orientácie (premiéra 2012). Relácia Samaritán bola medzi nominovanými na prémiovú cenu v súťaží Literárneho fondu (LF) za rok 2002. Bola editorkou, zodpovedná redaktorkou a jazyková korektorkou zborníka pre vnútornú potrebu členov ev. cirkvi Kresťanské šafárenie je vecou viery (2005) a publikácie Miloša Dudáša Historické budovy Ev. a. v. cirkvi na Slovensku – základná starostlivosť, ochrana a obnova (2006).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Scenáristika – televízne dokumenty

 • V moci milosti: Dokumentárny film o ECAV na Slovensku. [televízny dokument v slovenčine, v nem. a angl. mutácii]. [Námet : Július Filo ml., scenár: Jana Mináčová, réžia Fedor Bartko; číta: Peter Rúfus]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku – v Slovenskej televízii, 2001. Dĺžka: 26 min.
 • Potrebujem tvoje ruky. [televízny dokument v slovenčine a v nem. verzii.]. [Scenár: Ondrej Bartko, Jana Mináčová, odborná spolupráca Jána Huba, redaktorka: Bernadeta Tokárová; réžia Fedor Bartko; komentár čítal: Peter Rúfus]. Bratislava: Evanjelický mediálny program – Evanjelická diakonia v Slovenskej televízii, 2004. Dĺžka: 26 min.
 • Viditeľné slovo – Krst svätý: Dokumentárny film o sviatosti Krstu svätého. [Scenár: Ladislav Fričovský, Jana Mináčová, odborná spolupráca: Július Filo ml., redaktorka: Bernadeta Tokárová, réžia: Kristian Bezák]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku – Evanjelický mediálny program – v Slovenskej televízii, 2005. Dĺžka: 26 min.
 • Viditeľné slovo – večera Pánova: Dokumentárny film o sviatosti Večere Pánovej. [Scenár: Jana Mináčová, Daniela Horníková, Slavomíra Očenášová-Štrbová; odborná spolupráca: prof. Július Filo; réžia Fedor Bartko; komentár čítal: Peter Rúfus]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku – Evanjelický mediálny program – v Slovenskej televízii, 2006. Dĺžka: 26 min.

Scenáristika – televízna publicistika

 • Samaritán. [14 relácií]. Premiéry: 2001 – 2002.
 • Televízny posol. [7 relácií]. Premiéry: 2000, 2001, 2003, 2004.
 • Orientácie. Premiéra v STV: 2012.

Elektronické dokumenty

 • V moci milosti: Dokumentárny film o ECAV na Slovensku. [videokazeta]. [televízny dokument v slovenčine, v nem. a angl. mutácii]. [Námet : Július Filo ml., scenár: Jana Mináčová, réžia Fedor Bartko; číta: Peter Rúfus]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku – v Slovenskej televízii, 2001. 1 videokazeta (26 min.) stereo, fareb., VHS systém PAL 10 x 19 cm.
 • Potrebujem tvoje ruky [videokazeta]. [televízny dokument v slovenčine a v nem. verzii.]. [Scenár: Ondrej Bartko, Jana Mináčová, odborná spolupráca Jána Huba, redaktorka: Bernadeta Tokárová; réžia Fedor Bartko; komentár čítal: Peter Rúfus].  Bratislava: Evanjelický mediálny program – Evanjelická diakonia v Slovenskej televízii, 2004. 1 videokazeta (27 min.) stereo, fareb., VHS systém PAL 10 x 19 cm.
 • Viditeľné slovo – Krst svätý: Dokumentárny film o sviatosti Krstu svätého  [videokazeta]. [Scenár: Ladislav Fričovský, Jana Mináčová, odborná spolupráca: Július Filo ml., redaktorka: Bernadeta Tokárová, réžia: Kristian Bezák]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku – Evanjelický mediálny program – v Slovenskej televízii, 2005.
 • Viditeľné slovo – večera Pánova: Dokumentárny film o sviatosti Večere Pánovej [videokazeta]. [televízny filmový dokument.] [Scenár: Jana Mináčová, Daniela Horníková, Slavomíra Očenášová-Štrbová; odborná spolupráca: prof. Július Filo; réžia Fedor Bartko; komentár čítal: Peter Rúfus]. Bratislava: GBÚ ECAV na Slovensku, Evanjelický mediálny program – v Slovenskej televízii, 2006. 1 videokazeta (26 min.) zvuk, fareb., VHS systém PAL 10 x 19 cm.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kresťanské šafárenie je vecou viery (zborník pre vnútornú potrebu členov ev. cirkvi). [Editorka, zodpovedná redaktorka a jazyková korektorka]. Bratislava: ECAV na Slovensku, 2005. 115 strán.
 • DUDÁŠ, Miloš: Historické budovy Ev. a. v. cirkvi na Slovensku – základná starostlivosť, ochrana a obnova. [Editorka, zodpovedná redaktorka a jazyková korektorka]. Bratislava: ViViT, 2006. 120 strán.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Jana Martincová, rod. Mináčová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 23. januára 2014. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Mináčová, Jana. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 2. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mináčová, Jana [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>
 • Tv-dokumenty. In: ECAV  [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • V moci milosti (2000) [TV film]. In: FDb.cz [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Viditeľné slovo – Večera Pánova [TV film]. In: FDb.cz [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Potrebujem tvoje ruky. In: Tlačová kancelária: Konferencia biskupov Slovenska[online]. 28. 04. 2004 17:15, DOM. Dostupné na internete: <TU>.
 • Viditeľné slovo – Krst svätý (2004) [TV film]. In: FDb.cz  [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.