BLIŽNIAK, Marián

BLIŽNIAK, Marián

[*  27. 4. 1945 Dolná Poruba (okres Trečín)]

Marián Bližniak, spisovateľ, vydavateľ, operný spevák, sa narodil 27. apríla 1945 v Dolnej Porube v okrese Trečín. Žije v Bratislave.

Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na Strednej knihovníckej škole, na Štátnom konzervatóriu (štúdium neukončil) a na Hudobnej akadémii vo Viedni. Pracoval ako robotník, administratívny pracovník, od roku 1975 člen opery SND.

Publikoval poviedky v časopisoch Slovenska, Slovenské pohľady, Literárny týždenník a Dotyky. Vydal prozaické knihy Osamotenie (1997) a  Deň kohúta (2002).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003).

DIELA

Próza

  • Osamotenie. [doslov Viktor Simmer Maťuga]. 1. vyd. 165 s. Bratislava: Proximea, 1997. ISBN 80-967705-0-0.
  • Deň kohúta. [doslov Ireney Baláž]. 1. vyd. 192 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. ISBN 80-8061-145-9.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie v periodikách

  • VLNKA, Jaroslav: Život pod zvonom z dymového skla. (Bližniak, Marián: Osamotenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 113, 1997, č.12, s. 107-108.

Anotácie – internetové zdroje

  • Bližniak, Marián: Deň kohúta (anotácia). In: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. Dostupné z internetu: TU.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Marián Bližiak: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2 s. Dátum: 9. 4. 2003. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • Marián Bližniak [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.