ABELOVSKÝ, Milan

ABELOVSKÝ, Milan

[* 20. 12. 1961 Banská Bystrica]

Milan Abelovský, básnik, povolaním robotník, frézar, sa narodil sa 20. decembra 1961 v Banskej Bystrici ako štvrté dieťa rodičov Jolany Áblovskej, robotníčky, a Gustáva Abelovského, stavebného technika, súrodenci Miroslava, Mária, Jaroslav a Peter. Je ženatý, maželka Iveta Ábelovská, rod. Mužíková, majú tri dcéry, Silviu a dvojčatá Alenu a Ivonu. Žije v Banskej Bystrici.

Študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Banskej Bystrici (1977 – 1981) s maturitou v profesii mechanik-nastavovač.

Pracoval v Závode výpočtovej techniky v Banskej Bystrici ako frézar v nástrojárni, obsluha  NC strojov, laminátor DPS (od 1983), ako frézar v nástrojárni Estes, s. r. o. (od roku 1990) a ako frézar vo Vlkanovských strojárňach, a. s., vo Vlkanovej (od 1996).

Zúčastňoval sa na literárnych súťažiach. V roku 1991 získal hlavnú cenu Únie mladej slovenskej kultúry na stretnutí poetov Wokrovej Polianky, získal 4. miesto v oblasti tvorby v súťaži Verš 91 a čestné uznanie za prácu Anjel v súťaži O najlepší rukopis básnickej zbierky Združenia literátov Slovenska, NLC, 1996.

Poéziu publikoval v časopisoch Nové slovoDotyky, v zborníkoch Správna chvíľa (1990 – 1992), Litera 2 (1995), V ťažisku trojuholníka (1992), Čítanie z tváre (1996) a v Slovenskom rozhlase. Debutoval zbierkou úprimnej, neraz chlapsky drsnej básní Chvíľa zblíženia (1991), za ktorú ho Literárny fond ocenil Prémiou. Po nej nasledovali zbieka Jaspis a kaneol (1997), čerpajúca podnety z rodinného zázemia a krás rodného kraja a zbierka Zľutovnica (2003). V zbierke Čerešne v hanebnej ulici (2014) pokračuje vo svojej tradičnej poetike poznačenej takpovediac emocionálnou racionalitou, vo vnútorne precítených veršoch však ponúka zrelší pohľad na svet a život. Básnická zbierka je kompozične rozdelená do štyroch tematicko-motívových cyklov/častí s poetickými názvami – Čerešne v hanebnej ulici, Továreň na pružiny lúčnych koníkov, Prelet sovy a Svetlo. V nich je čitateľ vtiahnutý do poetického sveta spoluúčasťou na neprerušovanom rozhovore s tvorcom veršov pri objavovaní posolstva „básnických právd“.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a členom literárneho klubu LITERA 2 pri ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

DIELA

Poézia

 • Chvíľa zblíženia. 1. vyd. 70 s. Martin: Osveta, 1991. ISBN 8021701994. [Edícia: Môj čas].
 • Jaspis a kaneol. 55 s. Banská Bystrica: Drewo a srd, 1997. ISBN 8096727095 (brož.).
 • Zľutovnica. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003. ISBN 8080611424 (brož.).
 • Čerešne v hanebnej ulici. 108 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. ISBN 978-80-8061-781-3 (viaz).

Poézia – zborníky

 • Správna chvíľa. [spoluautor]. Dielňa mladých, 1990 – 1992.
 • Litera 2. [spoluautor]. Banská Bystrica: Literárny klub, 1995.
 • V ťažisku trojuholníka. [spoluautor]. Banská Bystrica: Literárny klub, 1992.
 • Čítanie z tváre. [spoluautor]. Banská Bystrica: Literárny klub, 1996.

OCENENIA

 • Prémia Literárneho fondu za debut Chvíľa zblíženia (za rok 1991)
 • Hlavná cena Únie mladej slovenskej kultúry na stretnutí poetov Wokrovej Polianky (1991)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Slovníky, encyklopédie, monografie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008, s. 9.

Databázy

 • Evidenčný list člena Spolku slovenských spisovateľov: Milan Abelovský. 13. 10. 1997. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Milan Ábelovský [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 11. 2014].  Dostupné na internete: TU.
 • Milan Ábelovský: bibliografický leták [online]. [zost. Katarína Donovalová; Zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec]. 2 s.  Banská Bystrica: Verejná knižnica M. Kováča v Banskej Bystrici, 2011. [Citované 11. 11. 2014]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: TU.