VINCZE, Ivan

VINCZE, Ivan

[*12. 8. 1930]

Ivan Eugen Ľudovít Vincze, občianskym menom Ivan Vincze, hudobný skladateľ, básnik, sa narodil 12. augusta 1930. Je ženatý, žije vo Frederiksbergu v Dánsku.

Študoval na Štátnom konzervatóriu (1949 – 1954) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1964 – 1956). Počas turné s Lúčnicou sa rozhodol zostať v Dánsku (1956), kde sa zdokonaľoval v hudobnom vzdelaní štúdiom na Kráľovskej dánskej hudobnej akadémii v Kodani. V roku 1958 sa stal členom Komorného orchestra vo Würzburgu (Chamber Orchestra of Würzburg). Neskôr pôsobil ako violista v Grazer Philharmonisches Orchester v Rakúsku. Po návrate do Dánska pôsobil v orchestroch v Göteborgu, Kodani a Malmö. V roku 1981 predstavil nový nepovinný predmet „hudobná orientácia“ na technickej škole v Dánsku. Roku 1982 sa stal členom GIM – Skupiny intuitívneho počúvania hudby (Group for Intuitive music), ktorá vznikla roku 1974 a zameriavala sa na notové osnovy kombinované s grafickými prvkami (rozličnými krivkami) i písmom, ktoré umožňujú hrať improvizovanú hudbu, dôsledkom bola radikálna zmena jeho názorov na hudbu.

Literárne debutoval básnickou zbierkou  v nemčine Wort und Figur (1963). Napísal dramatickú miniatúru v štyroch obrazoch Der Slowakische König (1972) a Slowakische Melodien (1969). Výber z jeho básní vyšiel pod názvom Sonnentöne (1969).

Napísal a vydal tlačou viaceré hudobné skladby.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Wort und Figur. [básne.] Wilhem Krämer OHG SCHWEINFURT, 1963.
  • Sonnentöne. [vyber básní]. Olaf Hille, GmbH, Hamburg, 1995.

Dráma

  • Der Slowakische König. [damatická miniatúra]. Ole Berth, KHB, 1972.

Iné

  • Slowakische Melodien. 1969.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 501.

Databázy

  • Ivan Vincze: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, bibliografia. 20. 6. 2000. s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 501.

Databázy

  • Ivan Vincze: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, bibliografia. 20. 6. 2000. s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

  • Konponistbasen: Ivan Vincze [online]. In: Dansk komponist ferening. [Citované 7. 8. 2015]. 7. 2. 2012. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Ivan Vincze (b 1930) [online]. In: Edition S: music-sound-art. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.