KOLNÍK, Titus (†)

KOLNÍK, Titus (†)

[* 1. 1. 1932 Hrachovište – † 26. 11. 2017 Nitra]

Titus Kolník, PhDr. DrSc., autor  literatúry faktu, odbornej literatúry, publicista, archeológ, medzinárodne uznávaný predstaviteľ modernej slovenskej archeológie, popredný odborník na dobu rímsku, sa narodil 1. 1. 1932 Hrachovišti. Zomrel 26. 11. 2017 v Nitre.

Študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom (1942 – 1950), absolvoval odbor archeológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1950 – 1955).

Pôsobil ako dlhoročný pracovník a funkcionár Archeologického ústavu SAV v Nitre (od r. 1954), neskôr ako jeho čestný člen aj ako šéfredaktor Slovenskej archeológie. Špecializoval sa na štúdium i popularizáciu pamiatok z doby rímskej a sťahovania národov.

V teoretickej činnosti sa sústredil na hodnotenie archeologických nálezov, osobitne sa venoval výtvarným prejavom a umeniu, čo dokumentujú monografie Skvosty antiky na Slovensku (1979), Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei (1980), Staroveká plastika (1981), Rímske a germánske umenie na Slovensku (1984). Okrem knižných vydaní publikoval tlačou niektoré výskumné a popularizačné materiály ako Pohľady do minulosti Považia (1966, s J. Paulikom), Cífer – Pác (1975) a i., mnohé štúdie a články v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Zúčastnil sa na tvorbe reprezentatívnej knihy dokumentov Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (1998). Je spoluautor monografie o obci Šoporňa (2001) a o germánskej osade Branč (2007).

 Bol člen Učenej spoločnosti SAV, Spolku slovenských spisovateľov a stálym prispievateľom Literárneho týždenníka.

Bol nositeľ mnohých ocenení a vyznamenaní.