LACIKOVÁ, Zdenka

LACIKOVÁ, Zdenka

[* 5. 8. 1969 Topoľčany]

Zdenka Laciková, rod. Pešlová, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež, publicistka, zberateľka povestí, povolaním učiteľka, sa narodila 5. augusta 1969 v Topoľčanoch. Pochádza z obce Prašice (okres Topoľčany), detstvo prežila v  Prašiciach  a na Duchonke. Žije a tvorí na Záhorí v Kopčanoch.

Študovala na Strednej knihovníckej škole a Strednej pedagogickej škole v Bratislave.

Pracuje ako učiteľka v materskej škole.

Píše najmä poéziu, literatúru pre deti a mládež, uverejňuje aj publicistiku o miestnej a tradičnej ľudovej kultúre. Prvú báseň jej uverejnili v časopise Kamarát, keď mala 14 rokov. Publikovala v periodikách Dotyky, Slovenské pohľady, Gama magazín, Nové slovo bez rešpektu, Kultúra, Národná osveta, Učiteľské noviny, Vychovávateľ: Časopis pedagógov, Pedagogické spektrum, Komenský, v denníkoch Práca, Sme a regionálnych periodikách Záhorák, Naše Záhorie. Jej básne a zamyslenia recitovali v Slovenskom rozhlase, rádiu Twist a VTV. Úspech zaznamenala vo viacerých autorských súťažiach: Literárne Šurany, Literárne Topoľčany, Literárna Senica, Literárny Zvolen, na 10. jubilejnom celoslovenskom ročníku autorskej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva (2008), je laureátkou celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovho Brezna (2010), viacnásobnou víťazkou súťaže O tachovskou renetu (1998, 1999, 2002 a 2003) a laureátkou Mělnického Pegasa (1999) v ČR.

Knižne publikuje od roku 1999, jej lietrárne práce vyšli v zborníkoch: Tachovská reneta (1999), Literárne Topoľčany (2000), Záhorie v nás (2002), Zborník KAPL v Holíči (2007), Almanach Kavárny Poetika (2009), Trnavské literárne listy (2010), Antológia klubu autorov a priateľov literatúry na Záhorí (2011), Čas farebného lístia (2012), Do ticha skál (2013), Pozdrav Broumovsku (2013). Debutovala zbierkou básní Vínopády (2000), ďalej vydala zbierky básní: Úponky (2001), Spieva mi život (2003), Koreň v rodnej zemi – pohľad na rodnú dedinu Prašice a jej okolie, Husle v nás – z prostredia Záhoria, kde s rodinou žije, a Po špičkách (všetky 2006), S krídlami básne (2009) a Rátanie splnov (2011).V poézii sa okrem lyriky venuje aj tvorbe epických básní, prebásnila kapitoly z prorockej biblickej knihy Daniel – vyšli v zbierke S krídlami básne (2009), ktorá získala ocenenie Kniha Záhoria za rok 2009. Orientuje sa taktiež na najmladšiu vekovú kategóriu – vydala zbierky prebásnených povestí a ľudových rozprávok zo Záhoria pod názvom Do uzlíka (2007) a z rodného regiónu Topoľčian pod názvom Studňa času (2010) a knižky pre deti Poviem ti rozprávku: Prebásnené rozprávky, povesti a báje (2011), Šla dážďovka na ryby (2012) a Večerná rozprávka (2014). Venuje sa aj ilustrovaniu vlastných kníh (Z polosna, Rátanie splnov, Šla dážďovka na ryby, Večerná rozprávka), ilustruje aj knihy iných autorov – H. Sigullová: Rozprávky od veľkej rieky Moravy, 2004, Básničky a maľovanky, 2006, a Let cez rozprávkové krajiny, 2008, Čo našepkal Vietor a Meluzína 2014 (obe ilustrovala s E. Krištofovou); G. Németh: Rodinný album, 2009, D. Wagnerová: Potykajme si, Eros!, 2013, V. Švenková: Anička má bračeka, 2013 a i.

Za literárnu tvorbu získala viaceré ocenenia, ako Cena Ministerstva školstva SR za literárnu tvorbu na Chalupkovom Brezne (2000), Cena Jana Masaryka od nadácie Janua v Prahe (ČR) (2000), Cena Mikuláša Kováča od Literárneho a hudobného múzea pri ŠVK v Banskej Bystrici (2001), Ocenenie Kniha Záhoria za rok 2009 za zbierku básní S krídlami básne.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou Klubu autorov a priateľov literatúry (KAPL) v Holíči.

DIELA

Poézia

 • Vínopády. 1. vyd. 64 s. Košice: Slovo, 2000. ISBN: 80-8529-40-1.
 • Úponky. 1. vyd. 59 s. [Ilustroval Rasťo Podoba, Miroslav Kraner.] Holíč: Lacika, 2001. ISBN: 80-968588-0-7.
 • Spieva mi život. [Fotografie: Jaro Čársky.] 1. vyd. 67 s. Holíč: Forza Slovakia, 2003. ISBN: 80-968190-3-8.
 • Po špičkách. 1. vyd. 64 s. Holíč: Forza Slovakia, 2006. ISBN: 80-969069-4-1.
 • Koreň v rodnej zemi. 1. vyd. 37 s. Holíč: Forza Slovakia, 2006. ISBN: 80-969069-2-5.
 • Husle v nás. 1. vyd. 47 s. Holíč: Forza Slovakia, 2006. ISBN: 80-969069-3-3.
 • Z polosna. [Text a ilustrácie.] 1. vyd. 60 s. Holíč: Forza Slovakia, 2008. ISBN: 978-80-969069-6-3.
 • S krídlami básne. 1. vyd. 123 s. Holíč: Forza Slovakia, 2009. ISBN: 978-80-969-069-7-0.
 • Rátanie splnov. [Text a ilustrácie.] 1. vyd. 68 s. Bratislava: Sen, 2011. ISBN: 978-80-970651-4-0.

Pre deti a mládež

 • Do uzlíka. 1. vyd. 160 s. Holíč: Forza Slovakia, 2007. ISBN: 978-80-969069-5-6.
 • Studňa času. 1. vyd. 213 s. Holíč: Forza Slovakia, 2010. ISBN: 978-80-969069-9-4.
 • Poviem ti rozprávku: Prebásnené rozprávky, povesti a báje. [Ilustrácie: Nocilas Morávek et al.]. 1. vyd. 130 s. Holíč: Forza Slovakia, 2011. ISBN: 978-80-970687-0-7.
 • Šla dážďovka na ryby. [Text a ilustrácie.] 1. vyd. 61 s. Holíč: Forza Slovakia, 2012. ISBN: 978-80-970687-3-8.
 • Večerná rozprávka. [Text a ilustrácie.] 1. vyd. 84 s. Kopčany: Forza Slovakia, 2014. ISBN 978-80-970687-8-3.

Iné – regionalistika

 • Ladce: Urbanistický vývoj na mapových zobrazeniach obce. [kartografický dokument.] 1. vyd. 47 s. [Holíč]: Forza Slovakia Ladce: Obecný úrad, 2006. ISBN: 80-969069-1-7.

OCENENIA

 • Súťaž Chalupko Brezno, 43. ročník – zlaté pásmo v kategórii literárna tvorba pre deti a mládež a strieborné pásmo v kategórii poézia (2010)
 • Ocenenie Kniha Záhoria za rok 2009 za zbierku básní S krídlami básne
 • Autorská súťaž O cenu Slovenského učeného tovarišstva – 10. jubilejný celoslovenský ročník – 2. miesto v kategórii poézia pokročilých (2008)
 • Súťaž Mělnický Pegas (ČR) – 1. miesto v kategórii do 30 rokov (1999); 2. miesto v kategórii už publikujúcich autorov za vydanú zbierku (2003)
 • Súťaž Tachovská reneta (ČR) – 1. miesto v kategórii poézia, 15 – 35 rokov (1998, 1999, 2001, 2002); 3. miesto v kategórii próza, 15 – 35 rokov (2000); 2. miesto v kategórii poézia, 15 – 35 rokov (2000) a v kategórii poézia (2003)
 • Cena Mikuláša Kováča od Literárneho a hudobného múzea pri ŠVK v Banskej Bystrici (2001)
 • Cena Ministerstva školstva SR – literárna tvorba – poézia, SSOS Holíč, udelená na 33. ročníku Chalupkovho Brezna (2000)
 • Cena Jana Masaryka od nadácie Janua v Prahe (ČR) (2000)

ŠTÚDIE, RECENZIE O AUTORKINOM DIELE A ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • PECHOVÁ, Alexandra: Rátanie splnov – Zdenka Laciková – Sila snov. In: Knižná revue, č. 4, rok 2012.

Rozhovory

 • LACIKOVÁ, Zdenka – MARTIŠKOVÁ, Miriam: „O poézii sa niekedy hovorí ako o Popoluške“. In: Topoľčany.SME.sk. Vydané: 20. 9. 2006 o 0:00. [Citované 18. 11. 2015.] Dostupné na interente:: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia

 •  CIFRA, Štefan: LACIKOVÁ, Zdenka (Medailón SSS). In: Literárny týždenník: Medailón – Zdenka Laciková – autorizácia [elektronická pošta]. Osobná komunikácia e-mailom. Správa pre: Zdenka Laciková. 18. 11. 2015 [cit. 18. 11. 2015].
 • LACIKOVÁ, Zdenka: medailón [elektronická pošta]. Osobná komunikácia e-mailom. Správa pre: Literárny týždenník. 18. 11. 2015 [cit. 18. 11. 2015].

Internetové zdroje

 • Zdenka Laciková [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [citované 18. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zdenka Laciková [online]. In: KAPL – Klub autorov a priateľov literatúry [citované 1. 8. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zdenka Laciková [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [citované 1. 8. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Poetka Zdenka Laciková [online]. In: Obec Prašice [citované 1. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • KOPÚNKOVÁ, Eva: Predstavujeme neprofesionálnych autorov trnavského kraja – Zdenka Laciková. In: Župný spravodajca. Roč. I, č. 9, rok 2008, s. 13 [citované 18. 11. 2015]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné z internetu: <TU>.
 • KOVARÍKOVÁ, Miroslava: Poetka Zdenka Laciková sa dostala do maturitných otázok... [online]. In: Záhorák: www.zahorak.sk: Všetko o Záhorí. Uverejnené 5. 8. 2010 [citované 18. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Laciková, Zdenka [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Laciková, Zdenka [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava [citované 18. 11. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Literární ceny: Mělnický Pegas: Laureáti. In: Ústav pro českou literaturu [citované 18. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Literární ceny: O tachovskou renetu: Laureáti. In: Ústav pro českou literaturu [citované 18. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Poétka Zdenka Laciková. In: Milan Krpelan [citované 18. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • VYSTRČILOVÁ, Daniela: Zdenka Laciková: Zakliata Kráľova hora: Literárna výchova pre 6. ročník. [Šablónka: Eva Dzúrková]. In: Základná škola Škultétyho ulica, Topoľčany [citované 20. 11. 2015]. Vyžaduje sa Power Point. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Na tohtoročnom Chalupkovom Brezne vládla atmosféra plná zábavy. In: Podbrezovan. Str. 4. Uverejnené: 10. október 2000 [citované 20. 11. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.