HRNKO, Anton

HRNKO, Anton

Narodil sa 31. 12. 1955 v Žiline.

Práce

 • Fašizácia slovenského štátu do leta 1940 (Historický časopis č. 33/1985)
 • Dejiny Slovenska zv. 5 Spoluautor (Veda Brat. 1985)
 • Politický vývin a protifašistický odboj na Slovensku 1939-1941 (Veda Brat. 1988)
 • Politický vývoj na Slovensku na prelome rokov 1940-41 (In: Zborník Muzea SNP č. 13/1988)
 • Prejavy krízy ľudáckeho režimu na Slovensku v lete 1943 (In: Historický časopis č.37/1989)
 • Príčiny a spoločensko-politické dôsledky účasti slovenského štátu vo vojne proti Poľsku roku 1939 (In: Historický časopis č.31/1983)
 • Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie ľudácko-fašistického slovenského štátu do vojny s Poľskom (In: Zborník Muzea SNP č. 12/1987)
 • Národná rada Slovenskej republiky Spoluautor: D. Siváková (Atrakt Brat. 1997)
 • Okres Nové Zámky (Nové Zámky 1990)
 • Stupava - Potulky históriou (Vydavateľstvo PT Brat. 2004)
 • Ad 28. alebo 30. október, Historická review 4/2000.
 • Slovenský parlament v premenách času, Spoluautor N. Rolková, (Kancelária NR SR, Bratislava 2008)
 • Devín božská perla Slovenska, (Eko-Konzult, Bratislava 2009)
 • Jazyk nie je len nástroj komunikácie. Spochybňovanie slovenčiny - príčiny a dôsledky, in Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov, Slavistický ústav Jána Stanislava, Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2009, ss. 18 - 29.
 • Slovo o slove Slovák, in Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Zost. Richard Marsina a Peter Mulík, Matica slovenská, Martin 2009, ss. 69 - 86.
 • Language is not only an Instrument of Communication. Casting of Doubt on Slovak – Causes and Consequences. in Insight into Slovak-Magyar Relations. ed. Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., Slovak Committee of Slavists in cooperation with the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of Sciences, BRATISLAVA 2009. ss. 18 - 30.
 • Mesto Stupava v minulosti a dnes, Veda, Bratislava 2011, 471 s.

Viac o autorovi: Wikipédia