MIKLOŠKO, Jozef

MIKLOŠKO, Jozef

Narodil sa 31. 3. 1939 v Nitre.

Brat → František Mikloško.

Po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval r. 1956 – 60 na Vysokej škole pedagogickej, r. 1965 – 68 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA, ZSSR, Francúzsko). Pôsobil ako pedagóg na gymnáziu v Nových Zámkoch, r. 1963 – 90 vedecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave, r. 1990 – 92 podpredseda federálnej vlády, v r. 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia v Prahe, v r. 1993 – 95 poradca v Kancelárii prezidenta Slov. republiky, r. 1995 – 96 vedúci vydavateľstva DACO v Bratislave, od r. 1996 prorektor Trnavskej univerzity. Pôsobil aj v diplomatických službách. Vlastná literárna tvorba odráža jeho aktívnu prácu v  kresťanskom hnutí, najmä prácu s mládežou a v rodinných spoločenstvách, ktorú vykonával v časoch totality, ako aj skúsenosti z pôsobenia v diplomatických službách. Autor kníh Prísne tajné. Ako sme boli malí (1994), Lúčenie (1996), Veľmi prísne tajné. Ako sme boli slobodní (2000),Prísne tajné. Ako sme boli Taliani (2006) a i. Je autorom viacerých odborných diel z oblasti matematiky a informatiky.

 

Dielo

Prísne tajné. Ako sme boli malí (1994)

 

 

 

Viac o autorovi: Portál LIC