IZAKOVIČ, Ivan (†)

IZAKOVIČ, Ivan (†)

[* 15. 11. 1934 Bratislava – † 28. 12. 2023 Bratislava]

Ivan Izakovič, PhDr., pseudonym Ivan Podolinský, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež, prekladateľ, sa narodil 5. novembra 1934 v Bratislave v literárnej rodine, jeho otec bol prekladateľ, dramaturg, publicista Karol Izakovič-Podolinský (* 21. 5. 1903 – † 24. 2. 1998). Manželka Gréta, deti Tuli a Ivan, vnuci Matej a Jakub, pravnúčatá David, Izidor, Izabella, Júlia. Žil a tvoril v Bratislave.

Ľudovú školu vychodil v Bratislave. Študoval na gymnáziách v Bratislave, Martine a v Košiciach (1945 – 1953), kde zmaturoval. Absolvoval odbor slovenčina a ruština na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1953 – 1958).

Pôsobil ako redaktor časopisu Nová literatúra (1958 – 1960), redaktor, zástupca šéfredaktora a vedúci redaktor (od 1968) v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry Tatran (1960 – 92), riaditeľ Sekcie umenia a literatúry na Ministerstve kultúry SR (1992 – 1994).

Do literárneho života publicisticky vstupoval už v rokoch vysokoškolských štúdií. Od roku 1956 časopisecky uverejňoval črty, fejtóny, poviedky a cestopisné reportáže, literárnu publicistiku a kritiku, neskôr sa prezentoval rozhlasovými, divadelnými i televíznymi hrami a scenármi, prozaickú tvorbu doplnil o novely a romány, venoval sa aj prekladateľskej činnosti.

Prvé obdobie jeho tvorby je spojené s rozhlasom, pre ktorý okrem iných žánrov napísal hry z histórie i zo súčasnosti: Smrť dona Juana (1963, ktorú neskôr spracoval ako divadelnú hru i televíznu inscenáciu), Katarzia (1965), Ten, čo kráča tmou (1967), Úbohý Pyrrhus (1968), Balada o odpúšťaní nevinným (1969), Proti veku nieto lieku (1972), Spomienky na Petrodvorec (1976), Viac ako láska (1980), Nie som stvorený pre samotu (1981), v nich kládol dôraz na etické hodnoty a problémy vtedajšej spoločnosti. V podobnom duchu koncipoval divadelnú hru Oidipus (1967), komédie Ploty stavať netreba (1977) a televíznej hry Všetci kozmonauti sa cítia výborne… (1975). Deťom a mládeži adresoval televízny seriál Dobrodružstvá Ivka-Pivka (1969), ktorý roku 1978 upravil do podoby rovnomennej rozprávkovej knižky a rozhlasovej hry Fujarôčka moja, napísal aj bábkovú hru Veľké preteky (1974). 

V próze pre dospelých debutoval dvojnovelou Rekviem (1970), založenej na konfrontácii minulosti a súčasnosti, posledné obdobie z dejín cárskeho Ruska zobrazil v historickom románe Rasputin a cárovná (1972). Televíznu hru Všetci kozmonauti sa cítia výborne… prepracoval na vedecko-fantastickú prózu Cudzie svety (1975), rozhlasovú hru Spomienky na Petrodvorec zasa na román Fontány (1978). Zaniknuté civilizácie Aztékov a Mayov ho inšpirovali k napísaniu populárnonáučných kníh Posledný Azték alebo Chvála archeológie (1981), Indiánska krv (1993), Atahualpa, posledný Inka (1994). Autor životopisných románov o P. I. Čajkovskom Chvíle šťastia, roky múk (1983) a o M. P. Musorgskom Geniálny diletant (1989) a zbierok psychologických poviedok zo súčasnosti Lámanie ľadov (1986). Vydal biografické romány o panovníkoch a dejateľoch ruských a európskych dejín: Život a smrť: Tragédia posledného ruského cára (1999), V meste kráľov (2001), Biskup a kráľ: Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a kráľa Karola V., zakladateľa španielskej línie Habsburgovcov (2004) a i. 

Jeho diela preložili do trinástich jazykov.

Systematicky sa venoval prekladateľskej činnosti, z ruštiny preložil 22 prozaických diel (M. A. Bulgakov, I. A. Gončarov, J. M. Nagibin a i.) a 24 divadelných hier (A. P. Čechov, L. M. Leonov, K. M. Simonov a i.), ktoré uviedli slovenské profesionálne divadlá, prekladal aj z maďarčiny, češtiny a francúzštiny.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

 • Rekviem. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1970. 201 s.
 • Rekviem. 1. vyd. Bratislava: Madách, 1972. 224 s.
 • Rasputin a cárovná. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1972. 375 s.; 2. dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1984. 418 s.; 2. dopl. vyd. Bratislava: Tatran , 1984. 418 s.;  1. vyd. Bratislava: Ikar, 2002. 380 s. ISBN 80-551-0311-9.
 • Cudzie svety. [prepracovaná televízna hra Všetci kozmonauti sa cítia výborne…]. Ilustroval Zoltán Salamon. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1975. 236 s.; 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1975.  239 s.
 • Fontány. [prepracovaná rozhlasová hra Spomienky na Petrodvorec]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978. 215 s.
 • Fontány.  Ilustroval Igor Rumanský. [Doslov Ivan Sulík]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1989. 2027 s. ISBN 80-222-0062-X.
 • Chvíle šťastia, roky múk: O Čajkovskom. Bratislava: Tatran, 1983. 433 s.  Osudy slávnych, zv.19.
 • Lámanie ľadov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986. 312 s.
 • Geniálny diletant. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 381 s. ISBN 80-220-0026-4
 • Život a smrť: Tragédia posledného ruského cára. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1999. 385 s. ISBN 80-8061-019-3.
 • V meste kráľov. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2001. 349 s. ISBN 80-551-0085-3.
 • Biskup a kráľ:Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a kráľa Karola V., zakladateľa španielskej línie Habsburgovcov. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2004. 252 s. ISBN 80-551-0855-2.
 • Zachráňte mi syna. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2007. 150 s. ISBN 978-80-551-1418-7.

Dráma

 • Oidipus (Právo odísť). [divadelná hra]. 1. vyd. Bratislava: DILIZA, 1967. 63 s.
 • Všetci kozmonauti sa cítia výborne… [televízna hra]. 1975.
 • Ploty stavať netreba: Veselohra v dvoch častiach. [komédia]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1977. 65 s.

Pre deti a mládež

 • Veľké preteky. [bábková hra]. 1974.
 • Dobrodružstvá Ivka-Pivka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá,1979. 68 s.
 • Indiánska krv: Dva príbehy z dobývania Nového sveta. Ilustrovala Naďa Rappensbergerová-Jankovičová. 1. vyd. Bratislava: Juga, 1993. 275 s. ISBN 80-85506-39-4.
 • Atahualpa, posledný Inka. . Ilustrovala Naďa Rappensbergerová-Jankovičová. 1. vyd. Bratislava: Juga, 1994. 139 s. ISBN 80-85506-24-6.

Literatúra faktu

 • Posledný Azték alebo Chvála archeológie. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1981. 334 s.

Scenáristika

 • Dobrodružstvá Ivka-Pivka  [televízny seriál pre deti a mládež]. 1969.
 • Všetci kozmonauti sa cítia výborne… [televízna hra]. 1975.

Rozhlasová tvorba

 • Smrť dona Juana. [hra, neskôr aj divadelná hra a televízna inscenácia]. 1963. Bratislava: DILIZA, 1966. 51 s.
 • Katarzia. [hra]. 1965.
 • Ten, čo kráča tmou. [hra]. 1967.
 • Úbohý Pyrrhus. [hra]. 1968.
 • Balada o odpúšťaní nevinným. [hra]. 1969.
 • Proti veku nieto lieku. [hra]. 1972.
 • Fujarôčka moja. [hra pre deti a mládež, úpravený tel. seriál Dobrodružstvá Ivka-Pivka]. 1974.
 • Spomienky na Petrodvorec. [hra]. 1976.
 • Viac ako láska. [hra]. 1980.
 • Nie som stvorený pre samotu. [hra]. 1981.

PREKLADY DIEL AUTORA

* Rasputin a carevna. [Zo slovenského originálu preložil Emil Charouse; doslov napísal Radegast Parolek]. Praha: Československý spisovatel, 1988. 565 s. Edícia Slovenská knihovna.

OCENENIA

* Cena VÚB za literatúru faktu pre dospelých Život a smrť (1999)
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Slovníky, encyklopédie
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 186 – 187.
Internetové zdroje
 • Ivan Izakovič [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 21. 10. 2014]. Internet: <TU>.
 • Ivan Izakovič (1934). In: Mluvený panáček. Internet: <TU>