TATÁR, Jozef

TATÁR, Jozef

* 9. 10. 1954 Martin

Jozef Tatár,  básnik, literárny vedec a kritikautor literatúry pre deti a mládež, povestí a odbornej regionálnej literatúry.

Študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach (1970 – 1974), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1974 – 1978).

Pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na základnej škole v Mošovciach (1978 – 1997), pedagóg na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty (od 1997), na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 2001), súčasne ako šéfredaktor štvrťročníka Filologická revue (od 1998).

Debutoval básnickou zbierkou Vítanie hosťa (1986), po nej nasledovali zbierky Zajtra (1989) a Rodostrom v jeseni (1996). Autor veršov pre deti Nehádaj sa, uhádni (1990), Kto ma uhádne (1998) a regionálnych povestí Živý poklad (1994), Sokoliar (1997) a Turčianske povesti (1999). V oblasti literárnej vedy sa prezentoval prácami Básnická medzigenerácia (2002), Básnik a láska (2006). Autor príručiek Povesť v regióne – región v povesti (2001), Interpretačné minimum (2002, s J. Lomenčíkom), monografie Sklabinský hrad (1997), Kaľamenová 1240 – 2000 (2000) a publikácie Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike (2003).

DIELA

Poézia

 • Vítanie hosťa. 1986.
 • Zajtra. 1989.
 • Rodostrom v jeseni. 1996.

Literárna veda a kritika

 • Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie. [s J. Lomenčíkom] 2002.
 • Básnická medzigenerácia. 2002.
 • Básnik a láska. 2006.
 • Z poézie troch storočí. 2013.

Pre deti a mládež – poézia

 • Nehádaj sa, uhádni. 1990.
 • Kto ma uhádne. 1998.

Próza – povesti

 • Živý poklad. 1994.
 • Sokoliar. 1997.
 • Sklabinský hrad. 1997.
 • Turčianske povesti. 1999.

Regionalistika

 • Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike. 2003.
 • Kaľamenová 1240 – 2000. 2000.
 • Povesť v regióne – región v povesti. 2001.
 • Štvrtá kniha o Mošovciach. Vydavateľstvo: Vegaprint, 2010

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Slovníky, encyklopédie
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 462 – 433.
Internetové zdroje
 • Peter Tatár [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 7. 10. 2014]. Interent: TU.