HÁBER, Stanislav

HÁBER, Stanislav

[* 24. 8. 1966 Brezno]

Stanislav Háber, prozaik, básnik, publicista, redaktor, sa narodil 24. augusta 1966 v Brezne.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • HÁBER, Stanislav. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 126.

Internetové zdroje

  • Stanislav Háber [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.