HYKISCH, Anton

HYKISCH, Anton

[* 23. februára 1932 Banská Štiavnica]

Anton Hykisch (pseudonymy A. Horník, Ahy, Peter Arnošt), prozaik, autor literatúry faktu, publicista, esejista, dramatik, diplomat. Narodil sa 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici, pochádza z úradníckej rodiny.

Základnú školu vychodil v rodnom meste a v Pukanci. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici (1942 – 1949), ako 17-ročného študenta ho načas uväznili pre vydávanie protikomunistických letákov a za pokus o útek do západného Nemecka, v štúdiu pokračoval na gymnáziu v Leviciach (1949 –1951), kde aj maturoval. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1951 – 1956).

Pracoval ako ekonóm vo Výskumnom ústave miestneho hospodárstva v Bratislave (1956 – 1958), na Železničnom staviteľstve (1958) a v Záhradníckych a rekreačných službách Bratislavy (1958 – 1962). Pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu (1962 – 1969). Po okupácii Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy roku 1968 musel pre svoje politické postoje opustiť svoje pracovisko, vylúčili ho zo Zväzu slovenských spisovateľov a viac rokov nesmel publikovať. Pracoval v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied, potom v Diele Slovenského fondu výtvarných umení. Bol redaktorom, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá (od roku 1988), po novembri 1989 jeho riaditeľom (1990). Bol poslancom Slovenskej národnej rady (1990 – 1992), kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie (KHD), neskôr v SNR pôsobil za Slovenské kresťanskodemokratické hnutie (SKDH), ktoré vzniklo (1992) po odchode viacerých poslancov z KDH na protest proti politike hnutia v riešení národných otázok a ktoré podporilo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v SNR (1992). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho vymenovali za veľvyslanca SR v Kanade (1992 – 1997). Po návrate na Slovensko externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite (1998 – 2002). V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Do literatúry vstúpil koncom 50. rokov ako člen „generácie 1956“ v mesačníku Mladá tvorba. Jeho prvý román o vysokoškolákoch Krok do neznáma (1959) dal vtedajší povereník vnútra z ideologických dôvodov zošrotovať. Oficiálne debutoval novelou Sen vchádza do stanice (1961) o ľuďoch pri elektrifikácii železníc. Nasledoval súbor poviedok Stretol som ťa (1963) o komplikovaných vzťahoch mladých ľudí. Veľmi úspešná bola ľúbostná novela Naďa (1964) o vzťahu vysokoškoláčky a kádrovo postihnutého knihovníka. Kľúčovou knihou tohto obdobia je román Námestie v Mähringu (1965), sčasti autobiografický príbeh mladého inžiniera, ktorý sa po prvý raz dostáva na Západ, keď sa ako študent neúspešne pokúsil o útek do slobodného sveta (román vyšiel aj v českom a maďarskom preklade). Po návšteve Svetovej výstavy EXPO 67 v Montreale napísal cestopisnú esej Kanada nie je „kanada“ (1968), neskôr kritizovanú ako „chválu západného kapitalizmu“. Po nútenej odmlke po r. 1968 sa prihlásil novou knihou literatúry faktu o automobilových pretekoch Volanty do nebies (1975) určenou najmä mládeži. Za jeho najvýznamnejšie literárne dielo sa považuje dvojzväzkový historický román Čas majstrov (1977), fiktívny životopis neskorogotického maliara Majstra M. S. z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý tvoril v Banskej Štiavnici; autor sa v ňom zaoberá vzťahom umelca a spoločnosti na pozadí baníckych nepokojov a ukazuje aj európske súvislosti našich dejín (román preložili do maďarčiny, ruštiny a nemčiny). Problémy mladej ženy na pracovisku i v súkromí zobrazil v novelách Vzťahy (1978) a Túžba (1980). V knihe Dobre utajený mozog (1979) si svoje tvorivé schopnosti vyskúšal v žánri sci-fi; poviedky z tejto knihy vyšli v rozličných antológiách v Nemecku, Poľsku a v Maďarsku. Popularizácii technického pokroku medzi mládežou venoval dve knihy o mikroelektronike – Budúcnosť je už dnes (1978) a Kamarát Čipko (1989). Bestsellerom sa stal ďalší historický román z epochy osvietenstva v 18. storočí Milujte kráľovnú (1984) o živote a dobe Márie Terézie a európskych aj slovenských vzdelancov tých čias (román vyšiel aj po česky, v Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku a Poľsku); neskôr podľa neho napísal divadelnú hru Milujte kráľovnú (2003) v dvoch dejstvách a 30 obrazoch. Odrazom černobyľskej havárie na stavbe našej jadrovej elektrárne sa zaoberá „haileyovský“ román Atómové leto (1988). Vydal aj cestopis o Číne a severnej Kórei Dovolenka v Pekingu (1990) a zbierku fantazijných a parahistorických príbehov a esejí Obrana tajomstiev (1990) venovanú dialógu civilizácií. Preložil a vydal Budhové aforizmy Dhammapadam: Buddhove slová múdrosti so štúdiou o budhizme a  jeho vzťahu k európskej kresťanskej civilizácii (2000). Po návrate z Kanady pripravil knihu spomienok na svoje pôsobenie v politike pod názvom Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 1992 (2004). Napísal knihu poviedok z domova i zo sveta Sám v cudzích mestách. Román Spomeň si na cára (2007) venoval kurióznej postave bulharského cára Ferdinanda Couburského a jeho vzťahom k Slovensku, kde žil po abdikácii. V rozsiahlom čiastočne autobiografickom románe Rozkoše dávnych čias (2009) mapuje osudy svojej generácie od počiatku druhej svetovej vojny až po pád komunizmu. Napísal aj knihu Moja Štiavnica (2012), v ktorej sa vracia do rodného mesta svojho detstva a gymnaziálnych rokov. Napísal rozhlasové hry Praskanie (1966), Počatie (1969) a Také čudné rozhovory (1988), je spoluautorom filmového scenára Pre mňa nehrá blues (1965). Vydal historický román Verte cisárovi (2016), o synovi Márie Teréziu Jozefovi II., ktorý je voľným pohračovaním románu Milujte kráľovnú.

Jeho diela vyšli v mnohých antológiách v nemčine, angličtine, maďarčine, poľštine a bulharčine.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN klubu a Klubu autorov literatúry faktu, bol podpredsedom Paneurópskej únie na Slovensku a je členom Svetovej futurologickej spoločnosti – World Future Society (USA).

Je nositeľom viacerých významných ocenení, prezident Slovenskej republiky mu prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy (1998), je dvojnásobných nositeľom Ceny Egona Ervina Kischa za literatúru faktu (2005, 2007), Ceny Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu (2009), Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2010, nositeľom Identifikačného kódu Slovenska (2012), Európskej ceny TREBBIA za celoživotné dielo (2013),  Ceny Fra Angelico v kategórii slovesné dielo – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013 (2014) a Ceny AOSS a SSS za celoživotné dielo v oblasti prózy a publicistiky (2014).

DIELA

Próza

 • Sen vchádza do stanice: Etuda jednej noci. 150 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1961.
 • Krok do neznáma. 258 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963.
 • Stretol som ťa. 152 s. Bratislava: Smena, 1963.
 • Naďa. 134, [2] s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1964.
 • Námestie v Mähringu. 218 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1965.
 • Čas majstrov 1 [Prebal a väzba Vladislav Rostoka]. 1. vyd. 1. 248 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977.
 • Čas majstrov 2 [Prebal a väzba Vladislav Rostoka]. 1. vyd. 238 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977.
 • Čas majstrov [Grafika Fedor Kiš]. 2. vyd. 549 s. Bratislava: Tatran, 1983.
 • Vzťahy. 1. vyd. 170 s. Bratislava: Smena, 1978.
 • Dobre utajený mozog [Ilustrácie, prebal a väzba Zoltán Salamon]. 183 s. Bratislava: Tatran, 1979.
 • Túžba. 130 s. Bratislava: Smena, 1980.
 • Milujte kráľovnú. [Fedor Kiš]. 536 s. Bratislava : Tatran , 1984.
 • Milujte kráľovnú. 448 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1998.
 • Milujte kráľovnú. [Ilustr. Svetozár Mydlo]. 509 s. Bratislava: Tatran, 1988.
 • Atómové leto. [Róbert Jankovič, Pavol Blažo]. 33 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Obrana tajomstiev. [Dušan Leščinský]. 128 s. Bratislava: Smena, 1990.
 • Mária Terézia. 84 s. [Edícia Život a doba] Košice: Oriens, 1999.
 • Námestie v Mähringu. [Necenzurované vydanie]. 217 s. Nitra: Enigma, 2000.
 • Majster M. S.: Čas majstrov. 3. vyd. 248 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ,  2003.
 • Sám v cudzích mestách. 205 s. Bratislava: Hajko & Hajková, 2006.
 • Trinásta hodina: Čas majstrov. 3. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 247 s. 2006.
 • Spomeň si na cára. [román]. 270 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007.
 • Rozkoše dávnych čias. 462 s. Martin: Matica slovenská, 2009.
 • Milujte kráľovnú. 493 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012.
 • Verte cisárovi. 432 s.Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. ISBN: 9788080619305.

Próza – elektronické publikácie

 • Vzťahy [Načítal Oľga Turoková]. 360 min. 4 nosiče (audio kazeta). Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1981.
 • Túžba [Načítala Oľga Turoková]. 270 min. 3 nosiče (audio kazeta). Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1981.
 • Čas majstrov 1: Majster M. S. CD-ROM. [Načítal Ľuboš Záhon]. 720 min. 8 nosičov (audio kazeta). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 1984, 2011.
 • Milujte kráľovnú. [Načítal Nora Selecká]. min. 17 nosičov (audio kazeta). Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s., 1998; 1470. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999.
 • Námestie v Mähringu. 480 min. 6 nosičov (CD-ROM). [Načítal Dušan Ružička]. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2001, 2012.
 • Rozkoše dávnych čias [Číta Alfréd Swan]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) [digitál., mono]. MP3. Levoča: SKN, 2012.

Próza – čítanie v rozhlase

 • Milujte kráľovnú. [Rozhlasová úprava a scenár Jana Hevešiová]. 60 min. Bratislava: Rádio Devín, 2002; [úprava Alžbeta Verešpeyová, dramaturgia Hana Rodová, výber hudby a réžia Martin Kákoš]. Bratislava, 2011.
 • Rozkoše dávnych čias. [4 časti]. [Čítanie z diel slovenských, európskych a svetových autorov – nočná kniha pre uši Pri nočnej lampe; redaktorka a režisérka Hana Rodová]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2012.

Esej

 • Nebojme sa sveta: Sprievodca globálnym myslením. 371 s. Bratislava: Lizard, 2001.
 • Čo si o tom myslím: Tridsaťtri esejí z rokov 1998 – 2003 [Slovensko a svet.] 244 s.  Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2003.

Odborná literatúra – bibliografia

 • Doplňovanie fondov knižnično-informačnej siete SAV. 50 s. Bratislava: SAV, 1971.

Pre deti a mládež

 • Budúcnosť je už dnes: Rozprávanie na tému: mikroelektronika a my. [obálka, väzba, grafická úprava a ilustrácie Kveta Dašková, Kamil Pecho. ] 256 s.  Bratislava: Mladé letá, 1987.
 • Kamarát Čipko. [ilustr. Peter Kľúčik; Ondrej Máriássy]. 80 s. Bratislava: Mladé letá, 1989.

Literatúra faktu

 • Kanada nie je "kanada": Zápisky z cesty. [reportáže]. 133, [4] s. Bratislava: Mladé letá, 1968.
 • Volanty do nebies. [Dejiny automobilových pretekov F 1]. 314 s. Bratislava: Mladé letá, 1975.
 • Dovolenka v Pekingu. [cestopisné črty]. [Foto Peter Hykisch, Milan Lajčiak, Slavo Tomašovič, Robert Brož]. 351 s. Martin: Osveta, 1990.
 • Ako chutí politika: Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 1992. 349 s. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2004.
 • Moja Štiavnica. [Spomienkové črty, fotografie: Anton Hykisch, Peter Hykisch a kol.]. 252 s. Bratislava: Marenčin PT, 2012.

Dráma – divadlo

 • Milujte kráľovnú. [Divadelná hra o Márii Terézii, dramaturgička: Jana Liptáková]. 2003.

Dráma – rozhlas

 • Praskanie. [Poetická hra]. [réžia Elena Bauerová]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1966.
 • Počatie. [Poetická hra]. [réžia Vlado Rusko]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1969
 • Také čudné rozhovory. [Hra pre dospievajúcu mládež]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1988.
 • Čas kovu, čas ducha. [Historická hra na motívy románu Trinásta hodina]. [réžia: Roman Horňák, hudba: Nora Kapasná] Bratislava Slovenský rozhlas. 2000,
 • Meteor padá do neba. [životopisná hra o  M. R. Štefánikovi; Réžia Vladimír Rusko]. Bratislava, Slovenský rozhlas  2003.

Scenáristika – film

 • Pre mňa nehrá blues. [autor filmového scenára podľa román Krok do neznáma; réžia Jozef Medveď]. Slovenská filmová tvorba Bratislava-Koliba, 1965.

Preložené diela

 • Naďa. [orig. Naďa; do češtiny prel. Vladimír Reis]. 105 s. Praha: Československý spisovatel, 1964.
 • Kvarteto se smutnýma očima [orig. Stretol som ťa, do češtiny prel. Zdeněk Eis]. 112 s. Praha: Mladá fronta, 1964.
 • Náměstí v Mähringu. [Námestie v Mähringu, do češtiny prel. Vladimír Reis]. 196 s. Praha: Československý spisovatel, 1967.
 • Mähringben találkozunk  [Námestie v Mähringu,  do maďarčiny  prel. Márta Havasová]. 230 s. Bratislava: Tatran, 1967.
 • Risikofaktor Magda Š. [orig. Vzťahy, do nemčiny prel. Hildegund Ruge].  173 s. Berlin: Neues Leben, 1981.
 • Mesterek kora [orig. Čas majstrov, do maď. prel. Magda L. Gály]. 540 s. Budapest: Madách-Európa, 1981.
 • Milujte královnu  [orig. Milujte kráľovnú; skrátené vydanie do češ. prel. Herta Chrobáková; typografie Rostislav Vaněk]. 471 s. Praha: Československý spisovatel, 1985; II. skrátené vydanie. Praha: Československý spisovatel, 1986.
 • Es lebe die Königin: Ein Maria-Theresia-roman. [orig. Milujte kráľovnú; do nemčiny prel. Gustav Just]. 642 s. Berlin: Weimar: Aufbau, 1988.
 • Vremia masterov [orig. Čas majstrov, do ruštiny prel. N. Beľajeva, N. Šuľgina, predslov O. Malevič, doslov T. V. Ivaščenko]. 544 s. Moskva: Raduga, 1989.
 • Volite kraljicu Mariju Tereziju  [orig. Milujte kráľovnú, do chorvátčiny prel. Anka Katušič-Balen]. 499 s. Zagreb: Mladost, 1989.
 • Adorati regina. [orig. Milujte kráľovnú; do rumunčiny prel. Ondrej Štefanko, Florin Banescu. Timişoara]. 560 s. Editura Facla, 1991.
 • Milujte královnu [orig. Milujte kráľovnú, 1. neskrátené vydanie v češtine, prel. Václav Králíček, obálka Petra Süsserová]. 476 s. Praha: Rodiče, 2003.  
 • Zeit der Meister [orig. Čas majstrov – 1. diel Majster M. S.; do nemčiny prel. Johannes Eigner]. 399 s. [vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2007.
 • Kochajcie krółową [orig. Milujte kráľovnú; do poľ. preložil Andrzej Czcibor-Piotrowski]. 476 s. [vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2003.
 • Vrahovia [poviedky; po arabsky]. [vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC]. 132 s. Cairo Sphinx Agency, 2009.
 • Es lebe die Königin: Roman [orig. Milujte kráľovnú; do nem. prel. Gustav Just]. 648 s. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998.
 • Rozkoše dávných časů. [z orig. Rozkoše dávnych čias; do češ. preložil Miroslav Zelinský; obálka Miroslav Huptych, DDV s.r.o. a Turčan-Delta s.r.o.]. [vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC]. 430 s. Praha: Slovenský literárny klub v ČR, 2014.

Literárna tvorba – preklady

 • Dhammapadam: Buddhove slová múdrosti [preklad Budhových aforizmov a štúdia o budhizme a a jeho vzťahu k európskej kresťanskej civilizácii; doslov: Dalimír Hajko]. 112 s. Bratislava: Hajko & Hajková, 2000.
 • FOGLAR, Jaroslav: Chlapci od Bobrej rieky [preložil  z čes. orig. Hoši od Bobří řeky, napísal doslov; ilustr. Jozef Trepáč]. 178, [6] s. Bratislava: Mladé letá, 1967.
 • FOGLAR, Jaroslav: Chlapci od Bobrej rieky. 152 s.  [preložil  z čes. orig. Hoši od Bobří řeky; ilustr. Jozef Cesnak]. Bratislava: Gemini, 1991.

OCENENIA

 • Pribinov kríž I. triedy (1998) – štátne vyznamenanie od prezidenta Slovenskej republiky
 • Literárna cena Banskej Štiavnice v súčinnosti so Spolkom slovenských spisovateľov (2002)
 • Literárna cena Všeobecnej úverovej banky za knihu Nebojme sa sveta  (2002)
 • Cenu Egona Ervina Kischa za knihu Ako chutí politika   (2005) – na Stretnutí českých a slovenských autorov literatúry faktu
 • Ocenenie a diplom  Kanadsko-slovenskej obchodnej komory za literatúru (2005) – z rúk prezidenta komory Ing. Burzu
 • Cena Egona Ervina Kischa  za príbehy zo sveta Sám v cudzích mestách (2007) – na Stretnutí českých a slovenských autorov literatúry faktu
 • Cena Slovenského centra PEN za rok 2007 za román Spomeň si na cára (2008)
 • Cena Literárneho fondu za román  roka Rozkoše dávnych čias, 2009
 • Osobnosť Petržalky (2012) – z rúk starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka V. Bajana
 • Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2010 (2011)
 • Nositeľ ocenenia Identifikačný kód Slovenska (2012)
 • Európska cena TREBBIA za celoživotné dielo (Praha 2013)
 • Cena Fra Angelico v kategórii slovesné dielo – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013 udelila Biskupská konferencia Slovenska (2014)
 • Ocenenie AOSS a SSS za celoživotné dielo v oblasti prózy a publicistiky pri príležitostí Dní slovenskej literatúry (2014)

BIOGRAFIA A BIBLIOGRAFIA AUTORA

Personálna bibliografia
 • Anton Hykisch: personálna bibliografia [zostavila: Marta Mikitová]. [130] s. Levice: Tekovská knižnica, 2002.
 • Anton Hykisch: Personálna bibliografia (2002 – 2012). [Zostavili PhDr. Eva  Kobelová, Mgr. Miroslava Hajtmánková; zodpovedný redaktor: PhDr. Vladimír Grigar, Katarína Kurillová]. [51 voľ. listov]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, 2013.
Slovníky, encyklopédie, zborníky
 • HYKISCH, Anton. In: Maťovčík, A., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008.
 • HYKISCH, Anton. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 174 – 175.
 • MARČOK, Viliam, a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC, 2006.
 • SLIACKY, Ondrej: Anton Hykisch. In: Sliacky, O., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC, 2009.
 • SOUČKOVÁ, M.: Anton Hykisch. In: Mikula, V., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.
Internetové zdroje o autorovi
 • Anton Hykisch [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 7. 10. 2014].  Internet: TU.
 • Anton Hykisch [online]. In: Wikipédia. [Citované 7. 10. 2014].  Internet: TU.
 • Anton Hykisch [online]. In: DFb.cz. [Citované 7. 10. 2014].  Internet:  TU.
 • HYKISCH, Anton [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.
 • HYKISCH, Anton [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: TU.
 • HYKISCH, Anton  [online]. In: Vydavateľstvo Formát. August 2008. [Citované 7. 12. 2014.] Internet: TU.

AUTORIZÁCIA

 • CIFRA, Štefan: Hykisch, Anton: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [online]. E-mail od: literarny.tyzdennik@gmail.com, 7. 12. 2014 [autorizoval Anton Hykisch 08. 12. 2014]. Microsoft Word. 6 s. Bratislava: rkp., 2014.