HYKISCH, Anton

HYKISCH, Anton

[* 23. februára 1932 Banská Štiavnica]

Anton Hykisch (pseudonymy A. Horník, Ahy, Peter Arnošt), slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, publicista, esejista, dramatik, redaktor, diplomat, sa narodil 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici, pochádza z úradníckej rodiny.

Základnú školu vychodil v rodnom meste a v Pukanci. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici (1942 – 1949), ako 17-ročného študenta ho načas uväznili pre vydávanie protikomunistických letákov a za pokus o útek do západného Nemecka, v štúdiu pokračoval na gymnáziu v Leviciach (1949 –1951), kde aj maturoval. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1951 – 1956).

Pracoval ako ekonóm vo Výskumnom ústave miestneho hospodárstva v Bratislave (1956 – 1958), na Železničnom staviteľstve (1958) a v Záhradníckych a rekreačných službách Bratislavy (1958 – 1962). Pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu (1962 – 1969). Po okupácii Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy roku 1968 musel pre svoje politické postoje opustiť svoje pracovisko, vylúčili ho zo Zväzu slovenských spisovateľov a viac rokov nesmel publikovať. Pracoval v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied, potom v Diele Slovenského fondu výtvarných umení. Bol redaktorom, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá (od roku 1988), po novembri 1989 jeho riaditeľom (1990). Bol poslancom Slovenskej národnej rady (1990 – 1992), kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie (KHD), neskôr v SNR pôsobil za Slovenské kresťanskodemokratické hnutie (SKDH), ktoré vzniklo (1992) po odchode viacerých poslancov z KDH na protest proti politike hnutia v riešení národných otázok a ktoré podporilo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v SNR (1992). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho vymenovali za veľvyslanca SR v Kanade (1992 – 1997). Po návrate na Slovensko externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite (1998 – 2002). V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Do literatúry vstúpil koncom 50. rokov ako člen „generácie 1956“ v mesačníku Mladá tvorba. Jeho prvý román o vysokoškolákoch Krok do neznáma (1959) dal vtedajší povereník vnútra z ideologických dôvodov zošrotovať. Oficiálne debutoval novelou Sen vchádza do stanice (1961) o ľuďoch pri elektrifikácii železníc. Nasledoval súbor poviedok Stretol som ťa (1963) o komplikovaných vzťahoch mladých ľudí. Veľmi úspešná bola ľúbostná novela Naďa (1964) o vzťahu vysokoškoláčky a kádrovo postihnutého knihovníka. Kľúčovou knihou tohto obdobia je román Námestie v Mähringu (1965), sčasti autobiografický príbeh mladého inžiniera, ktorý sa po prvý raz dostáva na Západ, keď sa ako študent neúspešne pokúsil o útek do slobodného sveta (román vyšiel aj v českom a maďarskom preklade). Po návšteve Svetovej výstavy EXPO 67 v Montreale napísal cestopisnú esej Kanada nie je „kanada“ (1968), neskôr kritizovanú ako „chválu západného kapitalizmu“. Po nútenej odmlke po r. 1968 sa prihlásil novou knihou literatúry faktu o automobilových pretekoch Volanty do nebies (1975) určenou najmä mládeži. Za jeho najvýznamnejšie literárne dielo sa považuje dvojzväzkový historický román Čas majstrov (1977), fiktívny životopis neskorogotického maliara Majstra M. S. z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý tvoril v Banskej Štiavnici; autor sa v ňom zaoberá vzťahom umelca a spoločnosti na pozadí baníckych nepokojov a ukazuje aj európske súvislosti našich dejín (román preložili do maďarčiny, ruštiny a nemčiny). Problémy mladej ženy na pracovisku i v súkromí zobrazil v novelách Vzťahy (1978) a Túžba (1980). V knihe Dobre utajený mozog (1979) si svoje tvorivé schopnosti vyskúšal v žánri sci-fi; poviedky z tejto knihy vyšli v rozličných antológiách v Nemecku, Poľsku a v Maďarsku. Popularizácii technického pokroku medzi mládežou venoval dve knihy o mikroelektronike – Budúcnosť je už dnes (1978) a Kamarát Čipko (1989). Bestsellerom sa stal ďalší historický román z epochy osvietenstva v 18. storočí Milujte kráľovnú (1984) o živote a dobe cisárovnej a kráľovnej Márie Terézie a európskych aj slovenských vzdelancov tých čias (román vyšiel aj po česky, v Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku a Poľsku); neskôr podľa neho napísal divadelnú hru Milujte kráľovnú (2003) v dvoch dejstvách a 30 obrazoch. Odrazom černobyľskej havárie na stavbe našej jadrovej elektrárne sa zaoberá „haileyovský“ román Atómové leto (1988). Vydal aj cestopis o Číne a severnej Kórei Dovolenka v Pekingu (1990) a zbierku fantazijných a parahistorických príbehov a esejí Obrana tajomstiev (1990) venovanú dialógu civilizácií. Preložil a vydal Budhové aforizmy Dhammapadam: Buddhove slová múdrosti so štúdiou o budhizme a  jeho vzťahu k európskej kresťanskej civilizácii (2000). Po návrate z Kanady pripravil knihu spomienok na svoje pôsobenie v politike pod názvom Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 1992 (2004). Napísal knihu poviedok z domova i zo sveta Sám v cudzích mestách (2006). Román Spomeň si na cára (2007) venoval kurióznej postave bulharského cára Ferdinanda Couburského a jeho vzťahom k Slovensku, kde žil po abdikácii. V rozsiahlom čiastočne autobiografickom románe Rozkoše dávnych čias (2009) mapuje osudy svojej generácie od počiatku druhej svetovej vojny až po pád komunizmu. Napísal aj knihu Moja Štiavnica (2012), v ktorej sa vracia do rodného mesta svojho detstva a gymnaziálnych rokov. Vydal historický román Verte cisárovi (2016), o synovi Márie Terézie cisárovi Jozefovi II., ktorý je voľným pokračovaním románu Milujte kráľovnú. V románe približuje aj osudy a činy viacerých slovenských osobností osvietenskej doby, vrátane spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu, autora prvého slovenského románu, národného buditeľa Juraja Fándlyho, osvetára a autora prvého veľkého diela v bernolákovčine, a jazykovedca a lexikografa Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny (na báze kultúrnej západoslovenčiny) a autora diel vytvorených z podnetu Jozefa II – gramatiky slovenského jazyka a fenomenálneho šesťzväzkového päťjazyčného prekladového slovníka, zahŕňajúceho prvý komplexný opis slovenskej slovnej zásoby. Napísal rozhlasové hry Praskanie (1966), Počatie (1969) a Také čudné rozhovory (1988), je spoluautorom filmového scenára Pre mňa nehrá blues (1965). Jeho prozaické diela vyšli v mnohých antológiách v nemčine, angličtine, maďarčine, poľštine a bulharčine.

Je nositeľom mnohých významných ocenení. Prezident Slovenskej republiky mu prepožičal najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy (1998), je dvojnásobných nositeľom Ceny Egona Ervina Kischa za literatúru faktu (2005, 2007), hlavnej Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2009 za román Rozkoše dávnych čias a za rok 2016 za román Verte cisárovi, Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2010. Je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska (2012), Európskej ceny TREBBIA za celoživotné dielo (2013),  Ceny Fra Angelico v kategórii slovesné dielo – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013 (2014). Je laureátom Ceny Asociácie spisovateľských organizácií Slovenska (AOSS) a Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za celoživotné dielo v oblasti prózy a publicistiky (2014), Ceny Miroslava Ivanova českého Klubu autorov literatúry faktu za trvalý prínos do českej a slovenskej literatúry faktu (2016) či Ceny SSS Ladislava Ťažkého za rok 2016 za prózu Verte cisárovi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN klubu a Klubu autorov literatúry faktu, bol podpredsedom Paneurópskej únie na Slovensku a je členom Svetovej futurologickej spoločnosti – World Future Society (USA).

DIELA

Próza

 • Sen vchádza do stanice: Etuda jednej noci. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1961. 150 s. Edícia: Živý prúd.
 • Krok do neznáma. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963. 258 s. Edícia: Živý prúd.
 • Stretol som ťa. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1963. 152 s.
 • Naďa. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1964. 134 s.
 • Námestie v Mähringu. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1965. 218 s.
 • Čas majstrov 1: Majster M. S. [Prebal a väzba Vladislav Rostoka]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977. 248 s.
 • Čas majstrov 2: Trinásta hodina [Prebal a väzba Vladislav Rostoka]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977. 238 s.
 • Čas majstrov. [1. a 2 časť]. [Grafika Fedor Kiš]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1983. 549 s.
 • Vzťahy. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1978. 174 s.
 • Dobre utajený mozog. [Ilustrácie, prebal a väzba Zoltán Salamon]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1979. 183 s. Edícia Zenit, zv. č. 32
 • Túžba: Správa z klubu rozbíjačiek blaženosti. [Prebal, väzba a grafická úprava Jozef Pernecký]. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1980. 136 s.
 • Milujte kráľovnú. [Fedor Kiš]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1984. 536 s. Edícia Kométa, zv. č. 4. (viaz.).
 • Milujte kráľovnú. [Ilustr. Svetozár Mydlo]. 2. vyd. Bratislava: Tatran, 1988. 509 s. (brož.).
 • Atómové leto. [Róbert Jankovič, Pavol Blažo]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988. 33 s.
 • Obrana tajomstiev. [Dušan Leščinský]. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1990. 128 s. ISBN 80-221-0075-7 (viaz.).
 • Milujte kráľovnú. 3. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1998. 448 s. ISBN 80-220-0893-1 (viaz).
 • Mária Terézia. 1. vyd. Košice: Oriens, 1999. 84 s. ISBN 80-88828-17-1 (viaz.). Edícia Život a doba.
 • Námestie v Mähringu. [Necenzurované vydanie]. 1 vyd. Nitra: Enigma, 2000. 217 s. ISBN 80-85471-72-8.
 • Majster M. S.: Čas majstrov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2003. 248 s. ISBN 80-220-1219-X (viaz).
 • Trinásta hodina: Čas majstrov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2006. 247 s. ISBN 80-220-1386-2 (viaz).
 • Sám v cudzích mestách. 1. vyd. Bratislava: Hajko & Hajková, 2006. 205 s. ISBN 80-88700-65-5.
 • Spomeň si na cára. [Román]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 270 s. ISBN 978-80-89208-53-1.
 • Rozkoše dávnych čias. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 462 s. ISBN 978-80-7090-920-1.
 • Milujte kráľovnú. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012. 494 s. ISBN 9788080615314.
 • Verte cisárovi. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. 432 s. ISBN 978-80-8061-930-5.
 • Milujte kráľovnú. 1. vyd. Žilina: Juraj Štefuň – Georg, 2018. 496 s. ISBN 9788081542329 (viaz.).

Próza – elektronické publikácie

 • Vzťahy [Načítal Oľga Turoková]. Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1981. 360 min. 4 nosiče – 5 kópií (audio kazeta).
 • Túžba [Načítala Oľga Turoková]. Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1981. 270 min. 3 nosiče – 4 kópie (audio kazeta).
 • Čas majstrov 1: Majster M. S. CD-ROM. [Načítal Ľuboš Záhon]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 1984, 2011. 720 min. 8 nosičov – 6 kópií (audio kazeta); 2011. ISBN 978-80-18-00535-4.
 • Milujte kráľovnú. [Načítala Nora Selecká]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s., 1998; Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 1999. 1470 min. 17 nosičov – 10 kópií. ISBN-13 978-80-220-0893-8 ISBN-10 80-220-0893-1 (audio kazeta).
 • Námestie v Mähringu. (CD-ROM). [Načítal Dušan Ružička]. Nitra: Enigma, 2000. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2001. 480 min. 6 nosičov – 10 kópií. ISBN-13 978-80-85471-72-4 ISBN-10 80-85471-72-8 (audio kazeta).; 2012. ISBN 978-80-18-01085-3.
 • Rozkoše dávnych čias [Číta Alfréd Swan]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2012. 91 častí – 1 elektronický optický disk (CD-ROM) [digitál., mono]. MP3. ISBN 978-80-18-01199-7.
 • Verte cisárovi. [elektronický zdroj]. [Anton Hykisch; číta: Peter Pilz]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2017. 1 020 min. – 51 častí – 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-18-05812-1, (staré) ISBN 978-80-8061-930-5.

Próza – čítanie v rozhlase

 • Milujte kráľovnú. [Rozhlasová úprava a scenár Jana Hevešiová]. 60 min. Bratislava: Rádio Devín, 2002; [úprava Alžbeta Verešpeyová, dramaturgia Hana Rodová, výber hudby a réžia Martin Kákoš]. Bratislava, 2011.
 • Rozkoše dávnych čias. [4 časti]. [Čítanie z diel slovenských, európskych a svetových autorov – nočná kniha pre uši Pri nočnej lampe; redaktorka a režisérka Hana Rodová]. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2012.

Esej

 • Nebojme sa sveta: Sprievodca globálnym myslením. 1. vyd. Bratislava: Lizard, 2001. 371 s. ISBN 80-967844-3-9.
 • Čo si o tom myslím: Slovensko a svet: Tridsaťtri esejí z rokov 1998 – 2003. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2003. 263 s. ISBN 80-85474-36-0.

Odborná literatúra – bibliografia

 • Doplňovanie fondov knižnično-informačnej siete SAV. 50 s. Bratislava: SAV, 1971.

Pre deti a mládež

 • Budúcnosť je už dnes: Rozprávanie na tému: mikroelektronika a my. Ilustrácie Kveta Dašková. [obálka, väzba, grafická úprava a ilustrácie Kveta Dašková, Kamil Pecho. ] 256 s.  Bratislava: Mladé letá, 1987 (viaz.).
 • Kamarát Čipko. Ilustr. Peter Kľúčik. [Ondrej Máriássy]. 80 s. Bratislava: Mladé letá, 1989 (viaz.). Edícia Klub mladých čitateľov.

Literatúra faktu

 • Kanada nie je „kanada“: Zápisky z cesty. [reportáže]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1968. 140 s.
 • Volanty do nebies [Gand Prix; dejiny automobilových pretekov F 1]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1975. 314 s.
 • Dovolenka v Pekingu. [cestopisné črty]. [Foto: Peter Hykisch, Milan Lajčiak, Slavo Tomašovič, Robert Brož]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990. 351 s. ISBN 80-217-0164-1 (viaz.).
 • Ako chutí politika: Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 1992. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2004. 349 s. ISBN 80-85474-42-5.
 • BURZA, Joseph M., a kol: Úspešní Slováci v Kanade. [Spoluautor Anton Hykisch a i.]. 1. vyd. Bratislava: Kanadsko-Slovenská obchodná komora, 2015. 121 s. ISBN 978-80-969328-2-5 (viaz).
 • Moja Štiavnica. [Spomienkové črty, fotografie: Anton Hykisch, Peter Hykisch a kol.]. 1. vyd. Bratislava: Marenčin PT, 2012. 252 s. ISBN 978-80-8114-142-3.

Dráma – divadlo

 • Milujte kráľovnú. [Divadelná hra o Márii Terézii, dramaturgička: Jana Liptáková]. 2003.

Dráma – rozhlas

 • Praskanie. [Poetická hra]. [réžia Elena Bauerová]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1966.
 • Počatie. [Poetická hra]. [réžia Vlado Rusko]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1969
 • Také čudné rozhovory. [Hra pre dospievajúcu mládež]. Bratislava: Čs. rozhlas, 1988.
 • Čas kovu, čas ducha. [Historická hra na motívy románu Trinásta hodina]. [réžia: Roman Horňák, hudba: Nora Kapasná] Bratislava Slovenský rozhlas. 2000,
 • Meteor padá do neba. [životopisná hra o  M. R. Štefánikovi; Réžia Vladimír Rusko]. Bratislava, Slovenský rozhlas  2003.

Scenáristika – film

 • Pre mňa nehrá blues. [autor filmového scenára podľa román Krok do neznáma; réžia Jozef Medveď]. Slovenská filmová tvorba Bratislava-Koliba, 1965.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Naďa. [zo slovenského orig. Naďa do češtiny prel. Vladimír Reis]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. 105 s. Edícia Život kolem nás, zv. č. 48.
 • Kvarteto se smutnýma očima [Zo slovenského orig. Stretol som ťa do češtiny prel. Zdeněk Eis]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1964. 112 s. (viaz.). Edícia Boje, zv. č. 129.
 • Náměstí v Mähringu. [Námestie v Mähringu, do češtiny prel. Vladimír Reis]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1967. 196 s.
 • Mähringben találkozunk [Zo slovenského orig. Námestie v Mähringu do maďarčiny prel. Márta Havasová]. 230 s. Bratislava: Tatran, 1967.
 • Risikofaktor Magda Š. [Zo slovenského orig. Vzťahy do nemčiny prel. Hildegund Ruge]. 173 s. Berlin: Neues Leben, 1981.
 • Mesterek kora [Zo slovenského orig. Čas majstrov do maď. prel. Magda L. Gály]. 540 s. Budapest: Madách-Európa, 1981.
 • Milujte královnu [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú do češ. prel. Herta Chrobáková; typografie Rostislav Vaněk]. 1. skrátené vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 476 s. Edícia Slovenská knihovna; II. skrátené vydanie. Praha: Československý spisovatel, 1986.
 • Es lebe die Königin: Ein Maria-Theresia-roman. [zo slovenského orig. Milujte kráľovnú do nemčiny prel. Gustav Just]. 1. vyd. Berlin: Weimar: Aufbau, 1988. 642 s.
 • Vremia masterov [Zo slovenského orig. Čas majstrov do ruštiny prel. N. Beľajeva, N. Šuľgina, predslov O. Malevič, doslov T. V. Ivaščenko]. 1. vyd. Moskva: Raduga, 1989. 544 s. ISBN 5-05-002374-2.
 • Volite kraljicu Mariju Tereziju [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú do chorvátčiny prel. Anka Katušič-Balen]. 499 s. Zagreb: Mladost, 1989.
 • Adorati regina. [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú do rumunčiny prel. Ondrej Štefanko, Florin Banescu Timişoara]. Editura Facla, 1991. 560 s.
 • Es lebe die Königin: Roman [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú; do nem. prel. Gustav Just]. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998. 648 s.
 • Milujte královnu [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú do češtiny prel. Václav Králíček, obálka Petra Süsserová]. 1. (neskrátené) vyd. Praha: Rodiče, 2003. 476 s. ISBN 978-80-86695-06-8.
 • Kochajcie krółową [Zo slovenského orig. Milujte kráľovnú; do poľ. preložil Andrzej Czcibor-Piotrowski]. 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2003. 476 s. ISBN 83-87842-83-4. [Vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC].
 • Zeit der Meister [Zo slovenského orig. Čas majstrov – 1. diel Majster M. S.; do nemčiny prel. Johannes Eigner]. 1. vyd. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2007. 399 s. ISBN 978-3-85129-565-8. [Vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC].
 • Vrahovia [poviedky; po arabsky]. 132 s. Cairo Sphinx Agency, 2009. [Vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC].
 • Rozkoše dávných časů. [Zo slovenského orig. Rozkoše dávnych čias; do češ. preložil Miroslav Zelinský; obálka Miroslav Huptych, DDV s.r.o. a Turčan-Delta s.r.o.]. Praha: Slovenský literárny klub v ČR, 2014. 430 s. [Vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC].
 • Věřte císaři: Historický román o císaři Josefu II. [Zo slovenského orig. Verte cisárovi preložil Miroslav Zelinský]. 1. vyd. Brno: Host, 2017. 437 s. ISBN 978-80-7577-041-7.
 • Milujte královnu: Historický román o královně a císařovně Marii Terezii. [Zo slovenského orig. Milujte kráľovú preložil Václav Králíček]. 1. vyd. Brno: Host, 2017. 589 s. ISBN 978-80-7577-124-7.
 • Es lebe die Königin: ein Maria-Theresia-Roman [Zo slovenského orig. Milujte kráľovú do nemčiny preložil von Gustav Just]. 1. vyd. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2018. 557 s. ISBN 978-3-99029-270-9. [Vyšlo s podporou Komisie SLOLIA LIC].

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • Dhammapadam: Buddhove slová múdrosti [preklad Budhových aforizmov a štúdia o budhizme a a jeho vzťahu k európskej kresťanskej civilizácii; doslov: Dalimír Hajko]. 1. vyd. Bratislava: Hajko & Hajková, 2000. 112 s.
 • FOGLAR, Jaroslav: Chlapci od Bobrej rieky. Ilustr. Jozef Trepáč. [Z čes. orig. Hoši od Bobří řeky preložil doslov napísal Anton Hykisch]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1967. 178 s.
 • FOGLAR, Jaroslav: Chlapci od Bobrej rieky. Ilustr. Jozef Cesnak. [Z čes. orig. Hoši od Bobří řeky preložil Anton Hykisch]. 1. vyd. Bratislava: Gemini, 1991. 152 s. ISBN 80-85265-01-X.

OCENENIA

 • Pribinov kríž I. triedy (1998) – štátne vyznamenanie od prezidenta Slovenskej republiky
 • Hlavná Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 za román Verte cisárovi (udelená 2017)
 • Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Ladislava Ťažkého za rok 2016 za prózu Verte cisárovi (udelená 2017)
 • Cena Miroslava Ivanova českého Klubu autorov literatúry faktu za trvalý prínos do českej a slovenskej literatúry faktu (2016)
 • Ocenenie Asociácie spisovateľských organizácií Slovenska (AOSS) a SSS za celoživotné dielo v oblasti prózy a publicistiky pri príležitostí Dní slovenskej literatúry (2014)
 • Cena Fra Angelico v kategórii slovesné dielo za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013 udelila Biskupská konferencia Slovenska (2014)
 • Európska cena TREBBIA za celoživotné dielo (Praha 2013)
 • Nositeľ ocenenia Identifikačný kód Slovenska (2012)
 • Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2010 (2011)
 • Ocenenie Osobnosť Petržalky (2012) – z rúk starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka V. Bajana
 • Hlavná Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2009 za román  roka Rozkoše dávnych čias (udelená 2009)
 • Cena Slovenského centra PEN za rok 2007 za román Spomeň si na cára (2008)
 • Cena Egona Ervina Kischa  za príbehy zo sveta Sám v cudzích mestách (2007) – na Stretnutí českých a slovenských autorov literatúry faktu
 • Ocenenie a diplom Kanadsko-slovenskej obchodnej komory za literatúru (2005) – z rúk jej prezidenta Ing. Jozepha M. Burzu
 • Cena Egona Ervina Kischa za knihu Ako chutí politika   (2005) – na Stretnutí českých a slovenských autorov literatúry faktu
 • Cena Egona Ervina Kischa za knihu Čo si o tom myslím (2004)
 • Literárna cena Všeobecnej úverovej banky za rok 2001 vo sfére finančníctva a bankovníctva za knihu Nebojme sa sveta – Sprievodca globálnym myslením   (2002)
 • Literárna cena Banskej Štiavnice v súčinnosti so Spolkom slovenských spisovateľov (2002) pri príležitosti životného jubilea s prihliadnutím na umelecky hodnotný dvojzväzkový román spätý z prostredím B. Štiavnice Čas majstrov

 

BIOGRAFIA A BIBLIOGRAFIA AUTORA

Personálna bibliografia
 • Anton Hykisch: personálna bibliografia [zostavila: Marta Mikitová]. 1. vyd. Levice: Tekovská knižnica, 2002. 130 s. ISBN 978-80-8114-142-3.
 • Anton Hykisch: Personálna bibliografia (2002 – 2012). [Zostavili PhDr. Eva Kobelová, Mgr. Miroslava Hajtmánková; zodpovedný redaktor: PhDr. Vladimír Grigar, Katarína Kurillová]. 1. vyd. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, 2013. 51 [voľ. listov v obale]. ISBN 978-80-970092-5-0.
Slovníky, encyklopédie, zborníky
 • HYKISCH, Anton. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 174 – 175.
 • MARČOK, Viliam, a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC, 2006.
 • SLIACKY, Ondrej: Anton Hykisch. In: Sliacky, O., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC, 2009.
 • SOUČKOVÁ, M.: Anton Hykisch. In: Mikula, V., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.
Internetové zdroje o autorovi
 • Anton Hykisch. In: DFb.cz [online]. [Citované 7. 10. 2014].  Dostupné na internete: <TU>.
 • Anton Hykisch. In: Literama [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: .
 • Anton Hykisch. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 7. 10. 2014].  Dostupné na internete:  <TU>.
 • Anton Hykisch. In: Literat.sk BETA [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Anton Hykisch. In: Wikipédia [online]. [Citované 7. 10. 2014]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Anton Hykisch, podpredseda SC PEN. In: SC PEN [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Cenu Miroslava Ivanova za knihy literatúry faktu udelia na Světe knihy v Prahe 13. 5. 2016 aj členovi SSS Antonovi Hykischovi. In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.
 • GREGOR, Ján: Bankári ocenili literátov In: Kultúra [online]. Uverejnené: 25. 6. 2002 [citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HYKISCH, Anton. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 31. 10. 2014; 1. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HYKISCH, Anton. In: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HYKISCH, Anton. In: Univerzitná knižnica Bratislava [online]. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HYKISCH, Anton  [online]. In: Vydavateľstvo Formát. August 2008. [Citované 7. 12. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Identifikačný kód Slovenska VI. In: Artem: ume-nie/áno[online]. Uverejnené: 25. 6. 2002 [citované 1. 8. 2018.]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Verte cisárovi. Autor: Anton Hykisch. In: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) [online]. [Citované 1. 8. 2018.]. Dostupné na internete: <TU>.

AUTORIZÁCIA (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Hykisch, Anton: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [online]. E-mail komu: literarny.tyzdennik@gmail.com, 8. 12. 2014 [od: Anton Hykisch, autorizoval]. Príloha Microsoft Word. 6 s. Bratislava: rkp., 2014.