POLIAKOVÁ, Blanka

POLIAKOVÁ, Blanka

[* 19. 7. 1936 Banská Bystrica]

Blanka Poliaková, rod. Kohútová, poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, redaktora, sa narodila 19. júla 1936 v Banskej Bystrici. Pseudonym Andrea Kohútová.

Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde aj zmaturovala (1954).

Pracovala ako hlásateľka miestneho rozhlasu (1954), kalkulantka Stavoindustrie (1955), kreslička Vojenského kartografického ústavu (1956 – 1958), pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici (1958 – 1968), redaktorka vydavateľstva Mladé letá (1969) a redaktorka časopisu Slovenka v Bratislave (1970 – 1993).

Debutovala básnickou zbierkou Požičaj mi deň (1963), v ktorej prevažujú prírodné motívy a emotívne vnímanie sveta. V nasledujúcich zbierkach intímnej lyriky Zaklínadlá (1965), Malý svet a Nepovedala som nahlas (obe 1977) sa zamýšľa nad krehkosťou ľúbostného citu, dočasnosťou šťastia a trvalými hodnotami v ľudskom živote, pritom nezabúda ani na spoločenské väzby. Zbierka Listy (1984), napísaná voľným veršom, je ľúbostnou poémou o citovom svete súčasnej ženy. Vydala ďalšie zbierky: Skôr ako potemnie slnko (2003), Leto v kolíske jabloní (2015) a výber zo všetkých siedmich zbierok Zo záhrady srdca (2016). Zložitý vnútorný svet mladých ľudí zobrazila v próze Dedičstvo (1968), reportáže z ciest po Bulharsku zhrnula do knihy V mojich stopách more (1987). Pre deti predškolského veku napísala verše Aha, mama, ja už viem (1985) a Aha, oco, ako rastiem (1990) a Aha, máme bračeka (2011), v ktorých bez moralizovania vštepuje deťom zmysel pre dobro, krásu a ľudskosť. Napísala variácie veršov, inšpirované jednotlivými básňami klasika perzskej literatúry Hafeza zo Šírazu (14. storočie), ktoré vyšli v preklade jeho básní s názvom Za ranného šera pohladiť ružu šiel som (2015, výber z jeho diela, preklad básní z perzštiny do slovenčiny a poznámky pripravila Gabriela Valehrachová). Venuje sa aj výtvarnému umeniu, vystavovala maľbu na skle v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (2009).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Požičaj mi deň. 1. vyd. Bratislava: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963. 61 s.
 • Zaklínadlá. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľov, 1965. 35 s. (viaz.). Edícia Slovenská poézia zv. 5.
 • Malý svet. 1. vyd. [Vladimír Popovič]. Bratislava: Slovenský spisovateľov, 1977. 59 s.
 • Listy. 1. vyd. Martin: Osveta, 1984. 85 s. (viaz.)
 • Nepovedala som nahlas. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1998. ISBN 80-88735-66-1. 81 s.
 • Skôr ako potemnie slnko. 1. vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,  2002. 39 s. ISBN 80-8061-135-1 (brož.).
 • Leto v kolíske jabloní. 1. vyd. Bratislava: Mayor, 2015. ISBN 978-80-969133-6-7. 58 s.
 • Zo záhrady srdca. [výber.] [fotografie Klára Valentová]. 1. vyd. Bratislava: Mayor, 2016. 2016. ISBN 978-80-969133-7-4.

Próza

 • Dedičstvo. 1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1968. (viaz.) 132 s. Edícia Živý prúd, zv. 50.
 • V mojich stopách more. [ilustr. Jozef Baláž]. Martin: Osveta, 1987. 115 s.

Pre deti a mládež

 • Aha, mama, ja už viem! 1. vyd. [Ilustrovala Daniela Ondreičková]. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 • Aha, oco, ako rastiem! 1. vyd.  [Ilustrovala Daniela Ondreičková]. Bratislava: Mladé letá, 1990. ISBN 80-06-00168-5. 30 s.
 • Aha, máme bračeka! 1. vyd. [Ilustrovala Daniela Ondreičková]. Bratislava: Mayor, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969133-4-3. 37 s.

Iné

 • Hãfez zo Šírãzu: Za ranného šera pohladiť ružu šiel som. [z perštiny vybrala a preložila Gabriela Valehrachová; variácie veršov, inšpirované jednotlivými básňami  napísala Blanka Poliaková]. 1. vyd. 103 s. Bratislava: Mayor, s. r. o., 2015.  ISBN: 9788096913350 (brož.).

ŠTÚDIE A RECENZIE O  AUTORKINOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Blanka Poliaková: Bibliografický leták. [Zostavila: Katarína Donovalová, zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec]. Vydala: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v roku 2011. In: VKMK [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • POLIAKOVÁ, Blanaka. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 372.

Databázy

 • Blanka Poliaková: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Vlastná internetová stránka

 • Blanka Poliaková. In: Facebook [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Blanka Poliaková. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Hãfez zo Šírãzu: Za ranného šera pohladiť ružu šiel som.  In: Martinus [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Blanka Poliaková. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • In: Web [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Poliaková, Blanka. In: ŠVK Košice [online].. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Poliaková, Blanka. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online].. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Poliaková, Blanka. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Blanka Poliaková: Maľba na skle: Pozývame Vás na výstavu v našich priestoroch. In: ŠVKBB [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.