HORSKÝ, Štefan

HORSKÝ, Štefan

* 1. 9. 1929 Stupava  (okres Malacky)

Štefan Horský (Hason) – autor literatúry faktu, publicista, rozhlasový redaktor, archivár, kronikár.

Narodil sa v Stupave 1. septembra 1929. Detstvo a mládenectvo prežil na samote železničného strážneho dvojdomčeka na Marcheggských mostoch, v objatí prírody, v trojuholníku železničných tratí a dvadsaťjeden klenbových mostov: Devínska Nová Ves – Devínske Jazero – Marchegg. Odtiaľ dochádzal do školy v Stupave, Devínskej Novej Vsi a v Bratislave. Študoval na Obchodnej akadémii v Bratislave, kde aj maturoval. Do Slovenského rozhlasu nastúpil v roku 1952, kde sa stal  rozhlasovým redaktorom a neskôr šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva Slovenského rozhlasu. Keď ho po roku 1968 odvolali – pre vysielanie rozhlasu počas okupácie v roku 1968 – z funkcie šéfredaktora, znamenalo to zákaz tvorivej práce a odstavenie od rozhlasového mikrofónu. Dve desaťročia pracoval v Metodicko-výskumnom kabinete Čs. rozhlasu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a sčasti rozhlasovému výskumu. Vďaka Horského celoživotnej kronikárskej dôslednosti a historickým záznamom poznáme zástoj Slovenského rozhlasu v 40-ročnom období národných dejín. Spolu s novinárom Jozefom Belešom každoročne pripravoval osem ročníkov Magazínu rybára, v ktorých sa prejavil ako vášnivý ochranca prírody a života a vyznávač krásy primoravských scenérií.

Dávni i nedávni rozhlasáci vedia, že ak sa chce niekto niečo dozvedieť o rozhlase či jeho osobnostiach, vyhľadá Štefana Horského a jeho knižky o rozhlase: Vidieť svet ušami (20 hodín s rádiom) vydal roku 1988, Dívaj sa ušami roku 2004 a Rozhlas nesmie mlčať, ktorú napísal spolu s už nežijúcim Martinom Bakossom, vyšla roku 2009. Hoci sa po vojne sa stal rozhlasovým redaktorom, jeho memoáre patria do literatúry faktu, keďže presahujú osobné zážitky – opierajú sa o historické pramene a neskoršie poznatky.

Roky vojny, opísal pôsobivo – ako ju videl z obloka strážneho domčeka na trati z Veľkonemeckej ríše, čo sa na šesť rokov zmenil aj na „nemeckú kasáreň“ – v knihe Obluda na koľajniciach 1938 – 1945 (2007).  Rodnému kraju sa venuje aj v knihe Marcheggské mosty, mosty cez slovenskú Amazóniu (2006).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

  • Športová reportáž vo svetle výkonov reportérov na majstrovstvách sveta v hokeji a vo futbale 1974: (výsledok sondy):  Študijná pomôcka pre rozhlasových pracovníkov. 111 s. Bratislava: Československý rozhlas, 1975.
  • Reportáž v rozhlase: Materiály zo seminára Regionálneho a národnostného vysielania v Malackách. 96 s. [Bratislava: Čs. rozhlas , 1981].
  • Vidieť svet ušami: 20 hodín s rádiom. [Kniž. graf. Jozef Turzo.] 248 s. Martin: Osveta, 1988.
  • Dívaj sa ušami. 177 s. Bratislava: Printservis, 2004.
  • Rozhlas nesmie mlčať: august 1968 v Československom rozhlase na Slovensku v Bratislave [spoluautor Martin Bakoss]. 116 s. Nitra: N-PRINTplus, 2009.
  • Obluda na koľajniciach 1938 – 1945. [Kresby Milan Horský]  Bratislava: Print Servis, 1993; 326 s. Bratislava: SB Press v spolupráci s Printservisom, 2007.
  • Marcheggské mosty, mosty cez slovenskú Amazóniu. [Fotografie: Vladimír Sestrienka, Peter Rác.] 55 s. [Stupava]: OZ Pre Záhorie, 2006.

 

O AUTOROVI A JEHO DIELE
Periodiká
  • Štefan Horský: Zanietený dokumentarista „neviditeľných“. In: Literárny týždenník, roč. XXVII., č. 29 – 30, 2014. ISSN  0862-5999.
Interentové zdroje o autorovi
  • Štefan Horský. In.: Mestské kultúrne a informačné centrum, Stupava. Dostupné na internete: TU.