ČOMAJ, Ján

ČOMAJ, Ján

[* 17. 4. 1935 v Radzovce (okres Lučenec)]

Ján Čomaj, spisovateľ, novinár, reportér, publicista, esejista, autor literatúry faktu, redaktor, vysokoškolský pedagóg, sa narodil sa 17. apríla 1935 v Radzovciach v okrese Lučenec. Žije v meste Šaštín-Stráže.

Prvé dve triedy ľudovej školy vychodil v Kokave nad Rimavicou, tretiu a štvrtú vo Zvolene. Po skončení vojny a navrátení okupovaných území k Slovensku jeho rodina odišla do Lučenca, kde začal  chodiť do Gymnázia B. S. Timravy (1945), po roku však jeho otca znova preložili do Zvolena, preto pokračoval v štúdiu na Gymnáziu vo Zvolene, kde aj maturoval (1953). Absolvoval odbor literárna veda – slovenčina a novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1953 – 1958). Už počas štúdií od roku 1954 pôsobil ako redaktor – elév v mládežníckom denníku Smena, v ktorom po ukončení štúdií pracoval ako redaktor a voľný reportér. Roku 1965 inicioval vznik Smeny na nedeľu, v nej pôsobil ako vedúci redaktor (1966, 1967 a 1969). V roku 1970 musel z redakcie pre svoje postoje k okupácii Česko-Slovenska odísť, v období normalizácie nesmel publikovať a pôsobiť v tlači. Krátky čas bol vedúcim zariadenia Zväzu slovenských architektov pre tvorbu a propagáciu A-PRESS (1971), po jeho zrušení sa zamestnal ako montážny robotník aranžérskej dielni v Slovšporte (1971 – 1972), potom pracoval ako fotolaborant, náborár a dispečer vo výrobnom družstve invalidov Služba v Bratislave (1972 – 1990). V roku 1990 sa stal riaditeľom tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR a roku 1991 riaditeľom vydavateľstva Národná obroda, a. s. Pracoval ako zástupca šéfredaktora denníka Slovenská republika (1993 – 1999). Súčasne bol externým lektorom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (1993 – 1998), potom v Akadémii umení v Banskej Bystrici (1999 – 2000). Od roku 1999 pôsobí v slobodnom povolaní.

Vynikol ako žurnalista, publicista, no najmä ako reportér, patrí medzi najvýraznejších slovenských reportérov šesťdesiatych rokov i prelomu storočia. Na pôde Smeny a Smeny na nedeľu sa zaradil do silnej skupiny reportérov, ktorých reportérska činnosť presiahla konvenčné publicistické žánre a svojimi literárno-estetickými kvalitami zasahovala do umeleckej literatúry. Zároveň spolupracoval s populárnymi mládežníckymi vysielaniami rozhlasu (Na modrej vlne) a televízie (Mladými očami). Samostatne debutoval knihou reportáží Hviezdy spievajú (1963) o životnom štýle populárnych spevákov. Tragické okamihy a osudy ľudí rozličných povolaní a z rozmanitých sociálnych prostredí opísal v druhej reportážnej knihe Smrť sedí vpredu (1965). O ľuďoch, ktorí sa často náhodne alebo zhlukom nešťastných okolností, ale aj vlastným ľahkovážnym prístupom k životu dostali do rozporu so zákonom, rozpráva ďalšia kniha reportáží Počmáraný život (1967, 1968). S Jurajom Verešom napísal dokumentárnu knihu o zákulisí udalostí roku 1968 Čo nebolo v novinách – August 68 (1990). V knihe reportáží Veľký biliardový stôl (1993) vyrozprával tragické osudy mnohých bývalých dôstojníkov Slovenskej armády a veliteľov SNP, ktorí sa neskôr dostali zásluhou politických intríg do nemilosti novej moci a boli politicky prenasledovaní, väznení a týraní. Mnohí z nich v dôsledku toho predčasne umreli, a to aj vo väzniciach. V knihe cestopisných reportáží Túlačky (1995) opísal svoje zážitky z ciest po Kanade, Grécku, Francúzsku, Sardínii a Izraeli. Dojmy z ciest zároveň komentoval nadčasovými úvahami. V knihe biografických esejí Kruté osudy (1997) vyrozprával životné príbehy slovenských osobností z oblasti politiky, umenia a športu, ktorých život bol predčasne a násilne pretrhnutý tragickými okolnosťami. Sú to príbehy o politikovi Alexandrovi Dubčekovi, novinárovi Gavrilovi Gryzlovovi, hercoch Jánovi Jamnickom a Ivanovi Mistríkovi, horolezcovi Jozefovi Psotkovi a iných. Na stránkach jeho knihy Neskutočné príbehy (2013) sa odvíjajú životné osudy perzekuovaných osobností – slovenského básnika Andreja  Žarnova, lekára, ktorého prekliatim sa stala poľská Katyň, nezmyselný proces s pracovníkmi na prvej  modernej slovenskej všeobecnej encyklopédie na čele s mladým vedcom a sociológom doc. PhDr. Alexandrom Hirnerom, ktorého s ďalšími encyklopedistami po idelologickom obvinení z buržoázneho nacionalizmu zatkli a väznili ako nepriateľov socializmu,  príbehy režiséra  a herca SND Jána Jamnického, novinára, reportéra Gavrila Gryzlova, herca SND Ivan Mistríka či horolezca Jozefa Justa. Je spoluautorom memoárových kníh Predčasné pamäti (Milan Bako, 1997), Žena menom Katarína (Katarína Pospíchalová, 1998) a Spomínanie bez konca (William Schiffer, 1998). Napísal sériu životopisných kníh (o V. Zamarovskom, I. Bizmayerovi, E. Kristinovej, Š. Kvietikovi a i.) a knihu o slovenskom fenoméne – Drotárska odysea (2012). Spolupracuje s televíziou a rozhlasom, je autorom viacerých scenárov televíznych filmov, rozhlasových dramatizácií i fíčrov.

Za svoju tvorbu dostal viaceré významné ocenenia, je sedemnásobným laureátom medzinárodnej Ceny Egona Ervina Kischa udeľovanej za literatúru faktu, získal Výročnú cenu Literárneho fondu (1990, 1995), Cenu Ľudovíta Štúra (1997), Plaketu Sv. Cyrila a Metoda (1998), Prémiu Vydavateľstva SSS (1999) či Hlavnú cenu PEN klubu za tvorbu (2000).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a jeho predstavenstva, členom Klubu literatúry faktu a čestným členom PEN klubu.

DIELA

Esej

 • Slovenské bludy a bludiská. 2012.

Literatúra faktu

 • Deň mal 360 hodín. [s O. Fülöpom]. 1958.
 • Smrť sedí vpredu. 1964.
 • Hviezdy spievajú. 1965, 1968.
 • Počmáraný život. 1967, 1968.
 • Čo nebolo v novinách – August 1968. [s J. Verešom]. 1990.
 • Veľký biliardový stôl. 1993.
 • Túlačky. 1995.
 • Kruté osudy. 1997.
 • Deň plný drám. 2003.
 • Hlina ako osud. 2003.
 • Triumf strachu. 2003.
 • Tisíc a jedna žena sochára Bartfaya. 2005.
 • Architekt Svetko. 2006.
 • Čakanie na koniec. Príbehy odsúdených na doživotie. 2006.
 • Fenomén Zamarovský. 2006.
 • Zastavený čas. Životný príbeh fotografa Neheru. 2006.
 • Návraty Arpáda Račka. 2007.
 • Pyžamová revolúcia.  [s A. Blahom a kol.]. 2007.
 • Tisíc a jeden príbeh sochára Bartfaya. 2007.
 • Eva Kristinová. Spomienky herečky. 2008.
 • Mág z Očovej. Ján Berky-Mrenica. 2008.
 • Štefan Kvietik. Život bez opony. 2009.
 • Jozef Iľko. S počasím si tykám. 2010.
 • Neskutočné príbehy. 2013.

Odborná literatúra

 • Šachová Bratislava. [s M. Nevrlým]. 2005.
 • Petržalka. Engerau-Ligetfalu. 2008, 2009.
 • Búranie Podhradia. Stavba Mosta SNP. 2010.
 • Drotárska odysea. [s J. Bončom]. 2012.
 • Prezidentský palác. 2012.

Literárna veda

 • Jozef Hnitka alebo Múrom proti hlave. 2013.

Publicistika

 • Čas a ty. [s T. Procházkom]. Bratislava: Smena, 1966.
 • Rozhovor so súčasníkom. [s D. Kuželom]. Bratislava: Smena, 1967.
 • Očová, Očová. Bratislava: Erpo, 1977.
 • Storočnica Palmy. [s J. Verešom]. Bratislava: Erpo, 1985.
 • Horúce témy. [s kol.]. Bratislava: Tatrapress, 1990.
 • Vec verejná. [s kol.]. Bratislava: Salus, 1996.
 • Veda, médiá a politika. [s kol.] Bratislava: Vydavateľstvo VEDA, 2008.
 • Dokonalý súmrak alebo Budmerické inšpirácie. [s B. Bodaczom a kol.] Martin: Matica slovenská, 2015.

Scenáristika

 • Hodina nad cudzím hrobom. 1967.
 • Kakara. 1967.
 • Kto zavraždil tých židov. 1968.
 • Smrť Márie. 1968.

Rozhlasová tvorba

 • Balada o encyklopédii. [o procese s matičiarmi]
 • Hmly nad sochárom. [o J. Koniarkovi]
 • Kliatba nad architektom [o prof. E. Kramárovi]
 • Let s prestreleným srdcom [fíčer o I. Mistríkovi]
 • Most medzi bratmi [o prekladateľovi J. Jankovičovi]
 • Posledný habán [o I. Bizmayerovi]
 • Teroristi sveta. [14-dielny dramatizovaný rozhlasový seriál]
 • Zahral si svoju smrť [o Dr. J. Jamnickom]

OCENENIA

 • Cena Zväzu československých architektov (1964)
 • Cena mladých novinárov (1964, 1966, 1967, 1968)
 • Ocenenia v Celoštátnej novinárskej súťaži (1964, 1965, 1967)
 • Víťazstvo v ankete Dvanásť najobľúbenejších (1966, 1967)
 • Cena Československého rozhlasu (1967)
 • Štátne vyznamenanie k 50. výročiu ČSR (1968)
 • Cena vydavateľstva Smena (1968)
 • Výročná cena Literárneho fondu (1990, 1995)
 • Cena Ľudovíta Štúra (1997)
 • Plaketa Sv. Cyrila a Metoda (1998)
 • Prémia Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (1999)
 • Hlavná cena PEN clubu za tvorbu rok 2000
 • sedemnásobný laureát Ceny Egona Ervina Kischa

O AUTOROVOM DIELE

Monografie a štúdie v publikáciách

 • HYKISCH, Anton: Slovo na záver. In: Čomaj, Ján: Smrť sedí vpredu. Bratislava 1964
 • MACHALA, Drahoslav: Predslov. In: Čomaj, Ján: Kruté osudy. Bratislava: Vydavateľstvo SSS 1997.
 • KALISKÝ, Roman: Umenie reportáže v prácach Jána Čomaja. In: Čomaj, Ján: Veľký biliardový stôl. Bratislava: Smena 1993.
 • HALVONÍK, Alexander: Fakty Jána Čomaja. In: Čomaj, Ján: Deň plný drám, 2002.
 • ŤAŽKÝ, Ladislav: Od drotárskeho fleku ku kráľovskému šperku. In: Čomaj, Ján: Drotárska odysea, Matica slovenská, Martin, 2011.

Recenzie a štúdie V periodikách a na interentových stránkach

 • KALNÝ, Slávo: Ján Čomaj: Mág z Očovej. Ján Berky-Mrenica. In: Knižná revue, 19, 2009, č. 11.
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Ján Čomaj: Eva Kristinová. Spomienky herečky. In: Knižná revue, 19, 2009, č. 8.
 • BALÁŽ, Aton.: Fenomén Ján Čomaj (Príspevok k hodnoteniu slovenskej literatúry faktu za rok 2006). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 16 – 17.
 • SZABÓ, Ivan: Ján Čomaj – Neskutočné príbehy. In: Rádio Devín.  Uverejnené: 30.04.2014 13:20. Internet: TU.

Rozhovory

 • Čomaj, J.: Reportáž ako pomník obetiam (Rozhovor). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 13.

BIOGRAFIA A BIBLIOGRAFIA

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: ČOMAJ, Ján: heslo – autorizácia (bibografia, bibliografia, ocenenia, o autorovi a jeho diele  a i.) [online]. E-mail od: jcomaj@gmail.com, 3. 4. 2015 18:46, komu: literarny.tyzdennik@gmail.com [cit. 4. 4. 2015].

Encyklopédie, slovníky

 • ČOMAJ, Ján. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 74.
 • ČOMAJ, Ján. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.

Interentové zdroje

 • Ján Čomaj [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z interentu: TU.
 • Ján Čomaj [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z interentu: TU.
 • Ján Čomaj [online]. In: Slovenské centrum P.E.N [Citované 12. 2. 2015]. Dostupné z interentu: TU.