HEGEROVÁ, Viera

HEGEROVÁ, Viera

[* 9. 10. 1933 Banská Bystrica]

Viera Hegerová, prekladateľka, editorka, redaktorka, sa narodila 9. 10. 1933 v Banskej Bystrici. Žije v Bratislave.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • Hegerová, Viera. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 143.

Internetové zdroje

  • Viera Hegerová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.