GLUŠTÍKOVÁ, Oľga

GLUŠTÍKOVÁ, Oľga

[* 3. 8. 1987 Trstená]

Oľga Gluštíková, Mgr., poetka, publicistka, redaktorka, sa narodila 3. augusta 1987 v Trstenej, na Orave, v jednej z najsevernejších obcí Slovenska.

Vyštudovala žurnalistiku, pôsobila v miestnych aj regionál­nych novinách na Orave a neskôr ako redaktorka zahraničného spra­vodajstva v ekonomickom denníku Hospodárske noviny. V súčasnosti mediálne zastupuje tri stavebné spoločnosti v Bratislave, kde aj žije.

Umiestnila sa vo viac ako desiatke literárnych súťaží na Slovensku (Wolkrova Po­lianka, Medziriadky, Cena Rudolfa Fabryho). Patrí medzi zakladate­ľov Bratislavského literárneho klubu BRAK, ktorý združuje mladých autorov poézie iprózy. Publikuje recenzie v mesačníku Knižná revue a vlastnú tvorbu v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky a časopise Spolku slovenských spisovateľov Li­terárny týždenník. Debutovala zbierkou poézie Uložená do stromov (2014), po nej jej vyšla jej druhá zbierka poézie snázvom Atlas biolo­gických žien (2017), za ktorú získala Prémiu Literárneho fondu za poéziu –v rámci Ceny LF za pôvodnú tvorbu.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.