BILY, Jozef

BILY, Jozef

[* 24. 4. 1946 Benkovce, okres Vranov nad Topľou]

Jozef Bily, RNDr., básnik, satirik, humorista, aforista, autor literatúry pre deti a mládež, pedagóg, sa narodil 24. apríla 1946 v Benkovciach, v malebnej dedinke na úpätí Východoslovenskej nížiny, v okrese Vranov nad Topľou. V rodisku prežil detstvo s rodičmi a mladšou sestrou Martou. Je ženatý s manželkou Evou, s ktorou majú dcéry Katarínu a Evu. Žije vo Zvolene.

Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde aj maturoval (1964). Absolvoval odbor fyzika a chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1970, RNDr.). V rámci vojenčiny slúžil na Vojenskej leteckej škole v Prešove (1970 – 1972), kde pôsobil aj ako pedagóg. Keď sa oženil, presťahoval sa za manželkou do Zvolena (1972), kde pracoval ako stredoškolský profesor na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene a jeho riaditeľ (1990 – 2007).

Venuje najmä satiricko-humoristickej tvorbe, v ktorej dominujú epigramy, satirické básne, napísal však aj množstvo humoresiek a scénok. Venuje sa i tvorbe poézie pre deti.  Písať začal, keď sa presťahoval na stredné Slovensko  (od roku 1972). Už ako začínajúci autor sa zúčastňoval celoslovenských súťaží humoristov, kde získal viaceré ocenenia. Svoju tvorbu prezentoval najmä v rozhlasových reláciách Maratón, Banskobystrický sobotník a v rozličných časopisoch ako Tele Plus, Stop, Učiteľské noviny, Romboid, Šport, Nedeľná Pravda, Smena na nedeľu, Roháč, Bumerang, Kocúrkovo, Nové Slovo, Smer, Vpred, Zvolenské noviny, Kultúrny mesačník, Lišiak, Slovenská REPUBLIKA, Hlas robotníkov, Extra, Pedagogické noviny a Literárny týždenník. Práce pre deti uverejňoval v časopisoch Zornička, Včielka, Kamarát, Ohník a i. Prvú ucelenejšiu kolekciu zo svojej tvorby knižne publikoval v zborníku stredoslovenských humoristov Po valasky od zeme: Prvý stredoslovenský satirohumorikon  (1983), ktorý zostavil Ondrej Bosík. Samostatne knižne debutoval súborom rečňovaniek pre deti Je dobre žirafe (1990). Vydal satirické epigramy, aforizmy a básne: Čierne na bielom (1998), A prečo nie (2001), Drobničky XXL (2003), Inobranie: Aforizmy na iný spôsob (2006), Ihly v kope múzy (2007), Marfi plus: Takmer Murphyho zákony od vymyslených ľudí (2008), Život jedna báseň (2010), Tak sa z hory ozýva (2011), Pýtajte sa, ste v poradí (2011), Pa/chute politiky (2012), Veselé mozgové príhody (2013), Pa/chute politiky plus (2015) a PaChute politiky MÍNUS (2017). Pre deti i dospelých knižku Bláznivá škola Jožka Bilyho: Perly a perličky, hlasy a hlášky zo študentskej a učiteľskej tašky (2009).

Za literárne dielo ho ocenili v celoslovenskej súťaži učiteľov Chalupkovo Brezno prvým miestom v odbore poézia (1984), druhým miestom v odbore poézia (1981) a tretím miestom v odbore próza (1984). Získal odmenu v súťaži Slovenského literárneho fondu za oblasť poézie (1993) a za oblasť detskej poézie (1993). Je nositeľom Ceny primátora mesta Zvolen (2007) a Ceny predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (2011).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 1996).

DIELA

Poézia, aforizmy

 • Čierne na bielom. [satirická poézia – epigramy]. 1. vyd. Hontianske Nemce: Liton, 1998. 60 s. ISBN 8096726927.
 • A prečo nie. [epigramy.] [ilustroval Walter Ihring; edit. Alexander Halvoník]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. 48 s. ISBN 8080610738.
 • Drobničky XXL.  [grafika: Helena Turčanová]. 1. vyd. [Zvolen: Klemo], 2003. 109 s. ISBN 8096866249.
 • Inobranie: Aforizmy na iný spôsob. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2006. 70 s. ISBN 8080642524 (viaz.).
 • Ihly v kope múzy. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2007. 79 s. ISBN 9788080642815 (viaz.).
 • Marfi plus: Takmer Murphyho zákony od vymyslených ľudí. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2008. 93 s. ISBN 9788080643102 (viaz.).
 • Život jedna báseň. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2010. 126 s. ISBN 9788080643805 (viaz.).
 • Tak sa z hory ozýva. [Ilustrácie: Helena Turčanová]. 1. vyd. Žilina: Agentúra pre regionálny rozvoj, 2011. 80 s. ISBN 9788097072803 (brož.).
 • Pýtajte sa, ste v poradí. [Ilustrátorka Helena Turčanová]. 1. vyd. Košice: Elfa, 2011. 103 s. ISBN 9788080861872 (viaz.).
 • Pa/chute politiky [Ilustrátorka Helena Turčanová.] 1. vyd. Košice: Elfa, 2012. 132 s. ISBN 9788080862022 (viaz.).
 • Veselé mozgové príhody. [Ilustrátorka: Helena Turčanová]. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Elfa, s. r. o., 2013. 138 s. ISBN 9788080862329 (viaz.).
 • Pa/chute politiky plus. 1. vyd.  Košice: Vydavateľstvo Elfa, s. r. o., 2015. 131 s. ISBN 978-80-8086-247-3 (viaz.).
 • PaChute politiky MÍNUS. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Elfa, s. r. o., 2017. 126 s. ISBN 978-80-8086-261-9 (viaz.).

Poézia, aforizmy – antológie, zborníky

 • Po valasky od zeme: Prvý stredoslovenský satirohumorikon. [Zostavil Ondrej Bosík]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1983. 252 s.

Literatúra pre deti a mládež

 • Kde je dobre žirafe. [verše pre deti]. [Ivan Riabič]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990. 16 s. ISBN 802170280X.
 • Bláznivá škola Jožka Bilyho: Perly a perličky, hlasy a hlášky zo študentskej a učiteľskej tašky. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2009. 110 s. ISBN 9788080643492 (viaz.).

Iné

 • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene: 1919 – 1994: Pamätnica. 1. vyd.  Zvolen: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, 1994. 91 s.
 • Lesy mesta Krupina. [Jozef Bily... (a kol.); editor Fedor Mikovič; ilustrácie Miroslav Bárdi; autori fotografií Karol Demuth... a i.] 1. vyd. Krupina: Mestské lesy, 2014. 227 s. ISBN  9788097176471 (viaz.).

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Zvolen v minulosti a počas SNP. [Zostavili Pavel Gajdoš, Jozef Bily]. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2014. 71 s. ISBN 9788022826518 (brož.).

OCENENIA

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži učiteľov v literárnej tvorby Chalúpkovo Brezno v kategórii poézia (1981)
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži učiteľov v literárnej tvorby Chalúpkovo Brezno v kategórii poézia (1984)
 • 3. miesto v celoslovenskej súťaži učiteľov v literárnej tvorby Chalúpkovo Brezno v kategórii próza (1984)
 • Odmena v súťaži Slovenského literárneho fondu za oblasť poézie (1993)
 • Odmena v súťaži Slovenského literárneho fondu za oblasť detskej poézie (1993)
 • Cena primátora mesta Zvolen (2007)
 • Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja  (2011)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Štúdie, recenzie, príspevky v periodikách

 • BEŇUŠKA, Ján: Život je jedna báseň podľa Bilyho. In: Novinky Zvolen. Roč. 2, č. 7 (2012), s. 4 – 5.
 • MAKO: RNDr. Jozef Bily. In: Mesačník Zvolena [online]. Roč. 19, č. 2 (1995), s. 18 – 21.
 • ŠAH: Jozef Bily – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158.
 • ŠTEVONKA, Ján: Pachute politiky plus Jozefa Bilyho boli pokrstené v knižnici [online]. Uverejnené: 14. 6. 2015. [Citované: 23. 6. 2015] Dostupné na internete: <TU>.

Rozhovory

 • BILY, Jozef – GUDZOVÁ, Anna: Hovorí, že píše a myslí v skratke: humorista Jozef Bily sa inšpiruje životom. In: Direkt. Roč. 1, č. 7 (15. 4. 1999), s. 4.
 • DRUGDOVÁ, Eva: Rozhovor: Zvolenčan Jožko Bily po krste novej knihy. Na čo v živote nikdy nezabudne? In: Zvolen Dnes 24 [online]. Uverejnené: 21. 4. 2017 [citované: 26. 4. 2017]. <TU>.
 • MOJŽIŠOVÁ, Ľuba: Humor je vážna vec. In: Zvolenské noviny. Roč. 12, č. 49 (8. 12. 2003), s. 4.
 • MOJŽIŠOVÁ, Ľubica: Jozef Bily: Politike som sa šťastne vyhol [online]. Vydané: 21. 4. 2013 [citované: 23. 6. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Jozef Bily: Bibliografický leták. [Zostavila: Mgr. Elena Matisková; zodp. red.: Ing. Milota Torňošová]. Zvolen: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 2016. In: KK ĽŠ Zvolen [online]. [Citované: 26. 4. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Jozef Bily. [Zostavila Katarína Donovalová; zodp. red.: Peter Klinec]. 1 zložený list ([6] s.). Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 2004. [Citované: 23. 6. 2015] Dostupné z internetu: <TU>.
 • PAŠKOVÁ, Soňa – MATISKOVÁ, Elena: Súčasní regionálni autori: Výberová regionálna bibliografia. 1. vyd. Zvolen: Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra, 1998, s. 7. ISBN 8085136058.

Slovníky, encyklopédie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd.. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 40.

Databázy

 • Jozef Bily: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 23. 1. 1997. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • BILY, Jozef. In: Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen 2008: Biografický slovník [online]. [Zostavila: Mgr. Elena Matisková]. Zvolen: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, 2008, s. 14, 15. ISBN 978-80-85136-39-5. [Citované 25. 4. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Bily, Jozef. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Bily, Jozef. In: Univerzitná knižnica Bratislava [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Bily. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné na internete: <TU>