GONDA, Milan

GONDA, Milan

[* 11. 1. 1954 v Lučenci]

Milan Gonda, PhDr., knihovník, kultúrny pracovník, organizátor literárneho života, prozaika, publicista, prekladateľ, editor, sa narodil 11. januára 1954 v Lučenci.

Vyštudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor knihovníctvo – latinčina.

Pracoval v Matici slovenskej v Martine (1979 – 1986) ako metodik pre knižnice a neskôr ako referent pre styk Matice slovenskej so zahraničnými krajanmi, v Slovenskej národnej knižnici Matice slovenskej v oblasti vzdelávania knihovníkov (1990 – 1997) a v Knižnom centre Žilina pôsobil (1997 – 2000). Bol riaditeľom Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (2000 – 2009). V súčasnosti pracuje ako odborný pracovník Slovenskom literárnom ústave Matice slovenskej v Martine a zároveň ako projektový manažér vo Vydavateľstve Matice slovenskej.

Do literatúry vstúpil debutom – knihou poviedok Pieskový hrdina (2002), vydal aj zbierku próz Život s r. o. (2004). Publikuje v literárnych časopisoch a v Slovenskom rozhlase. Zaoberá sa otázkami literárneho regionalizmu, problematike literárneho života a tvorby v regióne sa začal venovať ako riaditeľ Oravskej knižnice pred 10 rokmi a poznatky získaval z regiónu Orava čiastočne aj z Turca, publikoval o tom v slovenských a poľských knihovníckych a kultúrnych periodikách. Podieľa sa na organizovaní činnosti Združenia literárnych klubov Slovenska. Je členom Literárneho klubu Mädokýš – Martin. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Pieskový hrdina. 256 s. Martin: Matica slovenská, 2002.
 • Život s r. o. 2004. 83 s. Žilina: Knižné centrum , 2004

Odborná literatúra – bibliografistika

 • Práca s regionálnou literatúrou v ľudových knižniciach. 88 s. Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Milan Gonda: Výber titulov z edičných plánov slovenských vydavateľstiev na rok 1981. 103 s. Martin: Matica slovenská , 1980.

Iné

 • Ako sa rob/dí kniha. [text Stanislav Muntág a Milan Gonda]. 63 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010.

Literárna tvorba – preklady

 • BANCROFT, Stephanie: Druhý pokus  [z anglického originálu Almost a family preložil Milan Gonda] . 208 s. Martin: Wist , 2002.
 • Quick, Amanda: Rendezvous [preložil: M. Gonda]. 282 s. Martin: Wist, 2003.

Editorská činnosť

 • Päťdesiate výročie založenia Oravskej knižnice. [zost.: Milan Gonda]. Dolný Kubín: Oravská knižnica , 2001.
 • Polstoročie Oravskej knižnice [zostavil Milan Gonda]. 62 s. Dolný Kubín: Oravská knižnica, 2001.
 • Na východ od kraja [zostavil: Milan Gonda; grafická úprava: Michal Skála]. 35 s. Dolný Kubín: Oravská knižnica , 2002.
 • Tam, kde obor spí  [zostavili: Milan Gonda a Miriam Kazimírová]. 73 s. Žilina: Knižné centrum, 2007.
 • DAUDA, Ivan: Tu som  [vybral a zostavil: Milan Gonda; ilustrácie Ľubica Uličná]. 127 s. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka: diveRzita, 2007.
 • HRONSKÝ, Jozef Cíger: Zobrané spisy. zväzok XII. [zostavil a poznámky napísal Milan Gonda]. 355 s. Martin: Matica slovenská, 2012.
 • HABOVŠTIAK, Anton: Najkrajšie oravské povesti [výber a úprava textov, slovníček a poznámky Milan Gonda; ; ilustroval Stanislav Lajda]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej , 2014.

O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

VLNKA, Jaroslav: Zaručené obmedzenia života (Milan Gonda: Život s r.o. Žilina, Knižné centrum 2004) [online].. In: Knižná revue 2005/09. [Citované 31. 1. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Interentové zdroje

 • Milan Gonda [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Milan Gonda [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Evidenčná karta obce (monitoring miestnej kultúry pre NOS Lučenec): Hradište. [online]. In: Novohradské osvetové stredisko. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.