HAVELKOVÁ, Silvia

HAVELKOVÁ, Silvia

* 28. 10. 1974 Ilava

Silvia Havelková, Mgr., prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti, knižná ilustrátorka publicistka, pedagogička, odborná pracovníčka v oblasti cestovného ruchu, kronikárka.

Narodila sa 28. októbra 1974 v Ilave.

Študovala na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne (1989 – 1993). Neskôr pokračovala v štúdiu na Súkromnej obchodnej akadémii v správe Akadémie vzdelávania, Žilina, odbor cestovný ruch (2001 – 2003), absolvovala odbor učiteľstvo odborných predmetov na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (2005 – 2008)  a odbor andragogika na Univerzite Jána Amose Komenského v Prahe (2008 – 2010).

Pracuje na Mestskom úrade Trenčianske Teplice na úseku stratégie a rozvoja ako referentka pre cestový ruch a marketing, vykonáva aj funkciu mestskej kronikárky, píše reporty, faktografické a propagačné texty. Spolupracuje na projektoch mesta Trenčianske Teplice, MAS Teplička, ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach a OZ Poza školu, pôsobí aj ako porotkyňa literárnych súťaží žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja i v iných krajoch. Žije s manželom v Trenčianskych Tepliciach, majú dve deti.

Od roku 2006 prispieva do periodík. Debutovala zbierkou poézie Z kresla (2008), ktorú vydala vlastným nákladom. Ako prozaička debutovala novelou Stačí si (ne)želať (2011), v ktorej sa usiluje ironickým pohľadom poodhaliť myslenie dnešných emancipovaných žien. Román Jedného pekného dňa (2012), využívajúci prvky humoru, sarkazmu i sebairónie, je o rodinných vzťahoch a prekonávaní životných peripetií tridsaťročnej ženy. V spoluautorstve s Denisou Križanovou vydala viaceré knihy pre deti: Školienkine dobrodružstvá (s CD metodickou príruškou pre ZŠ; 2009), Živá voda (OZ Poza školu,  2010), Hrdinovia dejín (s CD vzdelávací programom pre ZŠ, 2010), Školienkina čítanka: Veselé čítanie pre všetkých kamarátov Lienky Školienky (2013)  a CD s brožúrou Živá voda: Námet na mediálnu výučbu: pre 1. stupeň ZŠ (2010). Pre deti napísala aj knižku Rozprávky z trávy, ktorú vydala najskôr vlastným nákladom (ilustrovali Veronika Mercellová, Silvia Havelková, 2007), neskôr vyšli v 2. vydaní vo vydavateľstve Ikar (ilustroval Marek Mertinka, 2013). Je spoluautorkou knižky Stratené rozprávky Považia (2013), ktorá obsahuje 19 povestí a rozprávok z Považia prerozprávaných a dotvorených štyrmi autormi (Milan Húževka, Milada Vargová, Rudolf Dobiáš a Silvia Havleková – 11 z nich). Pre deti napísala aj náučné texty pre CD Planéty – slnečná cesta vesmírom (2010) s 3D animáciami slnečnej sústavy a texty piesní, ktoré vyšli zhudobnené (autor hudby: Ing. K. Glamoš) a naspievané (spev: Z. Šipošová, Mgr. V. Fedorko, PhD.) na CD Školienkine spevanky (2013). V tvorbe pre deti využíva aj jemný humor a iróniu. V detskej tvorbe sa opiera o pedagogické znalosti a skúsenosti, knihy a metodické príručky tvorené spoluautorsky S. Križanovou – i vďaka ich audiovizuálnej podobe – využívajú aj učitelia základných škôl vo vyučovacom procese ako moderné metodické pomôcky, keďže pomáhajú najmenším čitateľom hravou formou učiť sa písmenká a zoznamovať sa s faktami prostredníctvom živo ilustrovaných príbehov. Jej tvorba pre deti prvého stupňa základných škôl prepojená s didaktickými textami priniesla publikáciám viaceré ocenenia.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Z kresla. [ilustrácie: Veronika Mercellová]. 93 s. [Trenčianske Teplice]: [Silvia Havleková], 2008.

Próza

 • Stačí si (ne)želať. [Edícia Mám talent]. 167 s. Bratislava: Ikar, 2011.
 • Jedného pekného dňa. 225 s. Bratislava: Ikar, 2012.

Pre deti a mládež

 • Školienkine dobrodružstvá  [spoluautorka Denysa Križanová; ilustrácie: Denysa Križanová, Milada Mercellová] 128 s. + Školienka pre váš školský vzdelávací program pre prvý ročník ZŠ: Metodická príručka pre učiteľov ku knihe Školienkine dobrodružstvá. 1 CD. [Trenčianske Teplice]: Silvia Havelková, 2009.
 • Živá voda. [spoluautorka Denysa Križanová – fotografie]. 16 s. [Trenčín]: FourBrain, 2010.
 • Hrdinovia dejín. [spoluautorka Denysa Križanová; ilustrácie: Milada Mercellová]. 65 s.  + Hrdinovia dejín pre váš školský vzdelávací program pre 3. a 4. ročník ZŠ. [Silvia Havleková], 2010. [Trenčianske Tepice]: [Silvia Havleková], 2010.
 • Stratené rozprávky Považia. [spoluautorka; ďalší autori: Milan Húževka, Milada Vargová, Rudolf Dobiáš]. MAS Teplička, MAS Považie, 2013
 • Rozprávky z trávy. [ilustrovali Veronika Mercellová, Silvia Havelková]. 105 s. [Trenčianske Teplice]: [Silvia Havleková], 2007.
 • Rozprávky z trávy: 30+1 poučných rozprávok pre všetkých od 6 do 99. [ilustroval Marek Mertinko; predhovor Daniel Hevier]. 125 s. Bratislava: Ikar, 2013.
 • Školienkina čítanka: [veselé čítanie pre všetkých kamarátov Lienky Školienky]. [Pedagogické a didaktické texty; OZ Poza školu]. [ppoluautorka Denysa Križanová – pedagogické a didagtické texty; ilustrácie: Andrea Šabatková]. 54 s.  Trenčín: Four Brain, 2013.
 • Rozprávky z trávy : 30+1 poučných rozprávok pre všetkých od 6 do 99 [2 zv. v Braillovom písme] [korektor: Ingrida Richterová]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2014.

Pre deti a mládež – audiovizuálne

 • Planéty – slnečná cesta vesmírom. [náučné CD]. [autorka textov]. Sunaeon, s. r. o., 2010.
 • Školienkine spievanky. [piesne na CD]. [autorka textov; autor hudby: Ing. K. Glamoš; spev: Z. Šipošová, Mgr. V. Fedorko, PhD; hudobné spracovanie: Mgr. V. Fedorko, PhD.; dizajn CD: A. Šabatková, D Križan]. [Trenčín]: FourBrain, 2013.
 • Živá voda: Námet na mediálnu výučbu: pre 1. stupeň ZŠ. [spoluautorka Denysa Križanová]. [1 CD a brožúra]. [Trenčín]: FourBrain, 2010.

Iné

 • Maľovaná láska. [Ilustrácie autorka]. [80 s. + 8 ilustr.]. Banská Bystrica: Miestny odbor Matice slovenskej, 2007.
 • 4. kniha výtvarných námetov [spoluautorka; ďalšie autorky: Fernanda Klára Lacová, Kamila Jakubéczyová, Gabriela Verešová]. 101 s. [Bratislava]: Educatio, 1997.
 • Školienka in media: Pre všetkých zvedavcov sveta moderných technológií a interentu: Pre všetkých kamarátov Lienky Školienky, ktorí chcú vedieť viac. [podporný materiál pre mediálnu výchovu]. [Trenčín]: FourBrain.

O AUTORKE A JEJ DIELE

Internetové zdroje o autorke
 • Hlavelková, Silvia. [online]. In: Encyklopédia 100+1 súčasných slovenských spisovateľov. [Citované 1. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Informácie [online]. In.: Silvia Havleková. [Citované 1. 10. 2014]. Interent: TU.
 • Silvia Hlavneková: O autorke. [online]. In: Silvia Hlavneková. [Citované 1. 10. 2014]. Internet: .
 • Kronika mesta Trenčianske Teplice za rok 2010: Kronikárka mesta Trenčianske Teplice – Curriculum vitae [online]. In: Trenčianske Teplice: Oficiálna stránka mesta. [Citované 1. 10. 2014]. Interent: TU.
 • Monografie [online]. In: Slovenská knižnica: portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 1. 10. 2014.] Interent: TU.