HAVIAR, Štefan

HAVIAR, Štefan

[* 23. 10. 1949 Žilina]

Štefan Haviar, Mgr., redaktor, publicista, editor, sa narodil 23. októbra 1949 v Žiline.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline. Absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenčina– angličtina, 1968 – 1972) a potom aj Katedru žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe (1985 – 1987).

Pracuje v Matici slovenskej v Martine (od roku 1972), kde pôsobil ako redaktor Matičného čítania (1972 – 1977), šéfredaktor mesačníka Slovensko (od roku 1977), neskôr nastúpil do redakcie časopisu Slovenské pohľady (1993), kde v súčasnosti pôsobí vo funkcii zástupcu šéfredaktora. Je ženatý, má dvoch synov: Mgr. art. Tomáša Haviara, ktorý je architekt, historik, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ a publicista, a RNDr. Matúša Haviara, PhD.

Dominantným žánrom jeho práce je publicistika – publikoval stovky príspevkov v periodickej tlači ako Matičné čítanie, Slovensko, Život, Slovenka, Národná osveta, Slovenské pohľady, ako aj v rozličných periodikách regionálnej tlače a pod.

Významná je najmä jeho zostavovateľská, resp. editorská činnosť – zostavuje Národný kalendár (v rokoch 1997 – 2009 ako spoluzostavovateľ, od roku 2010 ako samostatný zostavovateľ a zodpovedný redaktor). Národné kalendáre v ostatných desiatich rokoch prinášajú okrem kalendária historických udalostí a osobností slovenského národa ťažiskové príspevky na témy, ktoré sa uvádzajú ako podtituly na ich obálkach: 2021 – Sto rokov bez Hviezdoslava; 2020 – Slovenské národné divadlo má 100 rokov; 2019 – M. R. Štefánik tragicky zahynul pred 100 rokmi; 2018 – Pred 25 rokmi Slovensko vystúpilo z tieňa; 2017 – Pred 200 rokmi sa narodil Jozef Miroslav Hurban; 2016 – Storočnica Svetozára Hurbana Vajanského; 2015 – Ľudovít Štúr sa narodil pred 200 rokmi; 2014 – 170 rokov našej štátnej hymny; 2013 – 1150 rokov od príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, 150 rokov od vzniku Matice slovenskej, 20 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky; 2012 – 250. výročie narodenia Antona Bernoláka; 2011 – 150 rokov od Memoranda národa slovenského; 2010 – 50 rokov bez Jozefa Cígera Hronského; 2009 – Pripomíname si odchody veľkých: Svätý Konštantín-Cyril (869); Štefan Moyses (1869); Milan Rastislav Štefánik (1919); 2008 – 160 rokov slovenského povstania. Je spoluautorom kníh: V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej (s Ivanom Kučmom, 1988); Martin: Centrum národnej kultúry Slovákov: Sprievodca mestom a okolím (s Michalom Eliášom a Stanislavom Muntágom, 1996); Zlatá kniha Matice slovenskej (s Michalom Eliášom, 2007) a Lesná železnička Katarínka (s Tomášom Haviarom, 2018), ktorá vyšla pre propagačné účely Združenia na záchranu lesných železníc Slovenska.

Ako zodpovedný redaktor sa podieľal na desiatkach knižných titulov viacerých spisovateľov (Štefan Moravčík, Miroslav Bielik, Belo Polla, František Štraus, Marián Tkáč, Ján Jančovic, Jozef Pavlovič, Miroslav Danaj, M. Jesenský, Milan Lechan, Anton Marec a i.) – spolu ide o vyše osemdesiat kníh.

Je nositeľom Vianočnej ceny MS 2009 za zostavovanie Národného kalendára a Ceny predsedu MS za zásluhy o rozvoj Matice slovenskej a slovenského národa (2017).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej. [Spoluautor Ivan Kučma]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1988. 341 s.
 • Martin: Centrum národnej kultúry Slovákov: Sprievodca mestom a okolím. [Spoluautori: Michal Eliáš, Stanislav Muntág. Fotografie: Milan Fabian a kol. Mapa Ondrej Hraško]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1996. 139 s. ISBN 80-7090-390-2.
 • Zlatá kniha Matice slovenskej. [Spoluautor Michal Eliáš]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7090-875-4.
 • Lesná železnička Katarínka. [Spoluautor Tomáš Haviar]. [Vydané pre propagačné účely Združenia na záchranu lesných železníc Slovenska]. 1. vyd. Turany: Vydavateľstvo P + M, 2018. 88 s.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Martin: The center of Slovak culture: Guide to the town and its surroundings. [Autors: Michal Eliáš, Štefan Haviar, Stanislav Muntág. Translated by Danica Gondová, Marian Goldberg. Photos: Milan Fabian ... /et al./. Maps Ondrej Hraško]. Martin: Matica slovenská, 1996, 1997. Dostupné na interente: <TU>.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Národný kalendár 1997. Ilustrácie: Martin Kellenberger. [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Stanislav Muntág, Tomáš Winkler]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1996. 248 s. ISBN 80-7090-394-5 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 1998. Ilustrácie: Martin Kellenberger. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, vydavateľstvo, 1997. 207 s. ISBN 80-7090-439-9 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 1999. Ilustrácie Marek Ormandík. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, vydavateľstvo, 1998. 240 s. ISBN 80-7090-496-8 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2000. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, vydavateľstvo, 1999. 216 s. ISBN 80-7090-549-22 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2001. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2000. 216 s. ISBN 8070905875 (brož.). Dostupné na internete: , <TU>.
 • Národný kalendár 2002. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, vydavateľstvo, 2001. 190 s. ISBN 80-7090-621-9 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2003. [Zostavovatelia: Ján Bobák, Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, vydavateľstvo, 2002. 216 s. ISBN 80-7090-661-8 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2004. [Zostavovatelia Štefan Haviar, Maroš Puchovský, Natália Rolková, Karol Petrovský]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2003. 168 s. ISBN 8070907177 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2005. Illustrátorka: Alexandra Puchovská. [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Maroš Puchovský]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 168 s. ISBN SBN 80-969221-4-9 (brož.). Dostupné na internete: <TU>.
 • Národný kalendár 2006. [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Natália Rolková, Karol Petrovský]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2005. 200 s. ISBN 8070907886 (brož.). Dostupné na internete: <TU>.
 • Národný kalendár 2007. [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Natália Rolková]. 1 vyd. Martin: Matica slovenská: Neografia, 2006. 216 s. ISBN 80-7090-818-1 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, .
 • Národný kalendár 2008: (160 rokov slovenského povstania). [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Natália Rolková]. 1 vyd. Martin: Matica slovenská: Neografia, 2007. 229 s. ISBN 9788070908532 (brož.). Dostupné na internete: <TU>.
 • Národný kalendár 2009: (Pripomíname si odchody veľkých: Svätý Konštantín-Cyril /869/; štefan Moyses /1869/; Milan Rastislav Štefánik /1919/). [Zostavovatelia: Štefan Haviar, Natália Rolková]. 1 vyd. Martin: Matica slovenská, 2008. 204 s. ISBN 978-80-7090-886-0 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2010: (50 rokov bez Jozefa Cígera Hronského). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 200 s. ISBN 9788070909331 (brož.). Dostupné na interente: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2011: (150 rokov od Memoranda národa slovenského). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej: Neografia, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7090-986-7 (brož.). Dostupné na internete: <TU>.
 • Národný kalendár 2012: (250. výročie narodenia Antona Bernoláka). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. 208 s. ISBN 978-80-8128-014-6 (brož.). Dostupné na interente: <TU>.
 • Národný kalendár 2013: (1150 – sv. Cyril a Metod, 150 rokov – Matica slovenská, 20 Slovenská republika). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2012. 223 s. ISBN 978-80-8128-047-4 (brož.). Dostupné na interente: <TU>.
 • Národný kalendár 2014: (170 rokov našej štátnej hymny). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 215 s. ISBN 978-80-8128-079-5 (brož.). Dostupné na internete: <TU>.
 • Národný kalendár 2015: (Ľudovít Štúr sa narodil pred 200 rokmi). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2014. 240 s. ISBN 978-80-8128-108-2 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2016: (Storočnica Svetozára Hurbana Vajanského). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica Slovenska, 2015. 216 s. ISBN 978-80-8128-145-7 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2017: (Pred 200 rokmi sa narodil Jozef Miloslav Hurban). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2016. 207 s. ISBN 978-80-8128-174-7 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2018: (Pred 25 rokmi Slovensko vystúpilo z tieňa). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2017. 262 s. ISBN 978-80-8128-198-33 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>
 • Národný kalendár 2019: (Milan Rastislav Štefánik tragicky zahynul pred 100 rokmi). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2018. 292 s. ISBN 978-80-8128-222-5 (brož.). Dostupné na internete: <TU>, <TU>.
 • Národný kalendár 2020: (Slovenské národné divadlo má 100 rokov). [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2019. 288 s. ISBN 978-80-81 (brož.)
 • Národný kalendár 2020: Slovenské národné divadlo má 100 rokov. [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1.vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019. 288 s. ISBN 978-80-8128-243-0 (brož.).
 • Národný kalendár 2021: Sto rokov bez Hviezdoslava. [Zostavovateľ Štefan Haviar]. 1.vyd. Martin: Matica slovenská, 2020. 302 s. ISBN 978-80-8128-263-8 (brož.).

OCENENIA

 • Cena predsedu MS za zásluhy o rozvoj Matice slovenskej a slovenského národa (2017)
 • Vianočná cena MS 2009 za zostavovanie Národného kalendára
 • Cena Matice slovenskej za Zlatú knihu Matice slovenskej (autori: Michal Eliáš, Štefan Haviar) za rok 2008

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • BÁBIK, Ján: Národný kalendár 2011 – Štefan Haviar a kol. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010. In: Knižná revue: Mesačník o nových knihách a súčasnej literatúre určený čitateľskej verejnosti, vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc, ročník 21, č. 2 (2011), ISNN 1336-247X. Uverejnené: 21. 7. 2011. Dostupné na interente: <TU>.
 • Národný kalendár 2009 – Zost. Štefan Haviar a Natália Rolková. Martin, Matica slovenská 2008. (Autor: -báb-) In: Knižná revue: Mesačník o nových knihách a súčasnej literatúre určený čitateľskej verejnosti, vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc, ročník 19, č. 6 (2009), ISNN 1336-247X. Uverejnené: 7. 5. 2009. Dostupné na interente: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

 • Eliáš, Michal (†): (Medailón člena SSS). In: Spolok slovenských spisovateľov. Dostupné na interente: <TU>.
 • Haviar, Štefan. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 18. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Haviar, Štefan. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 25. 7. 2019]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Haviar, Štefan. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU >.

AUTORIZÁCIA (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Štefan Haviar: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: literarny.tyzdennik@gmail.com (od: Štefan Haviar). 21. 5. 2019; 9. 8. 2019. [Citované 7. 8. 2019; aktualizované: 12. 8. 2019; 13. 8. 2019; 1. 10. 2019].