HRUBÝ, Ladislav

HRUBÝ, Ladislav

[* 11. 9. 1957 v Žiline]

Ladislav Hrubý, prozaik, redaktor, pedagóg, študoval na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste (1972 – 1976), absolvoval odbor slovenčina a angličtina na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1976 – 1980). Pôsobil ako stredoškolský profesor na vojenskom gymnáziu v Moravskej Třebovej (1980 – 1981), učiteľ na základnej škole v Krásne nad Kysucou (1981 – 1987 ), redaktor kultúrno-spoločenského mesačníka Slovensko (1987 – 1988), ktorý vychádzal v Matici slovenskej v Martine a bol určený najmä pre zahraničných Slovákov. Pracoval ako robotník na píle a v JRD v Oščadnici (1988 – 1989), pôsobil ako redaktor novín Cieľ a časopisu POVEX (pôvodne Považský expres) v Žiline (1990 – 1993), redaktor denníka Smer (1993 – 1994) v Banskej Bystrici, Televízie Sever (1994 – 1995) v Žiline, obchodný zástupca firmy V-BIZ v Krásne nad Kysucou (1995 – 1998) a učiteľ na odbornom učilisku v Čadci (od 1998).

Písal príspevky do literárnych časopisov a rozhlasové poviedky, prvé prozaické pokusy prevažne s kysuckou tematikou publikoval v zborníkoch Na večeru budú štvorlístky (1984), Druhý dych (1985), Variácie na život (1986) a Kruh (1987). Knižne debutoval zbierkou poviedok Ružová ako sen (1986), po 18 rokoch mu vyšla prozaická knižka Kráľovstvo na zemi (2004), po nej Zázraky pod Kykulou (2005), Legenda o samote (2006), Tajomstvá hackovských záhrad: (pokračovanie príbehov z knihy Zázraky pod Kykulou) (2007), Hostia z hraničného mesta (2009), Cesty na vrch Sad (2010), Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza (2015) a Večerný letný koncert (2017). Nielen pre mladých čitateľov napísal fiktívny cestopis v čase Brána do zabudnutého údolia: Dobrodružný román pre deti (2012), či pohľad na problematickú mládež Biele deti na úteku (2014). Autor námetu k dokumentárnemu filmu M. Urbana Zjavenie Matúša Lašúta.

Za knihu Cesty na vrch Sad (2010) získal prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v kategórii prózy za rok 2010.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.

DIELA

Próza

 • Ružová ako sen. Ilustrovala Dagmar Janíčková. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1986. 99 s.
 • Kráľovstvo na zemi. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2004. 78 s. ISBN 80-8064-204-4.
 • Zázraky pod Kykulou: Zobrané historky a iné kratochvíle z nášho kraja (v priebehu roka). Ilustrácie: Andrea Trlicová. 1. vyd. Kysucké Nové Mesto: Miroslav Gibala, 2005. 232 s. ISBN 80-968847-3-5.
 • Legendy o samote. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2006. 91 s. ISBN 80-8064-267-2.
 • Tajomstvá hackovských záhrad: (pokračovanie príbehov z knihy Zázraky pod Kykulou). Ilustrovala Andrea Trlicová. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2007. 102 s. ISBN 978-80-8064-301-0.
 • Hostia z hraničného mesta. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2009. 95 s. ISBN 9788080643355.
 • Cesty na vrch Sad. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7090-981-2.
 • Večerný letný koncert. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. 142 s. ISBN 978-80-8115-263-4.
 • Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza. Ilustroval Stanislav Lajda. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2015. 172 s. ISBN 978-80-8128-134-1.

Pre deti a mládež

 • Brána do zabudnutého údolia: Dobrodružný román pre deti. Ilustroval Stanislav Lajda. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2011. 192 s. ISBN 978-80-8128-017-7.
 • Biele deti na úteku. Martin: 1. vyd. Marin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. ISBN 978-80-8115-187-3.

OCENENIA

 • Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v kategórii prózy za rok 2010 za knihu Cesty na vrch Sad

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • BREZA, Branislav: Biele deti na úteku – Ladislav Hrubý. [Recenzia]. In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 9. Dostupné v internete: <TU>.
 • HALVONÍK, Alexander: Kráľovstvo na zemi – Ladislav Hrubý – Sen bez folklóru a pózy. In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 5.. Dostupné v internete: <TU>.
 • HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 103.
 • LECHAN, Milan: Hostia z hraničného mesta – Ladislav Hrubý – Príbeh jednej cesty[Recenzia]. In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 5.. Dostupné v internete: <TU>.
 • PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 14.
 • VÁLEK, Igor: Cesty na vrch Sad – Ladislav Hrubý – Kysucký magický realizmus. [Recenzia]. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 5. Dostupné v internete: <TU>.

Rozhovory

 • Spisovateľ L. Hrubý: Dúfam, že sa situácia v kultúre zlepší a budú vychádzať dobré knihy. [Rozhovor; zhováral sa Peter Kolembus]. In: Moje Kysuce. Zverejnené: 14. 8. 2021. Dostupné: <TU>.
 • VÁLEK, Igor – HRUBÝ, Ladislav: Človek má svojho anjela i čerta. [Rozhovor]. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 12.

Hodnotenie tvorby autora

„Bezmála päťdesiatnik Ladislav Hrubý patrí k hŕstke najtalentovanejších kysuckých spisovateľov (napr. Igor Otčenáš alebo Marián Grupač). Dokazuje to aj jeho druhá poviedková knižka. Obsahuje deväť poviedok vyznačujúcich sa čarovnou ľahkosťou, ale očividne inšpirovaných ťažkými témami dedinskej samoty, v ktorej neštylizovaní hrdinovia prežívajú svoje vzdušné sny o porozumení, láske a konečnom riešení svojich pozemských trápení. Táto ľahkosť je však väčšmi vecou talentovanej štylistiky než nedostatkom obsahov, hoci pomer týchto aspektov by sa chvíľami dal aj obrátiť a v tomto obrátenom garde by prozaik nemusel dopadnúť najlepšie. Hrubý však určite nepatrí medzi lídrov istého druhu písania, zato vie vždy aj napriek trochu unaveným inšpiráciám ostať sám sebou a vo vlastných limitoch sa aspoň dotknúť bytostných vecí znepokojujúcich jeho generáciu.“

(Alexander Halvoník: Kráľovstvo na zemi – Ladislav Hrubý – Sen bez folklóru a pózy, Knižná revue 20/2004)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Ladislav Hrubý – spisovateľ, publicista, pedag óg: Bibliografický leták. [Zostavila: Viera Višňáková]. 1 zlož list [6 s.]. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2015.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • HRUBÝ, Ladislav, prozaik. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008. 576 s. ISBN 978-80-89222-48-3 (LIC, Bratislava), ISBN 978-80-89301-12-6 (SNK, Martin), s. 168.

Databázy

 • Ladislav Hrubý: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Profily autora v periodikách

 • Jubilujúci prozaik Ladislav Hrubý + ukážka z tvorby: L. Hrubý: Nora.[-red-]. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 18. 10. 2017, č. 35 – 36, s. 10.
 • ŠAH: Ladislav Hrubý – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 159 – 160.

Internetové zdroje

 • Hrubý, Ladislav. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 22. 9. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Hrubý, Ladislav. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 22. 9. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Hrubý, Ladislav. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 22. 9. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ladislav Hrubý. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.